Urenspecificatie toevoegen

Je kunt instellen dat bij elke urenfactuur een urenspecificatie wordt toegevoegd.

Open de module 'Verkoop', klik links in je scherm op 'Factuurinstellingen' en open vervolgens het tabblad 'Lay-outs'.Klik op > voor de desbetreffende factuur lay-out.Klik nu linksboven in het geopende scherm op het potloodje en selecteer vervolgens onder de kop 'Specificatie instellingen' de optie ''Voeg urenspecificatie toe bij facturatie van werkzaamheden'.
Zie ook: