Release notes & Help updates 2018

Januari 2018

 • Verwerkte transacties door niet backoffice gebruiker
Aan het overzicht met verwerkte transacties is nu een filter toegevoegd om transacties weer te geven die zijn aangemaakt/gewijzigd door een niet backoffice gebruiker.


Opgeloste bugs


  • #3515. Btw-aangiftes die uit een domein zijn verwijderd worden nu ook gewist uit yuki central. Voorheen bleven verwijderde aangiftes zichtbaar in het portaal van een accountant echter konden deze aangiftes niet geopend worden.

  • #4366. Inactive administraties hebben geen invloed meer op de totaalscore van de kwaliteitsmonitor in een domein.

  • #4424. Het btw/omzet-rapport hield geen rekening met opgevoerde omzet uit kasstaten.

  • #4516. Foutieve debet/credit notatie in het transactieoverzicht in combinatie met het toepassen groepeer functionaliteit.

  • #4584. Bij het aanmaken van een nieuwe bankrekening werd er geen openingsbalans transactie aangemaakt.

  • #4612. Het opgeven van het start record in de Archive webservice functioneerde niet altijd naar verwachting.

  • #4626. Het verplaatsen van omzet en/of kosten naar een voorgaande of volgende periode was niet altijd beschikbaar afhankelijk van de gekozen lijst- of voorbeeldweergave.

  • #4663. Het berekenen van de vrije ruimte in het WKR overzicht functioneerde niet naar behoren bij het opvragen van de verwachte kosten van het lopende jaar.

  • #4748. De zoekfunctionaliteit in diverse overzichten functioneerde niet meer in de browser FireFox of Internet Explorer.

  • #4768. Foutieve cijfers van het vorige jaar in de financiële monitor.

  • #4781. Scripts die niet voor een specifiek land bedoeld zijn werden niet correct afgehandeld door de installatie tool.

  • #4563. [ES] Het importeren van het bankformaat N43 kon in enkele gevallen falen door het ontbreken van de cijfers "23" aan het begin van een regel.
  • #4566. De checkbox om aan te geven of het ingevoerde bedrag op de verkoopfactuur regel inclusief btw btw is functioneerde niet naar behoren in het backoffice-invoerscherm.
  • #4596. Foutieve vrije ruimte berekend in het WKR overzicht bij het handmatig invoeren van het totale loon.
  • #4619. Het klikken op de details “>” pijl in een overzicht opende de link tweemaal dit was verder niet zichtbaar voor de gebruiker maar wel in het netwerk verkeer.
  • #4645. Datumselectie functioneerde op enkele plaatsen niet correct omdat een verouderde css werd gebruikt.
  • #4647/4688. Datum velden zijn te kort om de volledige datum weer te geven.
  • #4700. De query verantwoordelijk voor het opzoeken van contacten bevatte een fout.
  • #4725/4694. [ModernUI] Checkbox in diverse applicaties functioneerde niet meer.
  • #4726. Scripts worden niet automatisch uitgevoerd op de development omgeving door een foutieve reguliere expressie.
  • #4690. [ModernUI] Alfabet en bulk actie knop functioneerde niet meer.
  • #4251. Het selecteren van een relatie vanuit een taak in Yuki Central was niet mogelijk omdat het ophalen van de contacten teveel tijd in beslag nam.

  • #4455/4510/4549. Het ophalen van de data duurde te lang waardoor er geen gegevens getoond werden. Door het optimaliseren van de query kan het overzicht binnen de gestelde tijd worden uitgevoerd voor de onderstaande overzichten

   • Totaal overzicht voor de werkkostenregeling (WKR)

   • Het matchen van transacties uit de lijst met interne overboekingen

   • Openstaande posten lijst

   • Ouderdomsanalyse

  • #4472. Rabobank MT940 afschriften bevatten soms transacties die buiten de vermelden start/einddatum van het afschrift vallen. Deze transacties werden voorheen niet geïmporteerd en gemarkeerd als duplicaat, dit was onterecht.

  • #4477/4634/4535/4614/4565/4590/4618/4613/4613/4636/4623/4628/4615/4617. Diverse aanpassingen om applicaties correct weer te geven in combinatie met de Modern UI. Het gaat om aanpassingen aan de afmeting en/of positionering van invoervelden.

  • #4530. Check 14 van de kwaliteitsmonitor bevatte een fout waardoor een score hoger als 100 mogelijk was.

  • #4550. Gebruikers met de rol “kijk gebruiker” konden een memoriaal dupliceren waardoor financiële boekingen werden aangemaakt.

  • #4559. De financiële krant kon niet meer worden aangemaakt, dit werd veroorzaakt door een recente aanpassing aan de applicatie die de financiële gegevens ophaalt.

  • #4581. Een fout in de query waardoor de lijst met transacties op grootboekrekening crediteuren/debiteuren niet konden worden weergegeven.