Transacties memoriaalboekingen koppelen aan dossier

De transacties van memoriaalboekingen kunnen in Yuki vanuit de grootboekkaart aan een dossier worden gekoppeld. 

De kolom 'Dossier' is alleen beschikbaar in de grootboekkaart wanneer de module 'Yuki Dossiers' is geactiveerd in de Yuki Store.

LET OP!
De memoriaalboekingen kunnen ook vanuit het geopende document worden gekoppeld.Transacties memoriaalboeking koppelen aan dossier

Om de transacties van een memoriaalboeking te koppelen aan een dossier doorloop je de volgende stappen:
  • Open de grootboekkaart van de desbetreffende post in de memoriaalboeking  • Klik achter de desbetreffende transactie op het potloodje en selecteer in het nu geopende actiemenu de optie 'Dossier aanpassen'.  • Klik In het nu geopende scherm op het vergrootglas in het veld 'Dossier' om deze transactie aan een dossier te koppelen.

    LET OP!
    Wanneer je in het veld 'Dossier' een naam invoert wordt het dossier direct aangemaakt (als het dossier nog niet bestaat). Dit nieuwe dossier is dan standaard alleen voor jezelf (als beheerder) toegankelijk. Als beheerder kan je de beveiliging van het dossier instellen.  • Klik op de knop 'Bevestigen' waardoor de transactie aan het dossier wordt gekoppeld.


Gekoppelde transacties memoriaalboeking in dossier

Je vindt de gekoppelde transacties van de memoriaalboeking in het dossier terug in de overzichten 'Financiële details' en 'Bezittingen en schulden'.

Financiële detailsBezittingen en schulden