Release 06/juni 2013

Juni 2013

Update van maandag 3 juni 2013 


 • SEPA (Europees betalingsverkeer)
  Yuki is hard bezig om de volledige ondersteuning voor de SEPA-richtlijnen rond het Europese betalingsverkeer (die in 2014 verplicht worden) aan te bieden. De volgende stappen zijn hierin deze maand gezet:
  • De MT940 SEPA-bestanden van de Rabobank worden nu volledig ondersteund.
  • In beta: Voor klanten die hiervoor belangstelling hebben, kan in het Yuki-contract de "SEPA" optie worden aangezet, waarna binnen Yuki de SEPA-betaalbestanden (zie ook: Elektronisch betalen) kunnen worden aangemaakt, waarmee o.a. betalingen door heel Europa kunnen worden uitgevoerd. Dit is dan geen ClieOp meer maar een PAIN.

 • Verkoopfacturen
  • Het is niet meer mogelijk om verkoopfacturen te verwerken met een factuurnummer dat al gebruikt is. Hierdoor kunnen er geen dubbele factuurnummers meer optreden.
  • De factuurbewerking "Wijzigen factuurnummer" (van verwerkte facturen), is nu volledig operationeel.

 • E-mail
  Je kunt binnen Yuki je e-mail ontvangen en direct in je Yuki archief opslaan, door de "Yuki Office" optie aan te schaffen in de Yuki Store.
  De volgende verbeteringen zijn hierin aangebracht:
  • Het zoeken door e-mail berichten kan soms lang duren. Als (kleine) verbetering hierop, is nu het zoeken op een exact e-mail adres als afzender of ontvanger, altijd zeer snel.
  • De lijst van e-mailaccounts bevat nu extra informatie: naam van de mailserver en optie verwijderen van berichten van de server.
  • De synchronisatie van e-mail (waarbij de berichten niet van de mailserver worden verwijderd), is zeer veel sneller gemaakt.

 • Webservices verkoopfacturen
  • Een betalingskenmerk van een factuur kan worden opgegeven via het PaymentID element.
  • De naam van een relatie wordt niet leeggemaakt indien deze ontbreekt in een XML-bestand en deze met een relatiecode wordt aangeleverd (en gevonden).
  • Elke gebruiker kan nu voor een document aangemaakt via een XML-bronbestand dit oorspronkelijke XML-bestand openen, door in Yuki de details van het document uit te klappen.

 • Overig
  • De transactiedetails van een financieel document bevatten nu een optie om wel of niet altijd het document zelf onder de transactiedetails te tonen. Tevens zijn te selecteren kolommen toegevoegd met aanmaakdatum en aanmaker.
  • Om problemen met bestandssynchronisatie en -opslag te voorkomen, is de maximale bestandsgrootte voor bestanden aangeleverd bij Yuki via Dropbox teruggebracht van 50 MB naar 25 MB.

Voor Yuki Software Partners

 • SEPA BIC-codes
  Als de beta "SEPA" optie is ingeschakeld voor een domein is in de Backoffice schermen voor inkoop en verkoop, het scherm voor het aanmaken van een verkoopfactuur en het scherm voor het aanpassen van de betaalwijze (via factuurbewerkingen) vanuit het archief is een invoerveld voor de BIC-code toegevoegd, deze is enkel zichtbaar als de leverancier in een ander land gevestigd is dan de administratie. Omdat de BIC-code nog niet op alle inkomende facturen aanwezig is, is het veld vooralsnog niet verplicht. In het scherm waar de bankrekening kan worden ingegeven en gevalideerd voor een SEPA-betaalbestand is het nieuwe invoerveld voor de BIC-code altijd zichtbaar. Bij het aanmaken van een SEPA-betaalbestand moet de BIC-code voor betalingen aan leveranciers in het buitenland wel altijd aanwezig zijn.

 • BECON-nummers in btw-aangiftes
  Voor klanten van Yuki Software Partners, wordt in de btw-aangiftes het BECON-nummer en het telefoonnummer van de Yuki Partner meegenomen zoals dit op de adreskaart in de Yuki portal staat ingevuld. Dit kun je als Yuki Partner zelf vanuit je portal invullen. Het is belangrijk op korte je eigen BECON-nummer en telefoonnummer in te vullen, zodat vragen van de belastingdienst op de juiste plek uitkomen.

 • Geen chat links en knoppen meer in domeinen van klanten van Yuki Partners
  Om verwarring te voorkomen, zijn er geen chat knoppen/links meer in de domeinen van partner-klanten. Als partners kun je met Yuki Suppport chatten vanuit je eigen portal.

 • Direct aanpassen van contactpersonen behorende bij grootboekrekeningen
  De contactpersoon-realtie gekoppeld aan een grootboekrekening (zoals rekening-courant rekeningen voor directeuren en aandeelhouders) kan door een Backoffice-medewerker worden aangepast. Let op! Bij alle boekingen op deze grootboekrekening (voor de oude relatie) zal de relatie ook naar de nieuw gekozen relatie worden bijgewerkt. 
Comments