Totaaloverzicht (van relatie)

In een totaaloverzicht zie je, afhankelijk van het relatietype, de laatste stand van zaken voor wat betreft de inkopen, verkopen en Rekening Courant van een relatie.

In Yuki kun je een aantal totaaloverzichten van relaties bekijken die in feite hetzelfde overzicht tonen maar met een ander relatietype. De verschillende relatietypen zijn: klanten, leveranciers, administraties, werknemersbedrijven en personen.

Om het totaaloverzicht van een relatie te bekijken open je de module 'Adresboek', zoek en open je de desbetreffende relatiekaart en klik je vervolgens links in je scherm op 'Totaaloverzicht'.Hieronder zie je een voorbeeld van het totaaloverzicht van het relatietype 'Leverancier':LET OP!
Is een relatie zowel een leverancier als een klant dan verschijnen er linksboven in je scherm de volgende knoppen:


Met deze knoppen kun je switchen van het totaaloverzicht van een leverancier naar die van een klant en vice versa.

Het totaaloverzicht van een relatie bestaat uit een aantal vaste secties:
  • Adresgegevens en logo van relatie
  • Laatste 5 facturen, laatste 5 betalingen/ontvangsten en het nog te betalen/ontvangen bedrag
  • Netto inkopen/verkopen per maand/jaar óf afwezigheidsverzoeken/vakanties per jaar
  • 5 meest recente (HR)-documenten
  • 5 meest recente afspraken en taken.


Adresgegevens en logo van relatie

Klik op het kaartje of het logo van de relatie om respectievelijk de relatiekaart van het bedrijf, de persoon of de werknemer óf de website (indien ingevuld) van de relatie te openen.


Laatste 5 facturen, laatste 5 betalingen/ontvangsten en het nog te betalen/ontvangen bedrag

Door op de datum of naam van een in- of verkoopfactuur of regel in RC (salarisstrook, etc.) te klikken open je het document.
Klik op het nog te betalen/ontvangen bedrag om de Openstaande posten crediteuren/debiteuren/RC personeel te openen.


Netto inkopen/verkopen per maand/jaar óf afwezigheidsverzoeken/vakanties per jaar

Leverancier/klant
Door met je muis over de linker- of rechtergrafiek te bewegen kun je van een specifieke maand of jaar de netto inkopen/verkopen bekijken. 
In het midden van deze sectie staat van elk jaar het totaalbedrag van alle netto inkopen/verkopen.

Werknemer
Klik op de datum of naam van het afwezigheidsverzoek om deze te openen.
Door met je muis over de grafiek te bewegen kun je van een specifiek jaar het totaalsaldo van de opgenomen vakantiedagen bekijken.
In het midden van deze sectie staat van elk jaar het totaalsaldo van alle opgenomen vakantiedagen. Klik op een totaalsaldo om het verzuim van de relatie te bekijken.


5 meest recente (HR)-documenten
 
Hier staan de (HR)-documenten van deze relatie met de meest recente datum. 
Klik op de datum of naam van het document om deze te openen en/of te wijzigen.


5 meest recente afspraken en taken

Hier staan de afspraken en taken van deze relatie met de meest recente datum.
Klik op de afspraak of taak om deze te openen en/of te wijzigen.


Zie ook: