Werkzaamheden factureren

In dit overzicht zie je alle werkopdrachten (urenregistraties) waar een relatie aan gekoppeld is. Je kunt de werkopdrachten goedkeuren, eventueel aanpassen en/of factureren.

Open de module 'Agenda' en klik links in je scherm op 'Werkzaamheden factureren'.Je kunt het overzicht filteren op nog te factureren werkzaamheden, niet facturabele werkzaamheden en gegenereerde facturen.

Nog te factureren

In deze weergave zie je alle facturabele werkopdrachten. Deze opdrachten kunnen worden bewaard, gefactureerd of goedgekeurd worden zonder te facturen:
  • Bewaren is voor als je bijvoorbeeld aantallen hebt aangepast.
    (Aangepaste prijzen worden niet opgeslagen. Prijzen aanpassen doe je in de prijslijst of handmatig per factuur).
  • Factureren: Er worden verkoopfacturen (per relatie per dossier) gegenereerd voor de geselecteerde werkzaamheden (werkopdrachten).
  • Goedkeuren zonder te factureren: Bij het goedkeuren van werkopdrachten verdwijnen deze uit de lijst. Je kunt ze dan niet meer factureren.
Niet facturabel

In deze weergave kun je de niet-facturabele werkzaamheden goedkeuren en/of afhandelen.
De werkopdrachten verdwijnen dan uit de lijst maar staan nog wel in de overzichten 'Werkzaamheden' en 'Gewerkte uren'.

Gegenereerde facturen

In deze weergave zie je alle gegenereerde facturen voor de werkopdrachten die gefactureerd konden worden.

Rechten en rollen:


Zie ook: