Release 03 /Maart 2013

Update van maandag 4 maart 2013

 • Uren registreren en factureren
  In de Yuki Store kun je vanaf 6 maart de "Yuki Uren" module aanschaffen, voor €10 per maand, ongeacht het aantal administraties of gebruikers in het domein. Hiermee kun je:
  • Gewerkte uren registreren
  • Je eigen workflow voor goedkeuring van deze uren definiëren
  • Week- en maandoverzichten zien van geboekte uren per werknemer, project, of klant.
  • Direct bij het goedkeuren van facturabele uren worden per klant/dossier een factuur aangemaakt. Je kunt deze factuur nog bekijken, en aanpassen, voordat je hem verwerkt en verstuurt.
   Voor meer informatie zie dit artikel: Yuki Uren

 • Financiële functionaliteit rond eindejaarsverwerking
  Yuki kan ook de volledige eindejaarsverwerking, jaarstukken, en VBP/IB belastingaangiftes voor je administratie verzorgen. In het kader hiervan is uitgebreide nieuwe functionaliteit beschikbaar voor accountants binnen en buiten Yuki om dit zorgvuldig en controleerbaar uit te voeren:
  • Er is een duidelijker onderscheid tussen blokkeren voor niet-accountant en het blokkeren voor iedereen: Een administratie is geblokkeerd wanneer alleen een gebruiker in de rol accountant of backoffice controller nog transacties kan aanmaken; een administratie is afgesloten wanneer er totaal geen transacties meer aangemaakt kunnen worden. De blokkeringsdatums voor een boekhouding zijn niet meer van toepassing op btw-supplementen, zodat deze altijd nog kunnen worden aangepast. Pas bij het afsluiten van een administratie wordt gekeken of er nog suppletie-aangiftes open staan.
  • Yuki backoffice-controleurs kunnen vanuit de proef-saldibalans individuele grootboekrekeningen controleren en afvinken. Zie https://sites.google.com/a/yuki.nl/wikiworks/documents/proef--en-saldibalans.
  • Omboeken van btw-saldo en privétransacties. Wanneer een administratie geblokkeerd is, kan het saldo van de btw-rekening in één keer overgeboekt worden naar de overboekingsrekening btw. Voor privémutaties kan het saldo in één keer worden overgeboekt naar de kapitaalrekening van de betreffende eigenaar/vennoot.
  • Uitgebreidere opties om in de balans en winst- en verliesrekening jaren en maanden te vergelijken. Bij het overzicht "Vergelijking Maanden" kan nu een eind maand gekozen worden met behulp van de datum-selectie tool. Het maandoverzicht toont dan de totalen per maand tot en met de gekozen maand. Bij het overzicht "Vergelijking Jaren" kan nu een jaar of een jaar en maand gekozen worden. Hiermee kunnen de laatste drie jaren voorafgaand aan het gekozen jaar worden vergeleken. Wanneer een maand wordt gekozen worden alle transacties per jaar tot en met de gekozen maand getoond in het overzicht. 

 • Taken en afspraken
  • De lijst van taaksoorten bevat nu volledige workflow-informative van de taaksoort
  • In een taaksoort kan nu worden aangegeven dat de taken een periode kunnen bevatten (met een begin- en einddatum). Hiermee kunnen taken worden aangemaakt waarin bijv. wordt vastgelegd op welke boekperiode de taak betrekking heft.
  • Bij een taaksoort kun je aangeven dat de aanmaker van de taak een e-mail notificatie ontvant als de taak een bepaalde status bereikt (goedgekeurd, gerealiseerd, afgehandeld).
  • In de adreskaart is de link in de linker menubalk naar "Taken en afspraken" in tween gesplitst (taken en afspraken apart), zodat deze overzichten sneller en overzichtelijker worden.
  • In de takenlijst kun je nu kiezen hoeveel taken er worden getoond, via de "Top"optie. Ook is de snelheid van deze lijst sterk verbeterd

 • Documentbeveiliging
  Ter verbetering van de privacy van met name personeelsdocumenten, zijn de volgende wijziging doorgevoerd:
  • Niet-financiële documenten in de "Personeel" ordner konden al nooit door gebruikers met uitsluitend Financiële Administratie rechten geopend worden, maar verschenen nog wel in de lijst van documenten. Deze documenten verschijnen nu ook niet mee inde lijsten voor deze gebruikers.
  • Niet-financiële documenten in de "HR documenten" tab van de "Personeel" ordner kunnen niet meer door de Yuki backoffice-medewerkers geopend worden.

 • Adreskaart'
  • Het opzoeken van KvK-gegevens vanuit de adreskaart van een bedrijf werkt nu ook voor Belgische bedrijven.
  • Het BSN kan nu ook voor niet-werknemers worden ingegeven, op de de "Financieel" tab.
  • Het personeelsnummer is niet langer te wijzigen door de klant wanneer deze gebruik maakt van de Yuki Salaris Service. Hetzelfde geldt voor de relatiecode van een administratie. Deze nummers worden gebruikt in de koppeling met Nmbrs.

 • Overig'
  • Bij het aanmaken van een factuurkopie wordt de betaalwijze meegenomen, mits deze betaalwiijze Overschrijven of Incasso is.
  • Bij verkoopfacturen die via de Yuki webservice wordt aangeleverd, wordt nu ook het oorspronkelijke XML-bericht opgeslagen, zodat altijd later de exact aangeleverde informative is te achterhalen.
  • Bij importeren van banktransacties wordt nu ook de juiste administratie-rekening gevonden als in het importbestand dit nummer als IBAN-rekeningnummer staat.
  • In de betaallijst is een extra kolom beschikbaar (die je kunt kiezen als "Openstaande posten" onder de kolommen selectie knop rechtsboven) waarin getoond wordt of er voor de betreffende relatie nog te ontvangen betalingen openstaan of reeds betalingen zijn gedaan die nog niet zijn gematcht. Er verschijnt dan een rood uitroepteken met informatie over de hoogte van dit bedrag. Als er op geklikt wordt, opent het transactieoverzicht voor de relatie.
  • BETA: Bij je "VoorkeurenInstellingen, kun je aangeven dat je in Yuki dropdown-navigatiemenus wilt zien. Hiermee krijg je (als je ca. één seconde met je muis boven één van de Yuki navigatieknoppen blijft hangen), dropdown menus te zien, waarmee je direct, met één klik, naar alle applicaties binnen Yuki kunt gaan. 
Comments