Release notes & Help updates 2018

Maart 2018

 • Rekenen m.b.v. het ∑-symbool
Bij het handmatig invoeren van bankafschriften en/of kasstaten kan in het veld 'Bedrag' gerekend worden door middel van het ∑-symbool.


Opgeloste bugs

 • #4999. Het aanmaken van een online payment provider toonde het creditcard invoerscherm

 • #5060. Aanpassing aan het percentage van de Spaanse btw-code “overige btw”

 • #4296. [BE] De cijfers van eigen vermogen en solvabiliteit in de financiële monitor waren onvolledig.

 • #4948. De kwaliteitsmonitorcheck op ontbrekende afschrijvingen gaf in enkele gevallen onterecht een lager cijfer.

 • #5010. In een partnerportaal waren verstuurde UBL-uitnodigingen van andere partners zichtbaar.

 • #5019. In het WKR-overzicht stonden foutieve bedragen bij facturen met meerdere factuurregels en verschillende btw-percentages.

 • #5025. Dubbele weergave van het werknemersveld in een salarisstrook en declaratie.

 • #5049/5054. ABN AMRO bank bestanden in het SWIFT formaat konden niet meer geïmporteerd worden.

 • #5063. Telling van mutaties per periode van een grootboekrekening toonde in december een foutief bedrag.

 • #5073/5076/5092/5094/5102/5109. Export van Fiscaal Gemak aangepast om de cijfers correct te rapporteren.

 • #5077. De lijst met document-verwerkingsregels veroorzaakte meldingen in het foutenlogboek.

 • #5096. Fout bij het opslaan van de SMTP-gegevens in de factuurinstellingen bij het aanvinken van de Office365 checkbox.

 • #4999. Het aanmaken van een online payment provider toonde het creditcard invoerscherm


Februari 2018

 • In bulk een Backoffice accountmanager toewijzen aan domeinen
In een partnerportaal is het nu mogelijk om vanuit het overzicht Domeinen in bulk een Backoffice accountmanager toe te wijzen aan domeinen.
 • Export naar de pakketten Afas en Fiscaal Gemak (van Unit4)
Met deze export vanuit Yuki kunnen de cijfers die nodig zijn om de VPB-aangifte te kunnen doen direct worden ingelezen. 
 • Alle transacties selecteren in overzicht 'Te koppelen interne overboekingen'
Alle transacties kunnen worden geselecteerd in het overzicht 'Te koppelen interne overboekingen', hierdoor wordt het afletteren van deze transacties versneld.
 • Kolom 'Personeelsnummer' toegevoegd aan het personeelsoverzicht
Wanneer je de module 'Personeel' opent zie je in het overzicht van alle werknemers nu de kolom 'Personeelsnummer'. Het is ook mogelijk om de gegevens in dit overzicht op deze kolom te sorteren.


Yuki Help updates


Opgeloste bugs

 • #4512. De actie knoppen voor gebruikers in de debiteuren en crediteurenlijst functioneerde niet.

 • #4529. Loonheffings aangiftes uit loket werden niet automatisch geïmporteerd indien het automatisch importeren van salarisstroken en/of loonjournaalposten aangevinkt stond.

 • #4932. [BE] Aanpassingen aan document die geen invloed hebben op de btw konden niet worden uitgevoerd ondanks dat dit wel mogelijk zou moeten zijn.

 • #5014. De banktransactie omschrijving werd niet correct verwerkt bij het importeren van Rabobank afschriften waardoor de tekst bij de transactie in Yuki ontbrak.

 • #5015. Verwerken van een verkoopfactuur in de factuur module niet mogelijk door een niet ondersteund character in de factuurtekst.

 • #5016. Foutmelding toevoegen aan de payroll update taak van de accountant indien de inloggegevens van Loket niet correct zijn.

 • #5031. Het in bulk toekennen van backoffice medewerkers aan domeinen functioneerde niet in combinatie met de franse taal.

 • #4857. Bij het aanmaken van documentverwerkingsregels in een Belgisch partnerportaal werden de Nederlandse grootboekrekeningen codes en omschrijvingen getoond.

 • #4902. Fout bij het samenvoegen van contacten in yukicentral op basis van de samenvoegregels, dit had verder geen negatieve consequenties.

 • #4926. De knop in de kwaliteitmonitor om een nieuwe notitie aan te maken functioneerde niet in Internet Explorer.

 • #4947. Bij het aanmaken van een online payment provider rekening werd dezelfde tekst getoond als bij het aanmaken van een Creditcard.

 • #4961. Alleen partners met een Portaal beheerder rol zouden een aanvraag in moeten kunnen dienen om de verwerking van de domeinen door Yuki uit te laten voeren.

 • #4966. Het totaaltelling van de geselecteerde documenten in de betaallijst en reeds aanwezige documenten in een SEPA concept bestand klopte niet.

 • #4969. De AFAS export bevatte bedragen met decimalen, dit is niet correct en aangepast.

 • #4973. Het importeren van activa in de historische import applicatie kon in enkele gevallen vastlopen.

 • #4990. Het maximaal aantal webcalls op Yukicentral werd overschreden doordat accountants gebruik maakte van de Yuki App. Voor webservice-aanroepen op yukicentral worden nu geen dagelijkse limieten meer toegepast.

 • #4994. [Intern] De recente statistieken in het IDR-dashboard van yukicentral werden niet meer weergegeven.

 • #4368. Verkoopfacturen en credit-verkoopfacturen binnen een domein met meerdere administraties niet automatisch onderling matchen als intercompany transactie.

 • #4456. De kolommen geaccepteerd en geweigerd in de lijst met verstuurde UBL uitnodigingen waren verwisseld.

 • #4555. Importeren van een PayPal-afschrift met een rekeningnummer met meer als 34 tekens was niet mogelijk.

 • #4718. [BE] De accountant-partner wordt niet meer als verantwoordelijke in de XML van de btw-aangifte opgenomen indien de klant zelf verantwoordelijk is voor de btw-aangifte.

 • #4722. Bij het aanmaken van een BUNQ rekening in een relatiekaart werd niet automatisch de BIC code berekend en ingevoerd.

 • #4728. Het sorteren de betaalstatus kolom in de openstaande postenlijst veroorzaakte een foutmelding.

 • #4766. Bij het importeren van banktransacties werden €0,00 transacties ook verwerkt. Dit veroorzaakte een foutmelding bij het openen van de transactie. Nul transacties worden nu overgeslagen.

 • #4777. Het saldo overboeken van een omzetrekening veroorzaakte een foutieve boeking.

 • #4778. De totaaltelling van de debet/credit kolom stond aan de verkeerde kant in het grootboek rekeningoverzicht.

 • #4802[BE / HanSolo] Foutmelding bij het verwerken van facturen met btw-code 0% en/of voorbelasting.

 • #4886. SEPA incasso/betaalbestanden konden alleen nog door de eigenaar van het domein worden gedownload. Gebruikers met de financiële administratie, externe accountant en/of directie rol kunnen nu het SEPA bestand weer downloaden.

 • #4890. Bij het uitvoeren van de administratie-controle de meest recente foto in yukicentral van de medewerker bij de check plaatsen.

 • #4919. In de kwaliteitsmonitor kon een te lange administratienaam ervoor zorgen dat knoppen niet zichtbaar waren.

 • #4928/4938. [ModernUI] Zoekknop was volledig zwart in enkele domeinen met een huisstijl.

 • #4953. Vanuit het WKR-overzicht tags toekennen aan transacties kon in uitzonderlijke gevallen voor een fout zorgen waardoor de gebruiker niet verder kon werken in de WKR applicatie.

 • #4544. Verschil in de cijfers in de online en PDF weergave van het omzet & kosten rapport.

 • #4607. Filter op het herkenningspercentage in de document workflow functioneerde niet.

 • #4680. Het informatie icoon niet zichtbaar in de toolbar indien de pagina vanuit een zijmenu werd geopend.

 • #4820. De zoek functionaliteit in het overzicht met DizzyData resultaten kon foutmeldingen veroorzaken.

 • #4836. Na het toewijzen van een werknemer aan een standaard document verdwijnt het veld om een medewerker te selecteren.

 • #4801. Het inladen van grote XAF bestanden in de historische import kon een time-out veroorzaken.

 • #4863. In het te facturen werkzaamheden overzicht werdt geen totaaltelling vermeld.

 • #4892. De kwaliteit monitor check of de bank up-to-date is gaf onterecht een 0 score in de eerste maand dat de administratie start.

 • #4911. De meest recente scores werden niet meegenomen bij opslaan van een administratie controle.  

 • #4913. Kwaliteitsmonitor checks werden niet correct weergegeven in Internet Explorer.


Januari 2018

 • Tabblad 'Werknemer' nu zichtbaar voor portaalbeheerder

In een partnerportaal kan de portaalbeheerder nu het tabblad 'Werknemer' zien en wijzigen van de partnermedewerkers.
 • Top leveranciers: aantal aangeleverde facturen per domein van leverancier
In het overzicht 'Top leveranciers' binnen het backoffice portaal kan nu worden doorgeklikt op het aantal facturen per leverancier. In het vervolgscherm wordt het aantal facturen per domein getoond die zijn aangeleverd van de desbetreffende leverancier. Met deze informatie kan de automatisering worden verbeterd door het aanmaken van herkenningsregels.
 • Verwerkte transacties door niet backoffice gebruiker
Aan het overzicht met verwerkte transacties is nu een filter toegevoegd om transacties weer te geven die zijn aangemaakt/gewijzigd door een niet backoffice gebruiker.


Yuki Help updates


Opgeloste bugs


  • #4592. Het WKR-totaaloverzicht week af van de detailweergave.

  • #4740. De Google Maps functionaliteit in een relatiekaart werkte niet.

  • #4771. De ingevoerde standaard betalingstermijn bij verkoopfacturen werd niet overgenomen indien deze was ingesteld op 0 dagen.

  • #4808. Onterecht activa als nieuwe activa gemarkeerd in de kwaliteitsmonitor.

  • #4844. De telling in de kwaliteitsmonitor check “niet-toegewezen btw-transacties” was niet correct.

  • #4852. In het partnerportaal werd in de lijst met uitgevoerde administratie controles niet het cijfer tijdens het uitvoeren van de check maar het huidige cijfer weergegeven.

  • #4870. Aanpassingen aan de groep instellingen van een activum waren niet zichtbaar indien deze werden aangepast vanuit de kwaliteitsmonitor.

  • #4878. Duplicaat salarisstroken konden werden ingeladen met de Loket-koppeling.

  • #4885. Het selecteren van een relatie bij het aanmaken van een taak in een partner moeder-portaal veroorzaakte een foutmelding.

  • #4891. Transacties van het lopende boekjaar werden opgenomen in het beginsaldo van de XAF export.

  • #4689. Voor portaal beheerders was het mogelijk de namen van medewerkers van andere partners te zien.
  • #4733. Het exporteren van een XAF- document kon een foutmelding veroorzaken. De data wordt nu eerst opgeschoond voordat het wordt weggeschreven naar een XAF document.
  • #4751. [BE] Bij het toekennen van boekstuknummers kregen niet alle geselecteerde documenten een nummer toegekend.
  • #4753. Factuurvoorbeelden werden niet volledig vertaald naar de gekozen taal.
  • #4795. Het wijzigingen van de reeds aanwezige afbeelding van een verkoopartikel had geen zichtbaar effect.
  • #4821. Bij het openen en sluiten van een kwaliteitsmonitor check werd het cijfer niet opnieuw opgehaald waardoor in het totaaloverzicht een ander cijfer zichtbaar kon zijn als in de detailweergave.
  • #4824. Sluit knop in de kwaliteitsmonitor functioneerde niet.
  • #4832. Het importeren van XAF (audit) bestanden via de historische import verdraaide de debet/credit bedragen.
  • #4835. Onvoldoende ondersteuning voor de Franse taal in de kwaliteitsmonitor.
  • #3515. Btw-aangiftes die uit een domein zijn verwijderd worden nu ook gewist uit yuki central. Voorheen bleven verwijderde aangiftes zichtbaar in het portaal van een accountant echter konden deze aangiftes niet geopend worden.

  • #4366. Inactive administraties hebben geen invloed meer op de totaalscore van de kwaliteitsmonitor in een domein.

  • #4424. Het btw/omzet-rapport hield geen rekening met opgevoerde omzet uit kasstaten.

  • #4516. Foutieve debet/credit notatie in het transactieoverzicht in combinatie met het toepassen groepeer functionaliteit.

  • #4584. Bij het aanmaken van een nieuwe bankrekening werd er geen openingsbalans transactie aangemaakt.

  • #4612. Het opgeven van het start record in de Archive webservice functioneerde niet altijd naar verwachting.

  • #4626. Het verplaatsen van omzet en/of kosten naar een voorgaande of volgende periode was niet altijd beschikbaar afhankelijk van de gekozen lijst- of voorbeeldweergave.

  • #4663. Het berekenen van de vrije ruimte in het WKR overzicht functioneerde niet naar behoren bij het opvragen van de verwachte kosten van het lopende jaar.

  • #4748. De zoekfunctionaliteit in diverse overzichten functioneerde niet meer in de browser FireFox of Internet Explorer.

  • #4768. Foutieve cijfers van het vorige jaar in de financiële monitor.

  • #4781. Scripts die niet voor een specifiek land bedoeld zijn werden niet correct afgehandeld door de installatie tool.

  • #4563. [ES] Het importeren van het bankformaat N43 kon in enkele gevallen falen door het ontbreken van de cijfers "23" aan het begin van een regel.
  • #4566. De checkbox om aan te geven of het ingevoerde bedrag op de verkoopfactuur regel inclusief btw btw is functioneerde niet naar behoren in het backoffice-invoerscherm.
  • #4596. Foutieve vrije ruimte berekend in het WKR overzicht bij het handmatig invoeren van het totale loon.
  • #4619. Het klikken op de details “>” pijl in een overzicht opende de link tweemaal dit was verder niet zichtbaar voor de gebruiker maar wel in het netwerk verkeer.
  • #4645. Datumselectie functioneerde op enkele plaatsen niet correct omdat een verouderde css werd gebruikt.
  • #4647/4688. Datum velden zijn te kort om de volledige datum weer te geven.
  • #4700. De query verantwoordelijk voor het opzoeken van contacten bevatte een fout.
  • #4725/4694. [ModernUI] Checkbox in diverse applicaties functioneerde niet meer.
  • #4726. Scripts worden niet automatisch uitgevoerd op de development omgeving door een foutieve reguliere expressie.
  • #4690. [ModernUI] Alfabet en bulk actie knop functioneerde niet meer.
  • #4251. Het selecteren van een relatie vanuit een taak in Yuki Central was niet mogelijk omdat het ophalen van de contacten teveel tijd in beslag nam.

  • #4455/4510/4549. Het ophalen van de data duurde te lang waardoor er geen gegevens getoond werden. Door het optimaliseren van de query kan het overzicht binnen de gestelde tijd worden uitgevoerd voor de onderstaande overzichten

   • Totaal overzicht voor de werkkostenregeling (WKR)

   • Het matchen van transacties uit de lijst met interne overboekingen

   • Openstaande posten lijst

   • Ouderdomsanalyse

  • #4472. Rabobank MT940 afschriften bevatten soms transacties die buiten de vermelden start/einddatum van het afschrift vallen. Deze transacties werden voorheen niet geïmporteerd en gemarkeerd als duplicaat, dit was onterecht.

  • #4477/4634/4535/4614/4565/4590/4618/4613/4613/4636/4623/4628/4615/4617. Diverse aanpassingen om applicaties correct weer te geven in combinatie met de Modern UI. Het gaat om aanpassingen aan de afmeting en/of positionering van invoervelden.

  • #4530. Check 14 van de kwaliteitsmonitor bevatte een fout waardoor een score hoger als 100 mogelijk was.

  • #4550. Gebruikers met de rol “kijk gebruiker” konden een memoriaal dupliceren waardoor financiële boekingen werden aangemaakt.

  • #4559. De financiële krant kon niet meer worden aangemaakt, dit werd veroorzaakt door een recente aanpassing aan de applicatie die de financiële gegevens ophaalt.

  • #4581. Een fout in de query waardoor de lijst met transacties op grootboekrekening crediteuren/debiteuren niet konden worden weergegeven.