Release 10/Oktober 2013

Oktober 2013

Update van maandag 7 oktober 2013 

 • Incasso functionaliteit
  Als je in de Yuki Store de Yuki Incasso module aanschaft, kun je vanuit Yuki je bank-incasso traject beheren.
  Hierin zijn de volgende verbeteringen aangebracht:
  • Er is nu een apart menu met alle functionaliteit rond incasseren. Dit menu is bereikbaar vanuit zowel het verkoop- als het bankmenu. In dit incassomenu zijn o.a. alle opties opgenomen die voorheen in de incasso sectie van het verkoopmenu stonden.
  • De SEPA-incasso functionaliteit is deze maand nog in beta (en kan op verzoek worden aangezet). Volgende maand wordt deze functionaliteit voor alle gebruikers met de Yuki Incasso-module vrijgegeven.
  • In de historie van de betaallijst worden niet langer de incassobestanden getoond. De incasso-historie bevindt zich nu als een aparte lijst in het nieuwe incasseren menu.

 • IBAN/SEPA
  Yuki vult automatisch elk weekeinde alle bankrekeningnummers aan met IBAN en BIC gegevens. Om fouten hierin te voorkomen worden de volgende bankrekeningnummers hierin niet meegenomen:
  • Bankrekeningnummers gekoppeld aan niet-Nederlandse adressen
  • Nummers van minder dan drie cijfers
  • Bekende "test" nummers (123456789 etc/)

 • Nieuwe grootboekrekeningen
  De volgende rekeningen zijn aan het Yuki grootboekschema toegevoegd:
  • 06220 Voorziening lijfrente
  • 08210 Continuïteitsreserve
  • 08220 Bestemmingsreserve
  • 40130 Storting pensioenvoorziening
  • 45760 Incassokosten (boete)
  • 86700 Rente op stamrechtverplichting
  • 86710 Storting lijfrente

 • Btw-spelling
  De spelling van “btw” in de software is genormaliseerd volgens het groene boekje: geen hoofdletters (tenzij aan begin van de zin), en koppeltekens bij samengestelde woorden. Voorbeelden:

 • Archief-ordners
  • Backoffice medewerkers kunnen (weer) archief-ordners toevoegen of aanpassen.
  • Gebruikers die geen rechten hebben om archief-ordners aan te maken zien niet meer de lege “nieuwe” ordner in het archief.

 • Gebruikte opslagruimte
  In het “Mijn domein” overzicht zie je nu rechtsboven de door het domein gebruikte opslagruimte. 
Comments