Aanmaken verkoopfacturen in vreemde taal

In Yuki is het mogelijk om Engelse, Franse of Duitse verkoopfacturen en herinneringen en/of aanmaningen aan te maken en deze vervolgens handmatig of automatisch te versturen naar je klanten.

Voor het aanmaken van een (periodieke) verkoopfactuur in een vreemde taal moet je de volgende stappen doorlopen:
 • Toevoegen omschrijving bij verkoopartikel 
 • Aanmaken factuur lay-out
  • Indien gewenst, vertalen van onderwerp en tekst van e-mail naar het Engels, Frans of Duits 
 • Vastleggen factuur lay-out bij relatie 
 • Aanpassen veld 'Aanhef' bij relatie (indien placeholder [heading] wordt gebruikt in tekst van e-mail)
 • Aanpassen veld 'Onderwerp' op factuur (indien placeholder [Subject] wordt gebruikt in onderwerp en tekst van e-mail).


Toevoegen omschrijving bij verkoopartikel

 • Open de module 'Verkoop' en klik links in je scherm op 'Verkoopartikelen'.
 • Open het verkoopartikel waarbij je een omschrijving in een vreemde taal wilt toevoegen door te klikken op > voor het artikel óf op de omschrijving van het artikel.

Het volgende scherm wordt geopend:Voer hier de omschrijving van het artikel in het Engels of Frans in.

Indien er wordt gekozen voor een Engelse of Franse factuur lay-out zal deze omschrijving op de Engelse of Franse factuur worden gebruikt.Aanmaken factuur lay-out 

 • Open de module 'Verkoop', klik links in je scherm op 'Factuurinstellingen' en open vervolgens het tabblad 'Lay-outs'.
 • Voor het aanmaken van een nieuwe factuur lay-out in het Engels, Frans of Duits klik je linksboven in je scherm op de knop 'Nieuwe lay-out'.In het nu geopende scherm voer je in de sectie 'Algemeen' de instellingen voor de Engelse, Franse of Duitse factuur lay-out in.


 • Omschrijving: Geef je lay-out een herkenbare omschrijving mee. 
 • Administratie: Geef aan voor welke administratie de lay-out is bedoeld (indien je meer dan één administratie hebt)
 • Taal: Het is mogelijk in Nederlandse domeinen voor een factuur in het Engels, Frans of Duits te kiezen.

LET OP!
Het onderwerp en de tekst van de e-mail moeten handmatig worden vertaald naar het Engels, Frans of Duits.Na het vastleggen van eventueel andere instellingen van deze factuur lay-out klik je op de knop 'Bewaren'.

Om een schermvoorbeeld te bekijken van de nieuwe factuur lay-out klik je op de knop 'Schermvoorbeeld'.De aangemaakte Engelse, Franse of Duitse factuur lay-out verschijnt nu in de lijst met te selecteren factuur lay-outs op het tabblad 'Lay-outs'.
Vastleggen factuur lay-out bij relatie

 • Open de module 'Adresboek', zoek en open de kaart van de relatie waarbij je de Engelse, Franse of Duitse factuur lay-out wilt vastleggen.
 • Klik linksboven in je scherm op de knop 'Bewerken' en open het tabblad 'Extra'.

Het volgende scherm wordt geopend:Klik op het vergrootglas in het veld 'Factuur lay-out'. In het nu geopende scherm selecteer je de factuur lay-out die je bij de relatie wilt vastleggen.
Aanpassen veld 'Aanhef' bij relatie

De tekst in het veld 'Aanhef' op een relatiekaart wordt automatisch gebruikt als aanhef (placeholder [heading]) in de tekst van de e-mail. Deze moet worden aangepast naar de juiste taal.
 • Open de module 'Adresboek', zoek en open de kaart van de relatie waarbij je de aanhef wilt aanpassen naar het Engels, Frans of Duits.
 • Klik linksboven in je scherm op de knop 'Bewerken' en open het tabblad 'Extra'.
 • Pas nu de tekst in het veld 'Aanhef' aan naar de gewenste taal en klik vervolgens op 'Bewaren'.
Aanpassen veld 'Onderwerp' op factuur

De tekst in het veld 'Onderwerp' op de factuur wordt automatisch gebruikt als onderwerp (placeholder [Subject]) in het onderwerp en de tekst van de e-mail. Deze moet worden aangepast naar de juiste taal.
 • Open de module 'Verkoop' en klik links in je scherm op 'Nieuwe factuur'.
 • Open de module 'Adresboek', open de relatiekaart waarvoor je een verkoopfactuur wilt aanmaken en klik vervolgens bovenin je scherm op de knop 'Nieuwe verkoopfactuur'.
 • Pas nu de tekst in het veld 'Onderwerp' aan naar de gewenste taal • Voer alle overige gegevens en de factuurregels van de factuur in.
 • Klik vervolgens op 'Bewaren'.
 


Zie ook: