Vreemde valuta

Handelen met andere valuta dan de euro maakt een administratie direct wat complexer. Af en toe een bonnetje van een taxi in dollars is nog wel te doen maar regelmatig verkoopfacturen versturen in een andere valuta of het hebben van een bankrekening in bijvoorbeeld Engelse ponden (GBP) stelt andere eisen aan de software. Daarom ontwikkelde Yuki de module 'Vreemde valuta'.

Werkt je bedrijf met andere valuta dan de Euro dan is het activeren van deze module in de Yuki Store verplicht. De software wordt daardoor op diverse plaatsen uitgebreid met functionaliteit die nodig is om transacties zowel in de oorspronkelijke valuta als de Euro te registreren en te verwerken. De basisboekhouding blijft echter in Euro's.

LET OP!

In een compact domein of ondernemersportal Basis of Plus kan alleen de portaalbeheerder de service in de Yuki Store activeren.


LET OP!
Standaard staan de valuta EUR, USD, en GBP als 'Actief' ingesteld in elk Yuki domein. Je kunt andere valuta activeren via Landen & valuta bij de instellingen van een domein.

De volgende zaken worden door deze module mogelijk in de administratie:
 • Opmaken van verkoopfacturen in vreemde valuta
  De placeholders [TotalAmountFC] en [Currency] kunnen worden gebruikt voor het vermelden van buitenlandse valuta in de e-mail waarmee de verkoopfactuur wordt verstuurd.
 • Werken met prijslijsten in vreemde valuta
  Bij het aanmaken van extra prijslijst(en) selecteer je de juiste valuta.
 • Aanleveren van gescande verkoopfacturen in vreemde valuta
 • Aanmaken van bankrekeningen in vreemde valuta
  Het beginsaldo van een vreemde valuta rekening kan zowel in de vreemde valuta als in Euro's worden ingevoerd.
  LET OP: bij het aanmaken van een bankrekening uit een ander land moet je het juiste land selecteren.
 • Importeren van afschriften van vreemde valuta bankrekeningen
  Het ondersteunde exportformaat van een vreemde valuta rekening is hetzelfde als de andere rekeningen die bij de desbetreffende bank zijn geopend.
 • Afboeken van valutaverschillen
  Bij het verwerken van banktransacties (workflow) kan er worden afgeboekt op 'Koersverschillen'.
 • Overzichten met extra informatie over de valuta
  Bij je persoonlijke voorkeuren in het domein wordt default aangegeven dat de valutasymbolen in een aantal overzichten kan worden getoond. Deze valutasymbolen staan in de kolom 'Factuurbedrag V.V.' die je desgewenst aan een overzicht kunt toevoegen.
 • Automatisch toekennen van dagkoersen.
  Als je een andere koers wilt hanteren kun je met de functie 'Factuurbewerkingen' de factuur met een andere zelf in te voeren koers boeken.


Het blijft ook zonder deze module mogelijk om incidentele inkoopfacturen of bonnetjes in vreemde valuta aan te leveren. Deze worden dan door Yuki omgerekend en verder als Euro documenten behandeld. Heb je maar incidenteel een verkoopfactuur reken dan zelf even de relevante bedragen, zoals het factuurbedrag, om naar euro's en vermeld dat op de factuur. Yuki behandelt die factuur dan als ware het een Euro factuur. Zie ook: