Release 07/juli 2013

Juli 2013

Update van maandag 1 juli 2013 

 • Jaarstukken met verlengd boekjaar
  Yuki kan nu ook je jaarstukken verzorgen als je eerste boekjaar een verlengd boekjaar is (bijv. als je bedrijf is gestart aan het einde van het jaar en deze laatste maanden bij het volgende boekjaar moeten worden getrokken). 

 • Btw-aangiftes
  • De afhandeling van suppletie-aangiftes is verbeterd. Wanneer Yuki verantwoordelijk is voor de suppletie, kan deze worden goedgekeurd, afgesloten of als niet verstuurd worden aangemerkt. Indien hij goedgekeurd wordt, ontvang je een bericht dat de suppletie klaar is gezet om uitgeprint en verzonden te worden. Voorheen kon je de aangifte niet (zelf) afsluiten.
  • De intracommunautaire prestaties (ICP)-aangifte kan nu ook maandelijks naar de Belastingdienst verstuurd worden. Dit is alleen mogelijk als ook de btw-aangifte maandelijks verstuurd wordt. Deze instelling kan door je Yuki Backoffice medewerker worden aangezet.

 • Yuki Salarisservice
  • De door Yuki aangemaakte loonstroken bevatten nu ook gegevens over een eventuele leaseauto van een werknemer. Kenteken, cataloguswaarde en bijtelling percentage worden op de loonstrook meegenomen.
  • Op de salarisservice formulieren moet nu het volledige IBAN-bankrekeningnummer worden opgegeven. Op het werknemersformulier moet nu ook de werkgever worden ingevuld.

 • Rabobank
  Bij de Rabobank kun je je banktransacties in twee MT940-formaten downloaden, met of zonder SEPA/IBAN informatie. Deze bestanden bevatten soms verschillende informatie, en om fouten en dubbelgeboekte transacties te voorkomen, ondersteunt Yuki nu nog uitsluitend het MT940/SEPA formaat van de Rabobank.

 • Geen Twitter berichten meer op het Yuki bureaublad
  M.i.v. 12 juni 2013 heeft Twitter de mogelijkheid om vanuit de software, zonder zelf bij Twitter ingelogd te zijn, Twitter berichten van een willekeurige Twitter account op te halen opgeheven. Het is daarom niet meer mogelijk om Twitter berichten op het Yuki bureaublad meer te tonen, ook niet voor gebruikers die bij hun voorkeuren hiervoor een eigen Twitter account hebben ingesteld.

 • "T.a.v." aanhef in verkoopfacturen
  Bij het aanmaken van verkoopfacturen wordt nu automatisch "t.a.v." (of "attn" voor Engelstalige facturen) toegevoegd voor de naam van het contactpersoon, tenzij er al “t.a.v.”, “tav” of “attn” voor de naam van de contactpersoon staat.

 • Grootboekrekeningen
  • tien nieuwe, vrije rekeningen voor betaalde rente op leningen
  • 14 vrije rekeningen voor betaalde rente op hypotheken
   Deze grootboekrekeningen kan de Yuki Backoffice (of de Yuki partner) op verzoek activeren.

 • Webservices
  In de Yuki Accounting webservice wordt bij de functie GLAccountTransactions het eventueel gekoppelde dossier opgenomen in de XML-uitvoer.

Voor Yuki Partners

 • Zoom-functies in Backoffice schermen
  Om de snelheid en de leesbaarheid van documenten (m.n. scans) in de Backoffice schermen te optimaliseren, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd m.b.t. de zoomfuncties in deze schermen:
  • Er zijn nu altijd vier vaste zoom-formaten beschikbaar (onafhankelijk van de schermgrootte van de gebruiker):
   • Normaal. A4 formaat past in de breedte volledig op een 1920x1080 scherm. Tekst is vrijwel altijd goed leesbaar.
   • Zoom -: A4 format past in de lengte volledig op een 1920x1080 scherm
   • Zoom+: Normaal maal twee
   • Zoom++: Het volledige, oorspronkelijke formaat van het gescande document. Voor een A4 document dat op 300dpi is gescand is dit ongeveer Normaal maal vier.
  • De opties om de scan exact aan de schermbreedte of -hoogte aan te passen zijn verwijderd. Deze opties gaven op elk scherm andere groottes, en waren meestal slecht leesbaar. Vrijwel hetzelfde effect kan nu worden bereikt met de zoom-functies.
 • Deze optie bestond altijd al, maar was onbekend bij velen: Je kunt in een hoek van de scan dubbelklikken, om direct op die hoek in te zoomen. Als je in het midden dubbelklikt, ga je weer naar het normale formaat.
Comments