Release notes & Help updates 2018

November 2018

 • Exporteren van IB naar fiscaal aangiftepakket AFAS
De IB kan nu vanuit Yuki als een CSV-bestand worden geëxporteerd naar het fiscale aangiftepakket AFAS.

 • Importeren van jaaropgaven werknemers 
Voor klanten die gebruik maken van de Nmbrs koppeling in Yuki is het nu mogelijk om vanuit Nmbrs de jaaropgaven van alle werknemers te importeren. Alle jaaropgaven kun je terugvinden op het tabblad Salarisstroken in de ordner Personeel. Een jaaropgave van een werknemer vind je terug via de relatiekaart van de werknemer door te klikken op de link 'HR documenten'.Opgeloste bugs
 • #1848. Solve problems when creating more than one Paypal account.


Oktober 2018Opgeloste bugs
 • #1383. Solved double entries made if depreciations are made for all asset groups at the same time.

 • #384. Upload problem in Safari is solved in Safari 12.0

 • #554. [BE] The wrong GL Account was set as depreciation account for 250000 when creating a domain. This is now fixed to always be 250009 for newly created domains.

 • #556. Intermediate and Detailed reports showed wrong numbers of a non-existent previous fiscal year when the current year was a longer fiscal year.

 • #1425, 1426. GL accounts 11000 and 11002 missing in assets and liabilities.

 • #1429. Bankaccounts (checking and saving) are not shown in assets & liabilities

 • #1627. Quality monitor “Duplicate sales invoices” don't show the invoice

 • #1640. Assets and liabilities balance of 11007 is presented twice the original balance


  September 2018

  • Importeren van tussentijdse cijfers
  In Yuki kun je nu transacties importeren van ná de startdatum van je administratie in Yuki. Deze tussentijdse cijfers van het lopende boekjaar importeer je vanuit AccountView.
  Met behulp van een Import Wizard importeer je in een aantal stappen de tussentijdse transacties, de openstaande debiteuren (optioneel), de openstaande crediteuren (optioneel) en de vaste activa met de daarop afgeschreven bedragen (optioneel).
  De transacties worden na de import geboekt op de desbetreffende grootboekrekeningen en Yuki zal de bijbehorende bankregels, in- en verkoopfacturen (documenten), memoriaalboekingen, beginbalans en openstaande posten direct aanmaken. Deze zullen vervolgens door Yuki zoveel mogelijk automatisch worden gematcht (Smart Matching).
  • Nieuw Rabobank CSV exportformaat
  Vanaf 1 september heeft de Rabobank een nieuw CSV exportformaat. Het is nu mogelijk om dit CSV-bestand in Yuki te importeren.  Opgeloste bugs

  • #1353. Clicking from the assets sections in the Quality Monitor doesn't always show the assets of the choosen company.

  • #727. Importing Paypal CSV files could throw the error "unknown bank account" when it contained a transaction with type "Express checkout betaling"

  • #1121. The new browse input fields shows double records while searching for the current value

  • #1173. Bug fixed where negative (debit) amounts on cost account for taxes and appropriations in fiscal year N were made positive in the intermediate and detailed report of fiscal year N+1.

  • #1225. PayPal CSV: double transactions that cancel each other out (debit/credit) are now imported correctly.

  • #1277. The quality monitor check for unapproved new assets would think credit amounts booked on asset accounts (like credit notes or sales documents linked to an asset) needed to be depreciated. This check has been modified so the score is no longer wrongfully lower.

  • #1310. Solve bugs from classic ui related to implementation of HappyNav

  • #1312. Date autocomplete was not working in the new date selector. So 0102 will become 01-02-2018 and 14 will be 14 days later from today

  • #1342. Solve problem with unavailable functions on classic navigation required when using the new navigation

  • #1354. Quality monitor -  Human Resources - Balance 'Renumeration' now includes bank transactions when calculating the balance.

  • #1357. The Loket payroll job that imports payroll slips, journals and tax documents will no longer stop after an error occurs but will continue until it has processed all domains with a Loket license

  • #1368. No documents could be processed in Yuki due to changes made in a previous sprint related to the data-entry workflow process.

  • #1435. Some jobs not being stored when a document is POST to the Y22 api once it's deployed in AWS environment  Augustus 2018

  • Extra filters beschikbaar in overzicht Steekproeven (backoffice portaal)
  Aan het overzicht van de steekproeven in het backoffice portaal zijn een aantal extra filters toegevoegd. De te controleren en gecontroleerde steekproeven kunnen nu ook worden gefilterd op:
   • Verwerkt, automatisch verwerkt of handmatig verwerkt
   • Alle documentsoorten of één specifieke documentsoort (factuur, inkoopfactuur, verkoopfactuur, elektronisch afschrift, salarisstrook of beginbalans)
   • Alle resultaten, de juiste resultaten of de onjuiste resultaten. 

  Yuki Help updates

  Opgeloste bugs

  • #815. In the Quality Monitor check "Unapproved new assets" correctly mark assets as approved when depreciations have been made.
  • #856. In the historic import suspense accounts can no longer be mapped.
  • #1137. Limit the Dropbox API job to 100 documents per domain per hourly run.
  • #1140. Don’t allow changes in general journal lines that are included in closed VAT returns.
  • #1179. Send ABN notifications of new bank-account links to info@yuki.nl instead of to lennart@yuki.nl
  • #1058. Solve wrong mapping in the Fiscaal Gemak export
  • #1076. Solve wrong mapping in the AFAS VPB export

  Juli 2018

  • Rapportage kwaliteitsmonitor 'Personeel' uitgebreid
  Bij de controle van de module Personeel zijn drie nieuwe checks toegevoegd:
   • Is het saldo van de grootboekrekening 'Loonheffing' in evenwicht?
    In de administratie wordt maandelijks gecontroleerd of er een aanslag loonheffing is verwerkt en of het saldo op grootboekrekening ‘Loonheffing’ niet meer is dan 4 euro.
    Daarnaast wordt in het begin van een jaar gecontroleerd of alle aanslagen loonheffing en loonjournaalposten van het vorige jaar zijn verwerkt in de administratie.
   • Is het saldo van de grootboekrekening 'Te betalen nettolonen en salarissen' in evenwicht?
    Er wordt maandelijks gecontroleerd of dit saldo na de boeking van de loonjournaalpost in evenwicht is.
   • Ontbreken er betalingen van verwerkte salarisstroken?
  • Ondertekening van GDPR overeenkomst door ondernemer zichtbaar in partner portaal
  De portaalbeheerder en de backoffice kunnen nu in het portaal zien welke ondernemers de GDPR overeenkomst (verwerkersovereenkomst voor ondernemers) hebben ondertekend. In het overzicht van de domeinen is hiervoor de kolom 'Ondertekend' toegevoegd. 
  Opgeloste bugs

  • #284. Changing the company of a general journal document doesn't change the VAT return.
  • #437. Exclude partner roles from rights matrix in yukicentral
  • #762. Direct modification of VAT amounts should only be available in ES (and not in BE)
  • #835. When using the “Clear” button in a VAT return, the “To be paid” value in the list of VAT returns isn’t updated
  • #844. Remove capitalization of all words in checkbox labels
  • #281. Language of users in yukicentral not correct for domains with non-default languages.

  • #294. Don’t allow mandatory tax codes to be deleted if no other tax codes exist of the same type.

  • #393. Fixed height issues on an invoice preview within chrome

  • #466. Take account of Accountant Backoffice Controller role for accountant security.

  • #603. Server-side security checks on roles assigned to new users


  Juni 2018


  Yuki Help updates


  Opgeloste bugs

  • #146. In the Entrepreneur license, all users should have access to the Yuki Office functionality
  • #153. Data Processing Agreement signing functionality for partners should not be available in sub-portals that are invoiced to the main portal.
  • #154. Users using Internet Explorer cannot sign the data processing agreement
  • #155. End-users with a compact domain cannot sign the DPA (neither in the new style nor the old style), the left menu is not available in these domains and the popup is not appearing
  • #156. Remove hyperlink to GDPR agreement Data Processing Agreement for BE-fr and BE-nl
  • #363. If the default administration of a domain is not linked to a partner, when other administration are, the domain search list shows all domains, instead of the domains belonging to the partner.

  Mei 2018

  • Ondertekenen AVG verwerkersovereenkomst met ondernemer (klant)
  De portaalbeheerder kan nu de eigen AVG-verwerkersovereenkomst met de ondernemer (klant) uploaden in het portaal. Deze functionaliteit is te vinden bij de instellingen van het portaal onder Algemene voorwaarden.
  Eenmaal per dag zal er een pop-up aan de ondernemer worden getoond zolang de overeenkomst niet is ondertekend.
  • Sorteren van facturen op vervaldatum 
  In het overzicht openstaande crediteuren of debiteuren is het nu mogelijk om facturen te sorteren op de vervaldatum. 
  • Importeren van nieuw PayPal formaat mogelijk
  Yuki biedt nu ondersteuning voor het importeren van het nieuwe PayPal bestandsformaat. Het oude PayPal bestandsformaat kan nog tot en met eind juni 2018 worden gedownload en geïmporteerd in Yuki.
  • Zelf maken van standaardvragen en antwoorden (ook in het Engels, Nederlands (Belgie), Frans en Spaans)
  De portaalbeheerder kan nu zelf standaardvragen en antwoorden aanmaken in het portaal. Deze functionaliteit is te vinden bij de Instellingen van het portaal onder Backoffice vragen.
  De backoffice kan deze vragen en antwoorden in alle domeinen direct selecteren in het dropdown menu van de Yuki postbus.
  De standaardvragen en antwoorden kunnen ook in het Engels, Nederlands (Belgie), Frans en Spaans worden geformuleerd. Yuki selecteert automatisch de taal van de gebruiker naar wie het bericht wordt verstuurd.
  • Ondertekenen AVG verwerkersovereenkomst met Yuki
  Het ondertekenen van de AVG-verwerkersovereenkomst met Yuki is nu mogelijk vanuit een partner portaal voor gebruikers met de rol Portaalbeheerder.
  Deze functionaliteit is te vinden bij de instellingen van het portaal onder Algemene voorwaarden. Eenmaal per dag zal er een pop-up aan de portaalbeheerder worden getoond zolang de overeenkomst niet is ondertekend.
  • BIC veld toegevoegd aan de verkoopfactuur XML van de Sales webservice
  Met het toevoegen van het BIC veld is het voor externe partijen mogelijk om ook buitenlandse bankrekeningen aan te kunnen maken vanuit de API.


  Yuki Help updates


  Opgeloste bugs

  • #5107/5211/5264/5270. AFAS export VPB aangifte aangepast.

  April 2018

  • Aanpassen vervaldatum verkoopfacturen
  Gebruikers met financiële rechten ('Financiële administratie' of 'Externe accountant') mogen de vervaldatum van verkoopfacturen aanpassen.
  • Kiezen van taal in het login scherm
  In het login scherm kan nu een taal worden gekozen. De standaard taal en de beschikbare talen waaruit gekozen kan worden hangen af van de domeinnaam (yukiworks.nl, yukiworks.be, yukiworks.es of yukiworks.com) waaronder het login scherm wordt geopend. De gekozen taal wordt opgeslagen zodat deze taal bij een volgende login wordt gebruikt.
  • Instellen van taal bij herinnering lay-outs
  Bij de herinnering lay-outs kan nu een taal worden ingesteld zodat de taal van de herinnering dezelfde is als de taal van de factuur. Bij automatische herinneringen wordt zoveel mogelijk automatisch de optimale herinnering lay-out gekozen op basis van herinneringsniveau, betaalwijze en taal.


  Yuki Help updates


  Opgeloste bugs

  • #4312. Duplicaat herkenning aangepast voor inkoopfacturen: een reeds bekend factuurnummer met dezelfde relatie en/of administratie wordt niet automatisch verwerkt.

  • #5232. Bij het falen van de historische import in stap 5, het importeren van crediteuren/debiteuren vanuit een XAF document werden niet alle boekingen ongedaan gemaakt.

  • #5263. [NL] FiscaalGemak export aangepast ontbrekende grootboekrekeningen toegevoegd.

  • #3930. Het afboeken/corrigeren op grootboekrekening 09000 is niet meer mogelijk.

  • #5128. In een kasstaat met buitenlandse valuta werden bij- en afschrijvingen vermeld in Euro’s, dit is aangepast.

  • #5353. Documenten die via Dropbox worden aangeboden en zijn aangemerkt als  'restricted content' en als gevolg hiervan niet kunnen worden opgehaald, worden uit de Dropbox map verwijderd.

  • #5011. In enkele UBL-overzichten op portaal niveau konden accountants de totaaltelling van alle verstuurde UBL uitnodigingen zien.

  • #5070. Externe accountant rol werd niet weergegeven in de rechten-matrix van een domein.


  Maart 2018

  • Rapportage kwaliteitsmonitor 'Rekening onbekend' uitgebreid
  De transacties van de gehele maand worden nu getoond i.p.v. de transacties van de laatste 10 dagen.
  • Uitbreiding van de Archief webservice
  Er zijn webservices toegevoegd om een lijst met documenten terug te keren die zijn aangepast na een opgegeven datum, van een specifiek documenttype zijn of in een specifieke ordner staan.
  Daarnaast is er een webservice toegevoegd om de UBL van een document op te halen.
  • Taal toegevoegd aan overzichten van factuur lay-outs en verkoopfacturen
  Hierdoor is nu direct zichtbaar welke taal aan de factuur lay-out is gekoppeld zonder eerst de lay-out te hoeven openen.
  • Microsoft Office 365 Outlook e-mail koppelen met Yuki mail
  Het is mogelijk Microsoft office 365 Outlook e-mail te koppelen met je je Yuki mail. Hierdoor kun je e-mail ontvangen en verzenden vanuit Yuki.
  • Rekenen m.b.v. het ∑-symbool
  Bij het handmatig invoeren van bankafschriften en/of kasstaten kan in het veld 'Bedrag' gerekend worden door middel van het ∑-symbool.


  Opgeloste bugs

  • #5095. Bij het vergelijken van slechts één maand in het financiële overzicht om periodes te vergelijken werd de verkeerde maand weergegeven in Firefox.

  • #5136. De zoekfunctionaliteit in het overzicht met alle dossiers functioneerde niet naar behoren indien er werd gezocht op de omschrijving van het dossier.

  • #5151. Bij het bewust leeg maken en laten van het kasstaat-rekening veld bij het verwerken van een kasstaat ging de ingevoerde regel verloren. De gebruiker krijgt in de toekomst een waarschuwing indien er een poging wordt ondernomen om de kasstaat zonder een invoer kasstaat-rekening veld op te slaan.

  • #5179. Het financiële overzicht met vergelijkende jaren/maanden kon in enkele gevallen niet worden geladen indien het domein gebruik maakte van de 4 weken instelling.

  • #5242. De telling van het aantal te factureren actieve gebruikers in domeinen die geupgrade zijn van Portaal basic/plus naar Yuki ondernemer was niet correct.

  • #5071. Gebruikers en accountants die een btw-aangifte over een afgesloten periode willen versturen krijgen een melding dat eerst de periode moet worden vrijgegeven voordat de btw-aangifte kan worden ingestuurd en geboekt.

  • #5036. Link in de navigator voor gebruikers naar de WKR rapportage was foutief waardoor er een ‘Geen toegang’ melding werd getoond.

  • #5044. Boeken van kasstaten in USD zorgde voor een dubbele berekening van  koersverschillen.

  • #5194. De check om vast te stellen in welk domein de gebruiker is geweest is aangepast. Dit om te voorkomen dat de gebruiker naar een inactief of geblokkeerd domein wordt doorverwezen na het inloggen.

  • #4974. Correcte weergave van het resultaat in de tussentijdse financiële rapportage.

  • #5035. [BE] Niet alle kastransacties van een kasimportbestand werden weergeven in de dagboek voor de kas.

  • #5058. PDF documenten werden in de Edge browser niet correct weergegeven.

  • #5060. Aanpassing aan het percentage van de Spaanse btw-code 'Overige btw'.

  • #4296. [BE] De cijfers van eigen vermogen en solvabiliteit in de financiële monitor waren onvolledig.

  • #4948. De kwaliteitsmonitorcheck op ontbrekende afschrijvingen gaf in enkele gevallen onterecht een lager cijfer.

  • #5010. In een partnerportaal waren verstuurde UBL-uitnodigingen van andere partners zichtbaar.

  • #5019. In het WKR-overzicht stonden foutieve bedragen bij facturen met meerdere factuurregels en verschillende btw-percentages.

  • #5063. Telling van mutaties per periode van een grootboekrekening toonde in december een foutief bedrag.

  • #5073/5076/5092/5094/5102/5109. Export van Fiscaal Gemak aangepast om de cijfers correct te rapporteren.


  Februari 2018

  • In bulk een Backoffice accountmanager toewijzen aan domeinen
  In een partnerportaal is het nu mogelijk om vanuit het overzicht Domeinen in bulk een Backoffice accountmanager toe te wijzen aan domeinen.
  • Export naar de pakketten Afas en Fiscaal Gemak (van Unit4)
  Met deze export vanuit Yuki kunnen de cijfers die nodig zijn om de VPB-aangifte te kunnen doen direct worden ingelezen. 
  • Alle transacties selecteren in overzicht 'Te koppelen interne overboekingen'
  Alle transacties kunnen worden geselecteerd in het overzicht 'Te koppelen interne overboekingen', hierdoor wordt het afletteren van deze transacties versneld.
  • Kolom 'Personeelsnummer' toegevoegd aan het personeelsoverzicht
  Wanneer je de module 'Personeel' opent zie je in het overzicht van alle werknemers nu de kolom 'Personeelsnummer'. Het is ook mogelijk om de gegevens in dit overzicht op deze kolom te sorteren.


  Yuki Help updates


  Opgeloste bugs

  • #4512. De actie knoppen voor gebruikers in de debiteuren en crediteurenlijst functioneerde niet.

  • #4529. Loonheffings aangiftes uit loket werden niet automatisch geïmporteerd indien het automatisch importeren van salarisstroken en/of loonjournaalposten aangevinkt stond.

  • #4932. [BE] Aanpassingen aan document die geen invloed hebben op de btw konden niet worden uitgevoerd ondanks dat dit wel mogelijk zou moeten zijn.

  • #5014. De banktransactie omschrijving werd niet correct verwerkt bij het importeren van Rabobank afschriften waardoor de tekst bij de transactie in Yuki ontbrak.

  • #5016. Foutmelding toevoegen aan de payroll update taak van de accountant indien de inloggegevens van Loket niet correct zijn.

  • #4926. De knop in de kwaliteitsmonitor om een nieuwe notitie aan te maken functioneerde niet in Internet Explorer.

  • #4961. Alleen partners met een Portaal beheerder rol zouden een aanvraag in moeten kunnen dienen om de verwerking van de domeinen door Yuki uit te laten voeren.

  • #4966. De totaaltelling van de geselecteerde documenten in de betaallijst en reeds aanwezige documenten in een SEPA concept bestand klopte niet.

  • #4368. Verkoopfacturen en credit-verkoopfacturen binnen een domein met meerdere administraties niet automatisch onderling matchen als intercompany transactie.

  • #4555. Importeren van een PayPal-afschrift met een rekeningnummer met meer als 34 tekens was niet mogelijk.

  • #4718. [BE] De accountant-partner wordt niet meer als verantwoordelijke in de XML van de btw-aangifte opgenomen indien de klant zelf verantwoordelijk is voor de btw-aangifte.

  • #4722. Bij het aanmaken van een BUNQ rekening in een relatiekaart werd niet automatisch de BIC code berekend en ingevoerd.

  • #4766. Bij het importeren van banktransacties werden €0,00 transacties ook verwerkt. Dit veroorzaakte een foutmelding bij het openen van de transactie. Nul transacties worden nu overgeslagen.

  • #4886. SEPA incasso/betaalbestanden konden alleen nog door de eigenaar van het domein worden gedownload. Gebruikers met de financiële administratie, externe accountant en/of directie rol kunnen nu het SEPA bestand weer downloaden.

  • #4890. Bij het uitvoeren van de administratie-controle de meest recente foto in yukicentral van de medewerker bij de check plaatsen.

  • #4544. Verschil in de cijfers in de online en PDF weergave van het omzet & kosten rapport.

  • #4607. Filter op het herkenningspercentage in de document workflow functioneerde niet.

  • #4863. In het te facturen werkzaamheden overzicht werd geen totaaltelling vermeld.

  • #4892. De kwaliteitsmonitor check of de bank up-to-date is gaf onterecht een 0 score in de eerste maand dat de administratie start.

  • #4911. De meest recente scores werden niet meegenomen bij opslaan van een administratie controle.  

  • #4913. Kwaliteitsmonitor checks werden niet correct weergegeven in Internet Explorer.


  Januari 2018

  • Tabblad 'Werknemer' nu zichtbaar voor portaalbeheerder

  In een partnerportaal kan de portaalbeheerder nu het tabblad 'Werknemer' zien en wijzigen van de partnermedewerkers.
  • Top leveranciers: aantal aangeleverde facturen per domein van leverancier
  In het overzicht 'Top leveranciers' binnen het backoffice portaal kan nu worden doorgeklikt op het aantal facturen per leverancier. In het vervolgscherm wordt het aantal facturen per domein getoond die zijn aangeleverd van de desbetreffende leverancier. Met deze informatie kan de automatisering worden verbeterd door het aanmaken van herkenningsregels.
  • Verwerkte transacties door niet backoffice gebruiker
  Aan het overzicht met verwerkte transacties is nu een filter toegevoegd om transacties weer te geven die zijn aangemaakt/gewijzigd door een niet backoffice gebruiker.


  Yuki Help updates


  Opgeloste bugs


   • #4592. Het WKR-totaaloverzicht week af van de detailweergave.

   • #4740. De Google Maps functionaliteit in een relatiekaart werkte niet.

   • #4771. De ingevoerde standaard betalingstermijn bij verkoopfacturen werd niet overgenomen indien deze was ingesteld op 0 dagen.

   • #4808. Onterecht activa als nieuwe activa gemarkeerd in de kwaliteitsmonitor.

   • #4844. De telling in de kwaliteitsmonitor check “niet-toegewezen btw-transacties” was niet correct.

   • #4852. In het partnerportaal werd in de lijst met uitgevoerde administratie controles niet het cijfer tijdens het uitvoeren van de check maar het huidige cijfer weergegeven.

   • #4870. Aanpassingen aan de groep instellingen van een activum waren niet zichtbaar indien deze werden aangepast vanuit de kwaliteitsmonitor.

   • #4878. Duplicaat salarisstroken konden worden ingeladen met de Loket-koppeling.

   • #4891. Transacties van het lopende boekjaar werden opgenomen in het beginsaldo van de XAF export.

   • #4689. Voor portaal beheerders was het mogelijk de namen van medewerkers van andere partners te zien.
   • #4733. Het exporteren van een XAF- document kon een foutmelding veroorzaken. De data wordt nu eerst opgeschoond voordat het wordt weggeschreven naar een XAF document.
   • #4751. [BE] Bij het toekennen van boekstuknummers kregen niet alle geselecteerde documenten een nummer toegekend.
   • #4753. Factuurvoorbeelden werden niet volledig vertaald naar de gekozen taal.
   • #4795. Het wijzigen van de reeds aanwezige afbeelding van een verkoopartikel had geen zichtbaar effect.
   • #4821. Bij het openen en sluiten van een kwaliteitsmonitor check werd het cijfer niet opnieuw opgehaald waardoor in het totaaloverzicht een ander cijfer zichtbaar kon zijn als in de detailweergave.
   • #4832. Het importeren van XAF (audit) bestanden via de historische import verdraaide de debet/credit bedragen.
   • #4366. Inactieve administraties hebben geen invloed meer op de totaalscore van de kwaliteitsmonitor in een domein.
   • #4424. Het btw/omzet-rapport hield geen rekening met opgevoerde omzet uit kasstaten.

   • #4516. Foutieve debet/credit notatie in het transactieoverzicht in combinatie met het toepassen groepeer functionaliteit.

   • #4584. Bij het aanmaken van een nieuwe bankrekening werd er geen openingsbalans transactie aangemaakt.

   • #4612. Het opgeven van het start record in de Archive webservice functioneerde niet altijd naar verwachting.

   • #4626. Het verplaatsen van omzet en/of kosten naar een voorgaande of volgende periode was niet altijd beschikbaar afhankelijk van de gekozen lijst- of voorbeeldweergave.

   • #4663. Het berekenen van de vrije ruimte in het WKR overzicht functioneerde niet naar behoren bij het opvragen van de verwachte kosten van het lopende jaar.

   • #4748. De zoekfunctionaliteit in diverse overzichten functioneerde niet meer in de browser FireFox of Internet Explorer.

   • #4768. Foutieve cijfers van het vorige jaar in de financiële monitor.

   • #4596. Foutieve vrije ruimte berekend in het WKR overzicht bij het handmatig invoeren van het totale loon.

   • #4472. Rabobank MT940 afschriften bevatten soms transacties die buiten de vermelden start/einddatum van het afschrift vallen. Deze transacties werden voorheen niet geïmporteerd en gemarkeerd als duplicaat, dit was onterecht.
   • #4550. Gebruikers met de rol 'kijkgebruiker' konden een memoriaal dupliceren waardoor financiële boekingen werden aangemaakt.