Te verzenden

In Yuki kun je een overzicht bekijken van alle te verzenden verkoopfacturen. Nadat je hebt gecontroleerd of de instellingen van deze facturen correct zijn, kunnen deze facturen worden verzonden naar je klanten.
Alle facturen waarvoor nog uitzoek- of navraagwerk moet worden gedaan kunnen 'in behandeling' worden gezet.

Open de module 'Verkoop' en klik links in je scherm onder de kop 'Factureren' op 'Te verzenden'.

Het volgende scherm wordt geopend:LET OP!
Wanneer er voor een factuur een Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse factuur lay-out is gebruikt, verschijnt de kolom 'Taal' in het bovenstaande overzicht.

 1. Maak een nieuwe verkoopfactuur aan.
 2. Verwijder de geselecteerde facturen.
 3. Maak hier een keuze waarop je de facturen wilt filteren: Onderwerp, Bedrag, Relatie, Factuurnummer, Artikel, Tag of Dossier.
  Voer vervolgens het feitelijke selectiecriterium in.
  Door op de knop 'Zoek' te klikken wordt het filter op de lijst toegepast.
 4. Filter hier de lijst van de te verzenden verkoopfacturen op de wijze van aflevering:
  - Per e-mail
  - Per post
  - Factuur wordt niet verwerkt.
 5. Filter hier de lijst van de te verzenden verkoopfacturen op facturen die wel of niet worden geïncasseerd.
 6. Zet de geselecteerde facturen in behandeling. Deze facturen verdwijnen uit deze lijst en komen in het overzicht 'In behandeling' terecht.
 7. Selecteer het overzicht van de te verzenden facturen van de juiste administratie.
 8. Pas de getoonde kolommen in dit overzicht aan.

  TIP!
  Voeg de kolom 'Periodieke factuur' toe wanneer je periodieke facturen verwerkt en verstuurd naar je klanten.

 9. Download het getoonde overzicht als een CSV bestand (Excel).
 10. Knoppenbalk die je gebruikt om te controleren of de instellingen van de te verzenden facturen correct zijn:
  - Klopt het volgende factuurnummer? Zo nee, klik op de knop en voer het correcte eerstvolgende               factuurnummer in.
  - Is de juiste factuurdatum van de te verzenden facturen ingevoerd? Zo nee, wijzig de factuurdatum.
  - Is de correcte factuur lay-out geselecteerd? Zo nee, selecteer de juiste factuur lay-out.
  - Ziet het schermvoorbeeld van de factuur of meerdere facturen er naar wens uit? Zo nee, wijzig de factuur lay-out.
  - Druk de geselecteerde facturen af, verwerk ze in de financiële administratie en verzend ze vervolgens naar   de klant.

  LET OP!
  Selecteer de te verzenden facturen met een tag in één keer door linksboven in je scherm te klikken op de desbetreffende tag.  LET OP!
  Alle geselecteerde facturen die per post worden afgeleverd komen na het klikken op de knop 'Verwerken' in een zogenaamd PDF batch-printbestand terecht. Dit PDF bestand wordt bewaard in de ordner 'Verkoop' met de naam 'Verkoopfacturen printbestand [datum] [tijd]'.In het overzicht 'Verstuurde facturen' vind je ook alle verkoopfacturen terug die in batch (ook de PDF batch-printbestanden) zijn verstuurd en verwerkt.Zie ook: