Release notes 2017

Juni 2017

 • Activa in één keer afschrijven

Wil je in één keer de afschrijvingen boeken voor alle activa rekeningen voor het hele jaar? Dit kun je doen door in de taakbalk op 'afschrijven' te klikken, Yuki zal je om een bevestiging vragen en vervolgens de afschrijvingen boeken. In domeinen met meerdere activa rekeningen kan deze functionaliteit veel tijd besparen.

Meer informatie over deze nieuwe feature vind je via deze link.

 • Nu nog meer mogelijkheden met de betaalmodule
Om te stimuleren dat facturen sneller worden betaald, verlenen ondernemers soms een betalingskorting. Betalingskorting kan nu worden ingevoerd bij inkoopfacturen in het backoffice invoerscherm of standaard ingegeven worden bij de leveranciergegevens. Als de betalingstermijn is overschreden, zal Yuki automatisch de betalingskorting corrigeren in de betaallijst.

Wij geven deze functionaliteit gefaseerd vrij. Vanaf volgende week dinsdag is het mogelijk om de nieuwe functionaliteit te testen. Willen jouw klanten hier als eerste mee aan de slag? Meld hen aan door een e-mail te sturen naar support@yuki.nl.
Meer informatie over deze nieuwe feature vind je via deze link.
 • Factuur layout nu ook in het Duits beschikbaar
Naast Nederlands, Engels en Frans is nu ook Duits als taal van de factuur layout beschikbaar.
Meer informatie over de factuur layout vind je via deze link.
 • Uren goedkeuren en factureren
Gebruikers met de directie-rol kunnen nu alle uren goedkeuren en dus ook factureren. Voorheen kon alleen de aangewezen manager dit doen. Handig dus als er iemand onverhoopt afwezig is.

Meer informatie over deze nieuwe feature vind je via deze link.

 • Uitbreiding backoffice monitor 
In de backoffice monitor wordt nu ook het totaal aantal actieve administraties weergegeven. 

Opgeloste bugs

 • #3240. Wetteksten op een verkoopfactuur worden nu in de taal van de factuurlayout vermeld. Voorheen was de taal van de wetteksten op basis van de domeininstelling.

 • #3249. Het matching icoon na het afhandelen van een verkoopfactuur in een backoffice invoerscherm verwees de backoffice medewerker niet door naar het matching scherm.

 • #3257. In de relatiekaart werd onterecht de checkbox met de tekst “Blokkeer herinneringen” weergegeven indien de automatische herinnering module niet aan stond. De tekst is tevens aangepast naar “Blokkeer automatische herinneringen

 • #3325. Het taaksoort “vrijgeven voor betaling” kan niet meer verwijderd en/of samengevoegd worden.

 • #3384. Het selecteren van de bankrekening in een concept SEPA incassobestand functioneerde niet naar behoren, waardoor gebruikers eerst op bewaren moesten klikken, voordat het betaalbestand definitief kon worden gemaakt.


Mei 2017

 • Herkenningsregels op kantoorniveau

Door gebruik te maken van herkenningsregels op portaalniveau kun je de automatiseringsgraad van je kantoor verhogen.

In je portaal kun je deze centrale verwerkingsregels aanmaken. Hierdoor zullen in elk domein voor de betreffende relatie de ingevoerde documentverwerkingsregels automatisch worden toegepast.

Meer informatie over deze nieuwe feature vind je via deze link.

Opgeloste bugs
 • #3003. In de historische import ontbraken nog enkele vertalingen en de foutafhandeling is verder verbeterd.
 • #3168. Bij het aanmaken van een Dropbox map op basis van de ordner-naam kon een fout veroorzaken als er in de ordner-naam een “/” stond.
 • #3122. Er kon niet van alle banken een tegel aangemaakt worden in de desktop van de gebruiker
 • #3172. Het genereren van een PDF voor een lege factuur kon een foutmelding veroorzaken. Nu wordt eerst gecontroleerd of de factuur wel volledig is.
 • #2928. Foutmelding bij het genereren van een PDF van een activastaat zonder data.
 • #3260. Grootboekrekening 44999 werd niet in het omzet & kosten overzicht van alle domeinen weergegeven.
 • #2617. Factuur kon niet worden geboekt zonder BIC code indien het land van de leverancier niet gelijk was aan het land van het IBAN.
 • #3010. De controle die bepaald of de duplicaat pop-up wordt weergegeven bij het bewaren van een verkoopfactuur in een backoffice invoerscherm controleerde niet overeenkomsten met facturen die zijn aangemaakt met de Yuki factuurmodule.


April 2017 

 • Vernieuwde gebruikersinterface

Yuki is gestart met het uitrollen van een frisse, nieuwe gebruikersinterface. De taakbalken zijn voorzien van een nieuwe vormgeving. Wat direct opvalt zijn de grotere, brede functiebalken. Als je met je muis over de Yuki buttons beweegt, toont Yuki de meest gebruikte functies per module. Erg handig!

Je kunt ook gebruikmaken van de nieuwe notificatie slidebar, hiermee zie je in één oogopslag nieuwsberichten, afspraken, e- mails en taken.

Bekijk deze video voor een korte presentatie!

 • Markeren/afletteren van grootboekrekeningen

Om beter zicht te krijgen op de verklaring van het openstaande saldo van een rekening, heeft Yuki voor een beperkt aantal tussenrekeningen (betalingen onderweg, tussenrekeningen pinbetalingen, creditcardbetalingen, ideal betalingen en online betalingen)  een ingebouwde functie om transacties af te letteren.

Er is nu ook een algemene markeer tool die op elke willekeurige rekening gebruikt kan worden. Deze algemene functie kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden:

 • Transacties afletteren om het openstaande saldo te verklaren;

 • Transacties markeren omdat ze speciale aandacht behoeven;

 • Transacties markeren die bij elkaar horen;

 • Transacties snel even markeren om een totaal te berekenen.

Lees meer over deze update via deze link.

 • Uitbreiding werknemersoverzicht en verzuimoverzicht

Het werknemersoverzicht en verzuimoverzicht hebben nu filter op afdeling en op de administratie waarvoor de medewerker werkzaam is geweest.

Nieuwe Rabobank koppeling

Rabobank klanten kunnen een koppeling met Yuki activeren vanuit de internetbankieren omgeving van de Rabobank. Het handmatig invullen en opsturen van papieren machtigingen is hierdoor niet meer noodzakelijk.
klik hier voor meer informatie.

Nmbrs 'error' notificatie

Bij het ontvangen van een loonheffing-aangifte met de status “error” uit Nmbrs, wordt dit in een taak voor support vermeld. De accountant wordt dan geïnformeerd, en kan in zijn eigen Nmbrs omgeving nagaan wat de oorzaak is.

UBL leverancierslijst update

Leveranciers die niet meer zijn aangesloten bij InvoiceSharing worden uit de lijst van beschikbare UBL-leveranciers verwijderd, en bijbehorende verstuurde uitnodigingen krijgen de status “verwijderd“.

Opgeloste bugs
 • #3108. Bij het verwerken van Google Drive documenten werd tweemaal een bestand met hetzelfde ID toegevoegd aan een lijst. Dit veroorzaakte een foutmelding, in het vervolg zal indien het ID al aanwezig is niet nogmaals een poging ondernomen om hetzelfde ID toe te voegen.
 • #3081. Het opslaan van een inkoopfactuur waarbij een leverancierscode is ingevoerd veroorzaakte een foutmelding.
 • #2706. Bij het printen van financiële details werd ook het zijmenu in de print opgenomen deze zijn verwijderd.
 • #2536. De zoekfunctionaliteit voor een verkoopartikel functioneerde niet bij het aanmaken van een verkoopfactuur met meer dan 11 factuurregels in de factuur module.
 • #2762. De percentages automatisch verwerkte documenten per domein werden niet getoond in het portaal van de partner, dit is nu opgelost.
 • #2969. De grafiek met informatie over gefactureerde omzet per periode toonde geen informatie over in de toekomst gefactureerde omzet.
 • #2918. Fout bij het versturen van factuur-herinneringen omdat het pdf-document niet gegenereerd kon worden.
 • #2922. Foutmelding bij het laden van het verkoop dashboard en/of de lijst met verkoopfacturen.
 • #2675. Leveranciers die niet meer zijn aangesloten bij InvoiceSharing worden uit de lijst van beschikbare UBL-leveranciers verwijderd, en bijbehorende verstuurde uitnodigingen krijgen de status “verwijderd“.
 • #2986. Bij het afhandelen van een kastransactie uit de kastransactie-workflow werd de BO-medewerker terugverwezen naar de banktransactie-workflow i.p.v. de kastransactie-workflow.
 • #2993 Het importeren van salarisstroken met de loket koppeling faalde indien er in het verleden een run was geïmporteerd met hetzelfde volgnummer, nu wordt er gecontroleerd op zowel het jaartal als volgnummer van de run.


Maart 2017 

Adres webservice

 • Maak je gebruik van een extern CRM-pakket en wil je de NAW-gegevens uit dit pakket synchroniseren met Yuki? Dan kan dat nu via de nieuwe functionaliteit van de adres webservice.
 • Yuki partners kunnen zelfs de NAW-gegevens van administraties bijwerken vanuit een extern CRM-pakket.

Meer informatie over deze webservice vind je via deze link.

Inlog geschiedenis

 • Binnen Yuki kenden we al langer een overzicht gebruikersactiviteit, waarin inzichtelijk is wie er inlogt op welk tijdstip. Deze functie is nu uitgebreid met een extra informatie over de inlog geschiedenis. Voor iedere gebruiker is het hierdoor mogelijk te zien wanneer er ingelogd is, vanaf welk IP-adres. Deze informatie kun je terugvinden onder het kopje ‘Logins’. Hierdoor kan de gebruiker inzien of er geen oneigenlijk gebruik gemaakt is van zijn of haar inloggegevens.

Rekening courant

 • Het bereik van grootboekrekening 20300 (RC vrij) is gewijzigd van 20 naar 99. Dit geeft je de mogelijkheid om eenvoudig meerdere rekeningen courant aan te maken. 

Opgeloste bugs

 • #2722. De Loket-koppeling importeerde in enkele gevallen geen salarisstroken omdat deze onterecht als duplicaat herkend werden. De duplicaat herkenning is gewijzigd om dit probleem in de toekomst te voorkomen.

 • #2487. Performance van de “te incasseren” lijst van de incasso module verbeterd zodat de lijst ook weergegeven kan worden indien er duizenden facturen in de lijst moeten worden getoond.

 • #2285. De grafiek met het banksaldo in de financiële monitor toonde geen waarde. De start- en einddatum worden nu correct toegepast zodat een saldo weergegeven wordt.

 • #2660. De omzet-grafiek van de verkoopmodule bleef op 0. De start- en einddatum worden nu correct toegepast zodat een saldo weergegeven berekend kan worden per periode.

 • #2576. Bij het aanvinken van betaalbaar gestelde documenten in de betaallijst wordt nu het totaalbedrag in het betaalbestand weer correct berekend.

 • #2645. Gebruikers met Frans als gebruikers-taal binnen Yuki konden geen contacten samenvoegen, dit is opgelost

 • #2537. Het verplaatsen van omzet in een creditfactuur naar een voorgaand jaar of maand veroorzaakte onterecht een inconsistentie-melding.

 • #2514. De domeinnaam van een domein is voor de gebruiker weer zichtbaar in een Compact domein.

 • #2634. Sortering van de activa in de activa-lijst vindt nu plaats op basis van de categorie en grootboekcode ipv alleen alleen de categorie.

 • #2628. De gebruiker werd bij het klikken op “betaalgedrag” in de sales monitor doorverwezen naar de lijst met alle onbetaalde verkoopfacturen. Dit is aangepast, de gebruiker wordt nu doorverwezen naar de ouderdomsanalyse.

 • #2781. Bij het aanmaken van nieuwe verkoop artikelen in de browser Google Chrome werden de invoervelden niet correct weergegeven, dit is gecorrigeerd.

 • #2070. Het standaard beveiligingsniveau voor niet-financiële documenten wordt nu ook toegepast op het e-mailbericht dat wordt opgeslagen in het domein.


Februari 2017


Features

Yuki en Français
 • Gebruikers in domeinen kunnen nu naast Nederlands en Engels, ook Frans als taal kiezen.
Robotic Assistant
 • Goed nieuws: het aantal aangesloten UBL leveranciers is uitgebreid. Ruim 400 leveranciers werken nu met Yuki's Robotic Asssistant. Wacht dus niet langer met het aanmelden van je administraties en uitnodigen van leveranciers.
Verbeterde weergave
 • Dankzij de implementatie van HTML5 is het vanaf nu onder andere mogelijk om kolom-headers vast te zetten, deze blijven nu zichtbaar tijdens het scrollen.
 • Wanneer je op een document klikt en daarna terugkeert, kom je nu terug op dezelfde hoogte in de lijst. Zo hoef je niet opnieuw door de lijst te scrollen naar het document.
RGS in de auditfile 3.2
 • Met de XML Auditfile Financieel 3.2 wordt het uitwisselen van stam- en transactiegegevens tussen verschillende oplossingen optimaal benut. Het is vanaf nu mogelijk om gegevens vanuit Yuki te exporteren op basis van RGS via de export optie Auditfile Financieel (XAF) versie 3.2.
  Door deze gestandaardiseerde codering is het mogelijk om eenvoudiger gegevens uit te wisselen tussen partijen zoals: de Belastingdienst, het CBS en verschillende rapportage pakketten.
Tussenrekening beginbalans

Om een tijdrovende zoektocht op de tussenrekening beginbalans te voorkomen, maakt Yuki nu actief gebruik van 4 gedetailleerde tussenrekeningen. Vanaf nu worden in plaats van de algemene “tussenrekening Beginbalans” de volgende tussenrekeningen gebruikt:  
 • 11099 - Tussenrekening beginbalans banken
 • 13001 - Tussenrekening beginbalans debiteuren
 • 16001 - Tussenrekening beginbalans crediteuren
 • 02999 - Tussenrekening beginbalans activa

De automatische boekingen, die voorheen op de tussenrekening beginbalans - 23150 werden tegengeboekt, zullen nu als volgt verwerkt worden:

Banksaldo

 • Bij het invoeren van het beginsaldo van de Bank wordt het saldo tegengeboekt op de tussenrekening beginbalans banken - 11099

Klik hier voor meer informatie over het aanleggen van een bankrekening in Yuki.

Facturen verwerken vóór de startdatum van een administratie:

 • Bij het aanmaken van een Inkoopfactuur met een documentdatum vóór de startdatum van de administratie, wordt deze automatisch tegengeboekt op tussenrekening beginbalans crediteuren - 16001
 • Bij het aanmaken van een Verkoopfactuur met een documentdatum vóór de startdatum van de administratie, tegengeboekt op de tussenrekening beginbalans debiteuren - 13001

Activa en Afschrijvingen:

 • De activa en afschrijvingen worden geboekt op tussenrekening beginbalans activa - 02999 waarna ze verbijzonderd kunnen worden.

Klik hier voor meer informatie over het boeken van de beginbalans.

Beginbalans Documenten aangeleverd vóór 01- 02-2017 blijven ongewijzigd op de “23150 -  tussenrekening beginbalans” staan. Ook als deze later gewijzigd worden

Vanaf 01 april 2017 kun je net als op de 23150 - tussenrekening beginbalans 23150
géén boekingen doen op een datum welke ligt na de startdatum van de administratie op de bovengenoemde tussenrekeningen 11099, 13001, 16001 en de 02999.

Toegangscontrole

 • In het toegangscontrole overzicht van een administratie is het vanaf heden zichtbaar welke gebruikers toegang hebben tot de administratie, vanaf welke datum en door wie zij toegang tot de administratie hebben verkregen.

Backoffice-activiteit

 • In het overzicht waar de activiteit van de backoffice wordt gemeten, is het nu mogelijk de werkzaamheden per medewerker per domein te tonen en te downloaden in csv formaat.
Opgeloste bugs
 • #2595. De popup met activum groepsinstellingen kan weer gesloten worden.
 • #2605. Vertaling in lijst van UBL-uitnodigingen zijn aangepast
 • #2641/2661/2678. Incorrecte datum navigatie door fiscale boekjaren is opgelost.
 • #2664 Tekst op creditfacturen wordt weer getoond 


Januari 2017


Grootboekrekeningen
 • Onderstaande grootboekrekeningen zijn toegevoegd aan het rekeningschema:
  • 40961 Kort Verzuim
  • 40962 Feestdagen
Sales webservice
 • Het is nu mogelijk om in de Sales webservice een verkoopfactuur aan te maken met een vervaldatum die gelijk is aan de factuurdatum.
Comments