Release notes 2012

December 2012

Update van maandag 3 december 2012 

 • Boekhoudingsfunctionaliteit t.b.v. jaarafsluiting
  • Nieuwe tabs in de ordner "Overig financieel":
   • Jaarrekening. Als je door Yuki je jaarrekening laat verzorgen, zal deze hier geplaatst worden.
   • Documentatie (t.b.v. de jaarafsluiting)
   • Fiscaal (voor fiscale correcties)
   • Eindejaarscorrecties
   • Memorialen
   • Beginbalans
  • Memoriaaldocumenten die eindejaarscorrecties of fiscale correcties zijn, zijn nu een aparte documentsoort en kunnen met de betreffende knop vanuit het Memorialen overzicht worden aangemaakt.
  • In het proef- en saldioverzicht kan worden gekozen voor het "Commerciële" (zonder fiscale correcties) of het "Fiscale" overzicht (inclusief fiscale correcties).
  • Bij het exporteren van de boekhouding als een audit-bestand, kan het XML - Clair 2.0 formaat gekozen worden om alle grootboekrekeningen (ook de niet-gebruikte) te exporteren. Hiermee kan bijv. het complete grootboekschema van Yuki gekoppeld worden in een extern softwarepakket voor de jaarrekening.

 • Verbeteringen rond verkoopfacturen en aanmaningen
  • Als je facturen in batches uitprint, kun je nu vanuit de lijst van verstuurde facturen dit batch-print bestand (een PDF-bestand met alle facturen in de batch) terugvinden.
  • Bij het kiezen van een "regel actie" in een verkoopfactuur in Yuki (bewerken, verschuiven, etc.) worden nu automatisch de wijzigingen in de kop en in andere regels opgeslagen.
  • Bij het maken van een kopiefactuur wordt nu ook het dossier meegenomen dat aan de oorspronkelijke factuur gekoppeld was.
  • Het schermvoorbeeld van een te verzenden verkoopfactuur geeft nu accuraat de onderhavige factuur weer.
  • In aanmaningen is nu de "Plaats-datum" aanhef altijd links uitgelijnd (ongeacht de aangegeven plaats van het adresblok in de aanmaningslay-out)

 • Adresboek
  • Nieuwe vormgeving van het hoofdscherm van het Yuki adresboek
  • Bij het invoeren van een woonplaats, krijg je (na het ingeven van minimaal twee letters) een lijst te zien van alle Nederlandse woonplaatsen die hieraan voldoen.

 • Vreemde valuta 
  Als je de "Vreemde valuta" optie binnen Yuki hebt aangeschaft:
  • Bij "Voorkeuren" kun je aangeven of je valutasymbolen in de overzichten wilt zien.
  • Beginsaldo van vreemde-valuta bankrekeningen kan nu zowel in de vreemde valuta als in Euro's worden opgegeven.
  • Facturen in vreemde valuta worden nu ook automatisch gematched (afgeletterd) met banktransacties die al direct op de omzet of kosten waren geboekt.

 • Voor Yuki Software Partners
  • De workflow monitor laat nu het percentage documenten zien dat op tijd is afgehandeld. "Op tijd" zijn documenten die vóór 12 uur worden aangeleverd en diezelfde dag worden afgehandeld, of die ná 12 uur zijn aangeleverd en voor het einde van de volgende dag zijn afgehandeld. Documenten die vrijdag na 12 uur of in het weekend zijn aangeleverd, zijn op tijd als ze op de daaropvolgende maandag zijn afgehandeld.
  • Er is een extra melding voor Software Partners ingebouwd in het scherm voor het invoeren van inkoopfacturen, om het invoeren van de KvK- en btw-nummers en de websitenaam te bevorderen, aangezien deze velden van cruciaal belang zijn voor de automatische documentherkenning en -verwerking.

November 2012

Update van maandag 5 november 2012, 22:00.

 • Documenten aanleveren via Dropbox
  Het is nu mogelijk om documenten aan te leveren aan Yuki via de Dropbox folder op je eigen PC. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om de bestanden die je scanner oplevert direct naar deze Dropbox folder te bewaren, zodat ze direct in Yuki terecht komen.
  Ga naar het "Yuki" menu in je Yuki domein, en klik hier op "Yuki dropbox" voor een volledige instructie.

 • Facturen en bankrekeningen in vreemde valuta (niet Euro)
  Yuki kan nu ook facturen en bankrekeningen verwerken die niet in Euro worden aangeleverd. 
  Het verwerken van inkoopfacturen in vreemde valuta doet Yuki gratis. Als je verkoopfacturen aanmaakt in vreemde valuta, of als je bankrekeningen hebt in vreemde valuta, kun je via de Yuki Store de "Vreemde valuta" optie aanschaffen om dit mogelijk te maken.

 • Uitbreiding functionaliteit rond verkoopfacturen
  • Schermvoorbeeld meerdere verkoopfacturen: Vanuit de lijst van te versturen verkoopfacturen, kun je nu van alle verkoopfacturen die je selecteert, één schermvoorbeeld (als PDF-bestand met alle facturen) oproepen.
  • Instelling voor standaard betaalwijze creditfacturen: Bij de factuurinstellingen kun je nu aangeven of de standaard betaalwijze voor creditfacturen "Verrekenen" of "Terugbetalen" moet zijn.
  • Vanuit een dossier kun je met een aparte link alle verkoopfacturen zien die aan het dossier gekoppeld zijn.

 • Functionaliteit van belang voor Yuki Backoffice Partners
  • In het adresblok van de schermen om facturen in te boeken, kun je nu (onder het btw- en het KvK-nummer) nu ook de website van de leverancier/klant invullen. Als je dit invult draagt dit bij aan een verbeterde automatische herkenning en verwerking van je documenten.
  • In deze zelfde schermen voor het inboeken van facturen kun je nu ook direct het bedrag in vreemde-valuta invoeren. De bedragen worden automatisch omgerekend naar Euros, volgens de koers op de dag van de factuurdatum. Als je een andere koers wilt hanteren, kun je nadat het document verwerkt is, via de "Factuurbewerkingen" knop de factuur met een andere, zelf in te geven, koers boeken.
  • In het afletter ("matching") scherm, kun je voor facturen in vreemde valuta het verschil tussen het factuurbedrag en een bankafschrift als koersverschillen laten wegboeken.
  • Standaard staan de valuta EUR, USD, en GBP als "Actief" ingesteld in elk Yuki domein. Je kunt andere valuta activeren via het "Landen & Valuta" scherm in de "Instellingen" van het domein.

Oktober 2012

Update van maandag 1 oktober 2012, 22:00.

 • Yuki Store voor nieuwe software modules
  Via de "Yuki Store" knop op het Yuki bureaublad, kun je nu gebruik gaan maken van additonele softwaremodules, waarmee je je basisboekhouding kunt uitbreiden met additionele functionaliteit.
  Momenteel zijn hier beschikbaar:
  • Projectadministratie: Maak gebruik van dossiers om op project-niveau inzicht te krijgen in de financiële situatie van je projecten. Zie hier voor meer informatie: Yuki projectadministratie
  • Betaalmodule: Laat Yuki de betaalgegevens van je facturen invullen, en gebruik de betaallijst in Yuki om bij te houden wat je nog niet hebt betaalt, en electronische betaalbestanden aan te maken voor betalingen en incasso's. Kijk hier voor mee informatie: De Yuki betaalfunctionaliteit

 • Betaalstatus van facturen
  Rechtsboven in je financiële documenten in Yuki zie je nu duidelijk wat de betaalstatus is van het document. Mogelijke betaalstatussen en bijbehorende teksten zijn:
  • "Geïncasseerd" (groen): betaald of automatisch geïncasseerd, en gematched (afgeletterd).
  • "Wordt geïncasseerd" (rood): betaald of automatisch geïncasseerd, en nog niet gematched.
  • "Betaald met pinpas" (groen): ongeacht of gematched
  • "Betaald met creditcard" (groen): ongeacht of gematched
  • "Vergoed" (groen): betaald door medewerker, gematched
  • "Nog niet vergoed" (rood): betaald door medewerker, nog niet gematched
  • "Privé betaald" (groen): betaald aan/uit privé.
  • "Betaald" (groen): overige betaalmethodes, gematched.
  • "Nog niet betaald" (rood): overige betaalmethodes, nog niet gematched.
  • "Gedeeltelijk betaald" (blauw): gedeeltelijk gematched.

Voorbeeld:
Afbeelding toevoegen

 • Btw
  • De lijst van btw-codes bevat nu de begin- en eind-datum voor de btw-codes (indien van toepassing), en kan op diverse kolommen gesorteerd worden.
  • Voor btw-codes van type 'Vrijgesteld van btw', op verkoopfacturen die binnen Yuki worden aangemaakt, wordt nu op de factuur altijd de in het domein aangegeven omschrijving van de btw-code gebruikt, zodat die per domein kan worden aangepast.

 • Overig
  • Ondersteuning voor MT940 banktransactiebestanden van Deutsche Bank en van MultiSafepay
  • Zoekopties om bij het zoeken op adressen op specifieke adresvelden te zoeken
  • De automatische documentherkenning van Yuki maakt nu ook gebruik van op de factuur gevonden websites en e-mailadressen
  • Bij het samenvoegen van adressen worden nu de straat/post-adresblokken uitsluitend als geheel samengevoegd (en niet veld voor veld) zodat er geen incorrect straat/postcode/plaats combinaties ontstaan.

 • Voor Yuki Backoffice Partners
  • Het actiemenu voor het verwerken van een bank-transactie is gereorganiseerd: De menuoptie "Handmatig verwerken" is naar onderen verplaatst, en hernoemd naar "Overige bewerkingen". Het is de bedoeling dat deze optie uitsluitend nog wordt gebruikt als alle andere opties (zoals "Betaling aan leverancier", "Betaling van klant", etc.) niet van toepassing zijn.
  • Yuki Backoffice Partners die hun salarisadministratie in Nmbrs voeren kun hiervoor een koppeling met Yuki activeren, zodat elke maand automatisch de salarisstroken en journaalposten worden opgehaald en verwerkt. Neem hiervoor contact op met Yuki.


September 2012

Update van maandag 3 september 2012, 23:00.

 • Btw-verhoging naar 21%
  Per 1 oktober 2012 wordt het hoge btw-tarief in Nederland verhoogd van 19% naar 21%. Zie deze Yuki nieuwsbrief voor alle informatie.
  Yuki zal zoveel mogelijk ervoor zorgen dat alles rond deze btw-wijziging automatisch goed verloopt.
  • In elk Yuki domein worden automatisch nieuwe btw-codes voor 21% aangemaakt. Btw-codes hebben nu een begin- end einddatum, om duidelijk te maken over welke periode ze toepasbaar zijn.
  • Voor in Yuki vastgelegde artikelprijzen worden automatisch nieuwe prijzen met een 21% btw-code aangemaakt, met een ingangsdatum van 1 oktober 2012.
  • Als je klant-specifieke prijsafspraken hebt vastgelegd, moet je die zelf naar het nieuwe btw-tarief aanpassen. Zie Btw-tarieven aanpassen in prijsovereenkomsten voor meer informatie.
  • Herhaalde facturen met 19% btw worden per 30 september stopgezet. Voor verdere facturen moet je eerst zelf een nieuwe factuur met 21% aanmaken. Zie Btw-aanpassingen voor herhaalde facturen voor meer informatie.
  • Bankherkenningsregels die banktransacties direct op 19% btw boeken, worden per 30 september stopgezet, en nieuwe herkenningsregels met 21% btw worden automatisch aangemaakt met een ingangsdatum van 1 oktober.
  • Op diverse btw-formulieren en overzichten is de tekst "Btw 19%" vervangen door "Btw hoog tarief".
  • De btw-calculator in Yuki gebruikt vanaf 1 oktober 21% als standaard tarief.

 • Verbeteringen in het verwerken en versturen van verkoopfacturen
  • In de factuurinstellingen zijn de opties 'Verstuur verkoopfactuur via e-mail' en 'Print alle facturen die niet via e-mail verzonden worden' samengevoegd tot de instelling 'verzendwijze' met de volgende opties:
   • Alles per e-mail: als er geen e-mailadres bekend is of de klantspecifieke instelling op per post staat, wordt de factuur niet verwerkt.
   • Alles per post: van de verwerkte facturen wordt een printbestand aangemaakt. Als de klantspecifieke instelling op per e-mail staat wordt factuur niet verwerkt.
   • Waar mogelijk per e-mail: afhankelijk van de klantspecifieke instelling en de aanwezigheid van een e-mailadres wordt bepaald of de factuur per mail of per post verzonden wordt. Van de post-facturen wordt een printbestand aangemaakt.
   • Niet verzenden: de facturen worden wel verwerkt maar niet verzonden.
  • In de lijst van te verzenden facturen is nu een duidelijk icoon toegevoegd dat, afhankelijk van de ingestelde verzendwijze en eventuele klantspecifieke instellingen, exact weergeeft wat er met de fatuur gebeurt als je hem verwerkt (per e-mail versturen, printen, niet versturen, of niet verwerken). Tevens is er een filter toegevoegd op deze verzendwijze.
  • Als je bij de verkoopfacturen die je in Yuki aanmaakt een tag opgeeft, kun je deze facturen per tag-groep verwerken: de facturen staan in de lijst van te verzenden facturen dan bovenaan gegroepeerd per tag.
  • Een standaard tekstregel kan worden toegevoegd aan een artikel. Deze wordt gebruikt om de tekstregel te vullen als het artikel geselecteerd wordt in een verkoopfactuur. 

 • Mail-merge e-mails versturen vanuit Yuki
  Vanuit de "Bulk mail" applicatie in het Yuki adresboek kun je nu documenten versturen met mail-merge codes, die automatisch vervangen worden door gegevens van het adres (bedrijf/persoon) waar de e-mail heen wordt gestuurd. Zie Bulk mail merge voor meer informatie.
  De gemailmergde e-mail kunnen nu ook per stuk gearchiveerd worden.
  Let op: Er zijn een tweetal belangrijke wijzigingen in deze Bulk Mail functionaliteit, die met name gericht zijn om te voorkomen dat vantui Yuki "spam" wordt verstuurd:
  • Je kunt nu zelf kiezen welk e-mail adres als afzender staat vermeld, maar dit e-mailadres moet wel gevalideerd worden via een e-mail die naar dit adres wordt gestuurd, om aan te tonen dat je de eigenaar bent van dit e-mailadres.
  • Yuki brengt per verstuurde e-mail €0,01 in rekening. 

 • Overig
  • Yuki Backoffice Partners kunnen nu in hun workflow overzicht zien hoe de administratiecontroles er voor staan, door de "Administraties" optie te kiezen.
  • De website van een bedrijf kan als kolom in de lijst van adressen geselecteerd worden.
  • Bij de export en import van adressen is een "Yuki" formaat beschikbaar, waarmee adressen vanuit een Yuki domein geëxporteerd kunnen worden, in Excel bijgwerkt/aangevuld kunnen worden, en direct weer in hetzelfde domein geïmporteerd kunnen worden, waarbij gegarandeerd de correct adressen worden bijgwerkt (omdat in dit formaat de interne Yuki-ID van het adres wordt meegenomen).

Augustus 2012

Update van maandag 13 augustus 2012, 22:00.

 • Verkoopfacturen
  • Via een nieuwe menukeuze aan het begin van de factuurregel is het nu mogelijk om aan een factuurregel een tekstregel toe te voegen. Deze tekstregel wordt op de aangemaakte factuurdocumenten weergegeven onder de betreffende factuurregel.
  • Bij herhaalde facturen worden datums in de tekstregels automatisch omgezet op basis van de herhaalde factuurdatum, zoals dit ook in het onderwerp van de factuur en de omschrijving van de factuurregels gebeurd. Zie https://sites.google.com/a/yuki.nl/wikiworks/documents/herhaalde-facturen
  • Factuurregels kunnen naar boven en naar beneden verplaatst worden tijdens het aanmaken van een verkoopfactuur (via het nieuwe menu aan het begin van de regel)
  • Er kan per relatie een standaard factuurlay-out worden ingegeven. Als de klant gekozen wordt bij het aanmaken van een factuur, wordt direct deze standaard layout gekozen voor de factuur (mits de factuur voor dezelfde administratie is als de factuurlay-out)
  • Per relatie kan een standaard verzendwijze voor de verkoopfacturen ingesteld worden: per e-mail of per post.
  • In de factuurinstellingen van een administratie kan gekozen worden voor de optie "Print alle facturen die niet via e-mail verzonden worden". Als deze optie uit staat worden facturen die niet per e-mail verzonden kunnen worden gewoon opgeslagen als verwerkte facturen. Staat de optie aan, wordt er uitgegaan van de standaard verzendwijze en aanwezigheid van een e-mailadres om te bepalen welke facturen via e-mail en welke via post verzonden zullen worden. De facturen die per post verzonden worden, worden na het verwerken weergegeven in één bulk print .pdf-bestand.
  • De bestandsnaam van een binnen Yuki aangemaakte factuur is niet meer Invoice.pdf, maar is "Factuur van .pdf"

 • Verdichte incasso-ontvangsten
  Als je binnen Yuki automatische incassobestanden aanmaakt, en je bank levert hiervoor één enkele banktransactieregel aan, kan het nu zo worden ingesteld dat deze automatisch wordt opgeplitst, zodat de betreffende verkoopfacturen toch eenvoudig individueel afgeletterd kunnen worden. Vraag je Yuki medewerker om meer informatie hierover.

 • Overig
  • In de lijst van door Yuki verwerkte transacties, kun je nu op de aantallen doorklikken om de specificaties van deze aantallen te zien.
  • Als je een document als "Nieuws" kenmerkt, kun je nu aangeven voor welke afdeling dit nieuws bestemd is (mits er afdelingen bij personeelsleden zijn vastgelegd). Uitsluitend werknemers in deze afdeling krijgen dan een notificatie van dit nieuws document (mits de Yuki notificatie applicatie is geïnstalleerd).

Voor accountants

 • Financiële importbestanden
  • Herimporteren of verwijderen van financieel import bestand is niet meer toegestaan wanneer één van de transacties is opgenomen in een afgesloten btw-aangifte.
  • Transacties in financiële importbestanden worden op de beginbalans geboekt als ze een boekingsdatum hebben die voor de startdatum van de administratie ligt. Dit geldt echter alleen voor boekingen op balansrekeningen, boekingen op resultatenrekeningen worden geweigerd. 

Voor Yuki Backoffice Partners

 • Btw
  • De btw-code voor "installatie/afstandsverkopen" kan nu gebruikt worden voor verkoopfacturen, banktransacties en memoriaalboekingen. Zie https://sites.google.com/a/yuki.nl/wikiworks/documents/afstandsverkopen
  • Ongeacht of wie verantwoordelijk is voor het versturen van de btw-aangifte kan een backoffice-partner nu een btw-aangifte goedkeuren. Vanaf de 26ste van de maand na de aangifteperiode worden goedgekeurde aangiftes automatisch naar de Belastingdienst verstuurd. Let op: een goedgekeurde aangifte kan nog steeds gewijzigd worden door aanleveren van nieuwe documenten
  • Het was voorheen niet mogelijk om een memoriaaldocument aan te passen indien een van de transacties was opgenomen in een afgesloten btw-aangifte. Dit kan nu wel, het is alleen niet mogelijk om die specifieke btw-boekingen aan te passen.
  • De btw-code selectie in inkoopfacturen en bankregels wordt nu samengesteld op basis van het land in het btw-nummer van de relatie, zodat er gewerkt kan worden met btw-nummers uit een ander land dan het land van de relatie. Indien de relatie geen btw-nummer heeft wordt het land uit het adres gebruikt.
  • De btw-codes "Installatie/afstandsverkopen", "Verwervingen binnen de EU" en "Lokale btw in andere EU-landen" zijn nu ook beschikbaar in bankherkenningsregels.
  • De grootboekrekening "Tussenrekeningen btw buiten Nederland" is op de balans verschoven van balanscategorie "Schulden" naar "Vorderingen"

 • Standaardwaarden voor documentverwerking bij adressen
  De "Standaardwaarden" bij een adres (standaard grootboekrekening, betalingstermijn, etc.) kun je nu voor elke administratie apart ingeven, zodat je documenten per administratie correct kunt laten verwerken.

Juli 2012

Update van maandag 2 juli 2012, 20:00.

 • Grootboekschema
  • Rekening "40450 Overige onbelaste vergoedingen" is toegevoegd
  • Rekening "45500 Administratie- en accountantskosten" is nu standaard actief in nieuwe domeinen
  • Nieuwe balanscategorie "Schulden aan banken en kredietinstellingen". Alle bankrekeningen met een negatief saldo staan automatisch hieronder (in de sectie "Kortlopende schulden"). 

 • Btw
  • In de e-mail die vanuit Yuki automatisch wordt verstuurd als de btw-aangifte verstuurd is en betaald moet worden, staat nu ook het betalingskenmerk vermeld, zodat deze aangifte direct betaald kan worden, puur met de informatie in de e-mail.
  • De btw-code "Btw vrijgesteld" kan nu op alle plekken worden gebruikt, ook in een btw-plichtige administratie.

 • Banktransacties
  • Betalingsverschillen die zijn weggeboekt als "Bankkosten", zijn nu in het matching-scherm zichtbaar, en kunnen daar gewijzigd of ongedaan gemaakt worden.
  • Op veel plekken werd in lijsten bij een banktransactie ten onrechte een creditcard symbool getoond. Dit is nu aangepast.

 • Nieuw accountantsportaal
  Het portaal voor alle accountants (inclusief Yuki Franchises en Yuki Backoffice Partners) is volledig vernieuwd. Er is een volledig nieuw ontwerp, met een aantal standaard knoppen die voor accountant van belang zijn met daarop aantallen vermeld van zaken die aandacht behoeven, en met grafieken met de voor de accountant belangrijke gegevens.

 • Steekproeven en klanttevredenheidsonderzoek voor Yuki Backoffice Partners
  Yuki Backoffice Partners kunnen nu gebruik maken van de Yuki backoffice functionaliteit rond steekproeven en rond klanttevredenheid. Deze functionaliteiten kan de partner aanzetten via de "Instellingen", rechtsboven in de nieuwe accountantsportal.
  • Steekproeven: Hier kan de partner aangeven of er van alle door de partner verwerkte transactie steekproeven moeten worden klaargezet, en zo ja, welk percentage (standaard is 2%)
  • Klanttevredenheid: Hier geeft de partner aan welke vraag moet worden gesteld in het klanttevredenheids-popup scherm dat eens in de ingestelde aantal maanden verschijnt bij inloggen, en hoe vaak deze vraag moet worden gesteld. Tevens heeft de partner vanuit het portaal toegang tot alle statistieken omtrent de klanttevredenheid van zijn of haar klanten.

 • Documentverwerking (voor Yuki Backoffice Partners)
  Bij de invoer van inkoopfacturen, kun je nu in een invoerveld vóór de vervaldatum het aantal dagen invullen dat de vervaldatum na de factuurdatum valt. De vervaldatum wordt dan automatisch berekend. 

 • Nieuwe webservice om documenten te uploaden.
  Yuki heeft nu een een nieuwe webservice waarmee partners, accountants, en gebruikers direct vanuit hun eigen applicatie of website documenten naar Yuki kunnen uploaden. Hiermee kan bijvoorbeeld een partner op zijn eigen website een formulier bouwen om van daaruit documenten direct naar Yuki te sturen.
  Zie de Yuki wiki voor meer info: Yuki Upload webservice

 • Overig
  • Het ID (in de vorm 123.456) van een afspraak of verzuimregistratie is nu zichtbaar. Je kunt hier nu ook op zoeken.
  • Bij een afspraak of verzuimregistratie kun je nu zien wie deze heeft bekeken.
  • In de algemene zoekfunctie van Yuki kun je nu ook door de vragen van/aan Yuki zoeken.

Juni 2012

Update van dinsdag 5 juni 2012, 19:00.

 • Verkoopfacturen
  • De artikelreferentie (artikelcode) kan geselecteerd worden in een layout om in elke factuur-regel op de aangemaakt factuur te worden getoond.
  • De weergave op de facturen van btw-codes die geen getallen (percentages) zijn is verbeterd.

 • Betaallijst
  • Facturen geboekt op "RC Directie" die niet op betaalwijze "Privé betaald" staan worden in de betaallijst opgenomen.
  • Het "Onderweg" filter in de betaallijst bevat nu ook de facturen die met automatische incasso zijn betaald.

 • Export/import
  • Het "Etiket" veld wordt meegenomen bij de export van adressen in CSV/Excel formaat.
  • Bij het importeren van financiële transacties worden regels met een nul-bedrag overgeslagen (voorheen gaf dit een foutmelding voor de volledige import).

 • Archief export
  Met de 'Exporteren' functie in het Yuki archief kun je alle documenten uit je archief in één ZIP-bestand downloaden. De volgende wijzigingen zijn hierin aangebracht:
  • Documenten opgenomen in de archief export correspondeert nu 100% met wat je kunt zien in het archief: Financiële importbestanden en VPB-aangiftes worden nu meegenomen, automatisch gegenereerde memoriaal-documenten worden niet meer meegenomen.
  • De prullenbak kan niet meer voor de export geselecteerd worden. 

 • ID van adressen
  Elk document en adres heeft een automatisch gegenereerd, niet aanpasbaar, ID-nummer in Yuki (in de vorm van 123.456), wat handig is voor zoeken, communicatie met derden, etc. Voor documenten was dit al zichtbaar, en voor alle adressen is dit nu ook het geval (op de derde tab van de adreskaart, of op de "Administratie" tab van een administratie). Dit nummer kan worden getoond in alle adressenlijsten in Yuki, en er kan op worden gezocht. 
  Import en export met dit nummer is nu nog niet mogelijk, maar dit zal in de naaste toekomst volgen.
  Let op: Elk adres in Yuki heeft ook een "Relatiecode". Dit veld kun je gebruiken om een adres bijv. je eigen debiteuren- of crediteuren nummers/codes te geven.

Van belang voor Yuki Backoffice Partners

 • Verwerking van banktransacties met herkenningsregels
  • Het gebruik van herkenningsregels binnen Yuki is van cruciaal belang om efficient banktransacties te verwerken. Om dit verder ts stimuleren, wordt bij de handmatige verwerking van een banktransactie waar tenminste drie transacties op dezelfde tegenrekening bestaan, de vraag gesteld of je een herkenningsregel wilt aanmaken. Als je hierop "Ja" antwoordt, krijg je direct het scherm te zien voor een nieuwe herkenningsregel, met de belangrijke criteria reeds ingevuld.
  • In het scherm van de banktransactie zie je nu een "Info" knop in de toolbar. Hier zie je in details het hele verwerkingsproces van de banktransactie: Wanneer is het bestand aangeleverd, wanneer en door wie is het verwerkt, welke herkenningsregel is toegepast, wanneer en door wie is de transactie afgeletterd, etc.
  • Vanaf 1 juni worden statistieken bijgehouden welke medewerker de meest succesvolle herkenningsregels met automatische afhandeling heeft aangemaakt. Deze statistieken vind je terug in het "Productiviteit" overzicht in je Yuki portaal, onder het filter "Automatisch verwerkt via herkenningsregels".

 • Btw
  • Op btw-aangiftes in Yuki staat nu het bedrag vermeld van (gecorrigeerde) facturen uit voorgaande periodes die in deze aangifte zijn meegenomen. Als dit bedrag groter is dan €1000 euro dient overleg plaats te vinden hoe de suppletie moet gebeuren, in verband met wettelijke limieten in welke bedragen mogen worden "doorgeschoven".
  • In de lijst met facturen die in de btw-aangifte zijn opgenomen is er een nieuwe optie om opgenomen facturen uit voorgaande periodes te laten zien 
   Memoriaalregels opgenomen in een verstuurde/afgesloten btw-aangifte kunnen niet meer worden aangepast.
  • In bank- en kastransacties kun je nu ook "btw vrijgesteld" en btw-codes van type "Overig" kiezen (voor bijv. niet-standaard percentages)
  • In de btw-tab van de administratiegegevens kan nu worden aangeven dat de ICP-aangifte niet door Yuki gelijktijdig met de btw-aangifte moet worden verstuurd. Dit is bruikbaar als in een domein niet alle facturen worden ingeboekt, maar uitsluitend de btw-totalen als memoriaal-boekingen. De ICP-aangiftes (waarvoor de afzonderlijke facturen en btw-nummers vereist zijn) moeten dan handmatig bij de belastingdienst worden gedaan.
  • Berekening van de kleineondernemersregeling in suppletieaangiftes is aangepast zodat ook voor suppleties de KOR juist wordt uitgerekend.

 • Boekhouding algemeen
  • Nieuwe grootboekrekening "40450: Overige onbelaste vergoedingen"
  • Vanuit het overzicht "transacties tussenrekeningen" zal het verbreken van de match van facturen/betalingen die (deels) zijn afgeschreven naar betalingsverschillen of bankkosten ook de afschrijving ongedaan maken.
  • Bij overboeken van de balans van een grootboekrekening naar een andere rekening wordt de document datum van het aangemaakte memoriaaldocument nu gelijk aan de transactiedatum van de overboeking.

Van belang voor alle Yuki partners

 • Yuki login scherm
  Yuki partners en accountant kunnen nu het Yuki login scherm met specifieke parameters aanroepen (bijv. vanuit de eigen website):
  • Mode=1: Login scherm bevat uitsluitend login box (en geen Yuki nieuws e.d.)
  • Mode=2: Uitsluitend login box + na login wordt Yuki in nieuwe scherm geopend (voor gebruik van login scherm binnen iframe op website)
  • Width=xxx: De breedte van de login box in pixels. 

Voorbeeld: https://www.yukiworks.nl/docs/login.aspx?Mode=1&Width=600

Mei 2012

 • Kijkgebruiker
  Het is nu mogelijk een gebruiker in een Yuki domein in de rol "Kijkgebruiker" te plaatsen. Deze gebruiker kan dan in dit domein uitsluitend gegevens inzien, en niet aanmaken of wijzigen (en ook geen documenten uploaden). Deze kijkgebruiker-rol kan met alle andere Rollengecombineerd worden. Om bijv. iemand alle financiële gegevens te laten inzien, zonder deze te kunnen wijzigen, zet je deze persoon zowel in de rol "Financiële adminstratie" als de rol "Kijkgebruiker".

 • Importeren memoriaal-transacties

 • Boekingen vanuit declaratieformulieren
  Voorheen werden onkostendeclaraties altijd via de "Rekening courant werknemers" geboekt. Dit is nu aangepast:
  • In een éénmanszaak worden de declaraties als "Privéstorting" geboekt (tenzij het in de declaratie om een werknemer gaat)
  • In andere rechtsvormen worden de juiste rekeningen courant gebruikt voor directeuren, aandeelhouders, etc. als één van deze personen de declaratie indient.

 • Nieuwe grootboekrekeningen in het Yuki rekeningschema
  • 02110 Verbouwingen
  • 02160 Afschrijving verbouwingen
  • 49050 Afschrijvingskosten verbouwingen 
   Deze 3 bovenstaande rekeningen worden ook gebruikt in het afschrijvingsoverzicht binnen Yuki.
  • Vrije rekeningen voor leningen, waarvan per domein de omschrijving kan worden aangepast (stel een vraag aan Yuki om deze namen aan te passen)
   • 03800 t/m 03804 "Lening u/g (vrij)"
   • 07800 t/m 07804 "Lening o/g (vrij)" 

 • Bruikbaarheidsverbeteringen memoriaalboekingscherm
  • Het onderwerp van het memoriaaldocument wordt automatisch in het onderwerp van de eerste regel gezet
  • Tab-volgorde is efficiënter (na credit bedrag direct naar omschrijving)
  • Uitsluitend voor Yuki Backoffice Partners: Na klikken op "Compleet" ga je direct door naar het volgende document in de workflow

 • Overig
  • Als er meer dan één administratie in het domein is, wordt de administratie getoond in de lijst van de bankrekeningen van alle administraties.
  • Het MT940 formaat van de Frieslandbank wordt nu ondersteund.
  • Spaarrekeningen worden niet meer automatisch aangemaakt tijdens het importeren van banktransacties. Als je een spaarrekening wilt opnemen in je Yuki administratie, stel dan een vraag hierover aan Yuki
  • De lijst van verstuurde facturen en Aanmaningen heeft nu een zoekoptie, en kan op e-mailadres gesorteerd worden.
  • De workflow van taken waarbij je aangeeft "Stuur deze taak na afhandeling terug naar mij" werkt nu correct: Degene die de taak ontvangt kan op de "Klaar" knop klikken, waarna de taak weer bij de aanmaker van de taak komt. Deze kan dan de taak op afgehandeld zetten, of opnieuw terugsturen.
  • In de tekst-editor van Yuki (bij het intypen van een document of e-mail bericht) kun je nu ingevoegde tabellen aanpassen: je kunt de tabel-eigenschappen wijzigen en kolommen/rijen toevoegen/verwijderen.
  • In de lijst van documenten en adressen kun je nu "Tags" als kolom selecteren. Je ziet dan de tags van het document of adres als komma-gescheiden lijst.
  • De nieuwste PDF-formulieren voor btw-suppleties van de belastingdienst worden nu gebruikt.
  • Bij het aanmaken van een credit-verkoopfactuur (bedrag negatief) krijg je nu de voor een creditfactuur relevante betaalmethodes te zien.
  • Alle applicaties in de "Instellingen" sectie hebben nieuwe iconen. 

Voor accountants die met Yuki werken

 • Accountants met een eigen Yuki portaal krijgen geen berichten meer rond het versturen van de btw-aangifte.
  Als de btw-aangifte in een Yuki domein door de accountant wordt gedaan, en deze accountant heeft een eigen Yuki accountantsportaal, dan worden er geen e-mail berichten meer verstuurd dat deze accountant de btw-aangifte moet versturen. Dit omdat anders deze accountants veel te veel berichten ontvangen, en ze zelf vanuit hun portaal in de gaten kunnen houden welke btw-aangiftes verstuurd moeten worden.
  Als je als accountant dus zelf een Yuki accountantsportaal hebt, kijk dan regelmatig in de "Btw-aangiftes" lijst, omdat je hier precies kunt zien welke btw-aangiftes je nog moet controleren en versturen als accountant.

 • Additionele kolommen in administratielijst
  In de lijst van administraties van een een Yuki accountantsportaal kan nu de bedrijfs-omschrijving en de e-mailcode als kolom geselecteerd worden. Deze bedrijfs-omschrijving (die je in het betreffende domein bij de administratiegegevens kunt invullen) kan hiermee bijv. gebruikt worden voor een interne administratiecode. 

Voor Yuki Backoffice Partners

 • Banktransacties en herkenningsregels
  • Bij het tegelijkertijd verwerken van banktransacties en aanmaken van een herkenningsregel, worden nu eerst alle transacties in de lijst verwerkt, en wordt de herkenningsregel alleen op nieuwe transacties toegepast.
  • Bij het aanmaken van een nieuwe herkenningsregel wordt gecheckt of er niet al een herkenningsregel met exact dezelfde voorwaarden en uitkomsten bestaat.
  • Als er al een regel met dezelfde voorwaarde maar andere uitkomst (grootboekrekening, relatie) bestaat wordt de einddatum van de bestaande herkenningsregel op gisteren gezet, en gaat de nieuwe herkenningsregel vandaag in
  • Banktransacties tussen 2 bankrekeningen van dezelfde administratie (via Betalingen Onderweg) worden automatisch afgehandeld. 

 • Aanpassen layout van automatisch verstuurde e-mail berichten vanuit Yuki
  Het is nu mogelijk om alle e-mail berichten die automatisch vanuit Yuki worden verstuurd (bijv. bij backoffice vragen) aan te passen voor Yuki Backoffice Partners met een zogenaamd "White Label" (een eigen "look" voor hun Yuki domeinen). Het aanpassen van deze e-mail berichten kan nu momenteel alleen maar door Yuki medewerkers gebeuren. Neem voor mogelijkheden en tarieven contact op met je Yuki account manager.

April 2012

 • Verkoopfacturen en herinneringen
  • Bij het versturen van verkoopfacturen via e-mail (Zie ook: Versturen van verkoopfacturen) wordt nu ook het privé e-mailadres gebruikt van het bedrijf waar de factuur heen wordt gestuurd. Dit is zinvol als dit bedrijf een eenmanszaak of privépersoon is. 
   De volgorde waarmee het e-mail adres wordt gevonden waar de factuur heen wordt gestuurd is nu dus:
   • Factuur e-mailadres van de contactpersoon waar de factuur heen gaat
   • Factuur e-mailadres van het bedrijf waar de factuur heen gaat
   • Werk e-mailadres van de contactpersoon
   • E-mailadres van het bedrijf
   • Privé e-mailadres van de contactpersoon
   • Privé e-mailadres van het "bedrijf" waar de factuur heen gaat (als dit een persoon is)
  • In een verkoop factuurlay-out kan nu de fontgrootte op meer waarden worden gezet. Mogelijke waarden zijn nu 6-22 pt. Voorheen was dit klein, middel, en groot.
  • Aanpassingen in factuur ontwerp 8. Het blok met de factuurdetails is smaller en het onderwerp komt op een volgende regel.
  • Aanpassing in factuur ontwerp 6, 7, 8, 9 en 11. De regelafstand van het adresblok is vergroot.
  • In een herinneringlay-outs kan nu worden aangezet dat het bedrijfslogo op de herinnering/aanmaning moet worden opgenomen.
  • Bij het kopiëren van verkoopfacturen worden de betaalgegevens (betalingskenmerk, betaaldatum) niet meer meegenomen.

 • Btw-aangiftes
  • Yuki gebruikt nu nieuwe (veilige) BAPI-certificaten van KPNals internetmediair om de btw-aangiftes vanuit Yuki direct naar de belastingdienst te sturen. (De certificaten van Diginotar worden niet meer gebruikt vanwege een beveilinsprobleem, waardoor de certificaten van Diginotar niet meer als 100% betrouwbaar worden aangemerkt).
  • Als er na het versturen van de laatste btw-aangifte van een boekjaar nog facturen voor dat jaar binnenkomen (of als in eerdere aangiftes opgenomen facturen worden aangepast) zet Yuki automatisch de btw-suppletie aangifte klaar. Voor deze suppleties worden nu de nieuwste PDF-formulieren van de belastingdienst gebruikt. Je (of je accountant) moet deze suppletieformulieren zelf uitprinten, ondertekenen, en naar de belastingdienst sturen.

 • Nieuwe grootboekrekeningen.
  De volgende grootboekrekeningen zijn toegevoegd aan het grootboekschema dat door Yuki wordt gehanteerd:
  • 20300 - 20309 Vrij te hernoemen rekening-courant rekeningen
  • 40010 Lonen en salarissen directie
  • 40090 Ontslagvergoeding
  • 40900 Werkkleding
  • 41050 Lease
  • 41060 Erfpacht
  • 45680 Congressen en seminars

 • Nieuwe workflow opties voor taken
  • Het is nu mogelijk om Taken en Taaksoorten te definiëren zonder een goedkeurings-slag, maar met een realisatie slag (en mogelijkerwijs een goedkeuring van de realisatie)
  • Voor de goedkeurings-stap is het nu mogelijke om "Handmatige selectie" te kiezen. Hiermee kan degene die de taak aanmaakt zelf kiezen wie de goedkeuring moet doen. Dit kan handig zijn bijv. bij het laten goedkeuren van bepaalde documenten, waarbij per document iemand anders de goedkeuring moet doen. Yuki gebruikt dit zelf voor de goedkeuring van de VPB en IB aangiftes.

 • Overig
  • Nieuwe zoekopties in lijst van inkoopfacturen: Specifiek zoeken op onderwerp, bedrag, leverancier, facftuurnummer, of tag.
  • Bij het exporteren van transacties wordt nu de correct beginbalans van de geselecteerde periode geëxporteerd.
  • Het versturen van een nieuw wachtwoord naar een gebruiker werkt nu correct in Chrome en Firefox. 

Voor de Yuki Platform Partners (die zelf de transacties verwerken met de Yuki Backoffice Software)

 • Banktransacties en herkenningsregels
  • In de "Zoek en vervang banktransacties" applicatie, kun je nu ook direct de te vervangen banktransacties op afgehandeld zetten.
  • Vanuit de lijst met te verwerken banktransacties, is er nu een nieuwe overzicht "Groepeer op tegenrekening", waar je voor alle banktransacties in het domein per tegenrekening de aantallen kunt zien, en hierop kunt doorzoomen. Dit kan helpen bij het aanmaken van herkenningsregels.
  • Bij het aanmaken of wijzigen van herkenningsregels, heb je nu een knop "Toon mogelijke resulaten", waar je het effect van de herkenningsregel kunt zien zonder deze regel te bewaren. 

 • Overig
  • Bankrekeningen gebruikt in documenten in de prullenbak kunnen nu verwijderd worden.
  • In de "kasstaat" applicatie wordt in de geboekte regels nu ook de btw-code getoond.

Maart 2012

Meldingen rond de Btw-aangifte uitschakelen

Bij Instellingen - Berichten van Yuki kun je aangeven wie de berichten rond de btw-aangifte moet ontvangen. Door hier "Geen ontvanger" in te geven, kun je ook afzien van alle berichten rond de btw-aangifte voor de betreffende administratie (voor als je zeker weet dat je het zelf in de gaten houdt).

Onjuist verwerkte transacties melden

Als je denkt dat een document of banktransactie niet correct is verwerkt, kun je nu vanuit dit document of banktransactie een vraag aan Yuki stellen van de soort "Ik wil een foutief verwerkte transactie melden". De medewerkers van Yuki gaan dan direct aan de slag om deze transactie precies uit te zoeken.

Aanpassen omschrijvingen van grootboekrekeningen

Yuki kan de omschrijvingen van omzet-, kosten- en voorraad-rekeningen aanpassen tot voor jouw bedrijf relevante omschrijvingen. Stel een vraag aan Yuki om te melden als je (of je accountant) hier behoefte aan hebt.

Overzicht van alle nieuwe en gewijzigde grootboektransacties

Als je accountants-Rechten hebt binnen Yuki, kun je nu met de "Verwerkte transacties" link in de "Accountant" sectie van Yuki alle grootboek-transacties zien die in een bepaalde maand zijn aangemaakt of gewijzigd. Hiermee krijg je een compleet overzicht van alles wat er op boekhoudkundig vlak in je administratie is gebeurd.

Nieuwe iPhone applicaties

Binnen de iPhone-app van Yuki, is een aantal compleet nieuwe applicaties gerealiseerd, die voor de iPhone geoptimaliseerde overzichten bieden. Je kunt deze nieuwe applicaties bereiken via de volgende knoppen op de startpagina van de Yuki iPhone app:
 • Resultaten: Overzicht van de winst- en verliesrekening
 • Verkoop: Overzicht van alle verkoopresultaten, verkoopfacturen, en openstaande verkoopfacturen
 • Inkoop: Overzicht van alle inkooptotalen, inkoopfacturen, en openstaande inkoopfacturen

  Deze Startpagina krijg je door de App te installeren via de AppStore of door direct in de browser te kiezen voor https://{domein}.yukiworks.nl/docs/iphonehome.aspx

Verbeteringen digitale postbus

Elk Yuki domein heeft een eigen e-mail adres "domein@yukiworks.nl" waar je je documenten heen kunt sturen om door Yuki te laten verwerken. Al deze documenten vind je ook terug in je digitale postbus (via de Yuki knop in de bovenste navigatiebalk in je Yuki domein). In deze digitale postbus kun je van deze documenten controleren of ze in jouw domein verwerkt mogen worden. Je hebt hier nu ook de optie om meerdere (of alle) documenten in deze lijst op afgehandeld te zetten.

Overige verbeteringen

 • Het is nu mogelijk de foto op een adreskaart te verwijderen
 • Een afgewezen verzuimregistratie komt nu terug in de takenlijst van de aanvrager.
 • Als je binnen Yuki je e-mail ophaalt, kun je via de knop "Toon volledige bericht" de volledige, oorspronkelijke tekstinhoud van het e-mailbericht zien (inclusief mail-headers).
 • Adressen die gekoppeld zijn aan een dossier, kun je nu ook vanuit het dossier zelf terugvinden.
 • Bestanden die je als enkelvoudig "Nieuw document" direct in het archief stopt, vind je nu ook terug in de historie van naar Yuki aangeleverde documenten (in de "Yuki" sectie)

Februari 2012

 • Afschrijvingen, activastaat en renteberekeningen
  Vanuit de relevante Grootboekkaarten in Yuki kun je (of je accountant) zien wat de afschrijvingen op je activa zouden moeten zijn in deActivastaat. Je kunt deze afschrijvingen hier met één druk op de knop uitvoeren, of aangeven dat je activa zijn uitgevallen of verkocht.
  Tevens kun je vanuit de grootboekkaarten van langlopende schulden de berekeningen zien over wat je aan rente op deze schulden kunt boeken
  Afbeelding toevoegen


 • Vragen stellen over je salarisadministratie
  Yuki kan je volledige salarisadministratie verzorgen, zodat je ook hier geen zorgen mee over hebt, en alle salariszaken direct in je boekhouding staan. Bel Yuki voor meer informatie hierover.
  Als je Yuki je salarisadministartie laat verzorgen, kun je nu bij "Stel een vraag" in Yuki direct een vraag stellen aan onze salarisadministrateur. Dit is nu ook de snelste weg om je salaris- en werknemersmutaties door te geven.

 • Verbeteringen rond de btw-aangifte
  • Als je zelf je eigen btw-aangifte doet vanuit Yuki, kunt je nu ook zelf de Kleineondernemersregeling toepassen (waarmee je minder btw betaalt). Tevens worden de afrondingen die met deze regeling gepaard gaan automatisch in je voordeel gedaan.
  • Je kunt nu zelf zien wie je btw-aangifte heeft klaar gezet, gecorrigeerd, en verstuurd heeft.

 • Zelf instellen van het e-mailadres waar je je documenten heen kunt sturen om door Yuki te laten verwerken
  Je hebt bij Yuki automatisch een e-mailadres waar je documenten heen kunt sturen om door Yuki te laten verwerken.
  • Voor je standaard administratie is dit: domeinnaam@yukiworks.nl
  • Voor additionele administraties is dit: administratienaam.domeinnaam@yukiworks.nl
  • Deze e-mailadressen zijn nu duidelijk zichtbaar in de administratielijst van je "Domein" overzicht.
  • Je kunt nu zelf (bij je administratiegegevens) instellen wat dit e-mailadres moet zijn (bijv. om het korter te maken).
  • Let op: Alle documenten die je naar dit e-mailadres stuurt worden door Yuki verwerkt (en gefactureerd). Als je dit niet wilt, en de documenten in je eigen deel van het Yuki archief wilt opslaan, plak dan "my." voor het e-mailadres (bijv. "my.domein@yukiworks.nl"). Dit werkt ook als je zelf een e-mailadres hebt ingesteld.

 • Prijslijsten
  • Je kunt nu vanuit elk artikel in een prijslijst doorklikken naar de volledige prijshistorie van dit artikel in de prijslijst en handmatig de datums van deze prijshistorie aanpassen.
  • All artikelen en prijzen in een prijslijst kunnen nu geëxporteerd worden (naar een CSV-bestand), en in een andere prijslijst geïmporteerd worden (bijv. in een andere administratie of domein).

Januari 2012

Afbeelding toevoegen
*Yuki iPhone applicaties
De volgende Yuki iPhone applicaties binnen de Yuki app zijn volledig nieuw ontworpen voor optimaal gebruik op de iPhone:
1. Overzichten van bankrekeningen (met saldi) en de overzichten van de banktransacties op deze bankrekeningen.
2. Het digitale archief van Yuki

Meer informatie over de Yuki app (voor iPhone en iPad) vind je hier: http://itunes.apple.com/nl/app/yuki-boekhouden/id356245985 Overigens is het niet nodig om de iPhone App te updaten. Het is met name de webapplicatie voor de iPhone die zijn verbeterd.

Lay-outs van aanmaningen die Yuki automatisch verstuurt
Yuki biedt een service aan om automatisch herinneringen en aanmaningen te versturen voor de verkoopfacturen die je in Yuki hebt aangemaakt. Deze aanmaningen worden op vier niveaus verstuurd: Attendering (net voor de vervaldatum), herinnering, eerste aanmaning, en tweede aanmaning.
** Je kunt nu zelf lay-outs voor deze herinneringen aanmaken,en aangeven voor welk herrineringsniveau deze lay-out moet worden gebruikt. Je kunt bij een herinneringslay-out aangeven of deze moet worden gebruikt voor facturen die per automatische incasso worden betaald, of juist niet. Zo kun je aparte lay-outs (met aparte teksten) aanmaken voor facturen die worden geïncasseerd.
**Je kunt nu meerdere (of alle) verkoopfacturen verwijderen, in de lijst "Nog te versturen" verkoopfacturen. In het onkosten declaratieformulier van Yuki, kun je nu in één keer maximaal 12 regels invoeren, zodat je bijvoorbeeld alle maandelijkse onkosten voor het hele jaar kunt ingeven. Yuki rekent dit hele declaratieformulier als slechts één transactie.

Zie ook