Zoeken & vervangen (Bank)

Met deze functie kun je dwars door alle bankrekeningen zoeken naar transacties (bankafschrift regels) die aan één of meerdere zoekcriteria voldoen. Als je de rechten daarvoor hebt (rol Portaal Backoffice), kun je op het resultaat ook weer bewerkingen loslaten.Zoek (criteria) 

Grootboek: Alle banktransacties die zijn geboekt op deze grootboekrekening.
Relatie: Alle banktransacties die zijn gekoppeld aan deze relatie.
Eigen bankrekeningGeef hier aan of de transactie van een specifieke bankrekening of kas afkomstig moet zijn. Als je dit leeg laat mag de transactie van alle rekeningen en kassen afkomstig zijn.
Vanaf Datum ... Tot ...: Geef hier aan binnen welke grenzen een datum moet liggen.
Vanaf Bedrag ... Tot ...: Geef hier aan binnen welke grenzen het bedrag moet liggen. Deze bedragen zijn altijd positief.
Omschrijving: Als criterium kun je zoeken naar trefwoorden uit de omschrijving. Standaard is dat de omschrijving het trefwoord bevat zoals je dat in het criterium definieert. Ook delen van een woord in de omschrijving worden zo herkend.
TegenrekeningBij een banktransactie is dit de bankrekening waar de uitgaande betaling naar is overgemaakt of de inkomende betaling van afkomstig is. Bij een kastransactie is dit afhankelijk van de code die de kas meegeeft.
Naam tegenrekeningDit is de naam van de tegenpartij (klant of leverancier)
TypeDit zijn typen transacties die al in het afschrift door de bank worden meegegeven. Voorbeeld van typen zijn: bankkosten, incasso etc.
Af / BijGeef aan of het een bijschrijving of afschrijving moet zijn óf alle transacties mag zijn.
Backoffice status: Alle open bankafschriftregels, alle afschriftregels die in behandeling zijn of alle afschriftregels.

In het volgende voorbeeld gaan we de transacties met de omschrijving 'Super Garant..' in één keer vervangen. Je voert als criteria in het veld 'Omschrijving' 'Super Garant' in en klikt vervolgens op de knop 'Zoek'.Je ziet nu alleen de transacties in je scherm met in de omschrijving de tekst 'Super Garant'.


Alle te verwerken transacties kunnen nu in één keer worden vervangen.

LET OP!
Wanneer je één of meer te verwerken banktransacties wilt uitsluiten van vervanging verwijder je het vinkje voor de desbetreffende banktransactie(s).


Vervangen

Je geeft hier aan hoe de banktransacties vervangen moeten gaan worden in Yuki. Daarbij kan je ook aangeven of deze banktransacties in de toekomst wel of niet automatisch worden afgehandeld door Yuki.Grootboek: Selecteer hier de grootboekrekening waarop te verwerken banktransacties geboekt moeten worden. Dat kan een omzetrekening, een kostenrekening of een balansrekening zijn. Je kunt niet direct op een andere bankrekening of kasrekening boeken.

LET OP!
Als je kiest voor een omzet- of kostenrekening dan kun je tevens aangeven welke btw hierop van toepassing is. 

RelatieKies een bestaande relatie in Yuki waar deze te vervangen banktransacties op geboekt moet worden.
Afhandelen: Selecteer dit vakje wanneer de te vervangen banktransacties na de verwerking ook meteen moeten worden afgehandeld. 

De knop 'Herkenningsregel opslaan & verwerken' kan je gebruiken om de ingevoerde 'Zoek' criteria en 'Vervangen' gegevens te bewaren als een bank herkenningsregel.

Je selecteert nu in het veld 'Grootboek' 45400 Verzekeringen algemeen', in het veld 'Relatie' selecteer je de relatie 'SuperGarant Verzekeringen' en vervolgens geef je aan dat de vervangen transacties direct door Yuki kunnen worden afgehandeld. Je klikt nu op de knop 'Verwerken'. 
'


Klik op de knop 'OK' in de melding of je zeker weet dat je de bankafschriftregels wilt verwerken.

Je ziet dat alle transacties met de omschrijving 'Super Garant' geboekt zijn op 'Verzekeringen algemeen'. De melding bovenaan in je scherm geeft aan dat de bankafschriftregels ook zijn afgehandeld.
Zie ook: