Steekproeven (instellingen)

Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan de steekproefcontrole van door de backoffice verwerkte transacties (documenten en banktransacties) activeren. Daarnaast moet ook worden aangegeven welk percentage van de verwerkte transacties in deze controle moet worden meegenomen.

Een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice' kan de instellingen van de steekproeven alleen inzien.

In je Yuki backoffice portaal klik je rechtsboven in je scherm op 'Instellingen'.Het volgende scherm wordt geopend:Klik op het icoon 'Algemeen'. Het volgende scherm wordt geopend:In dit scherm vind je de instellingen voor steekproeven, tevredenheid en toegangsinstellingen voor eindgebruikers.

Klik bovenin je scherm op de knop 'Bewerken' en activeer de functionaliteit steekproeven d.m.v. het selectievakje achter 'Selecteer documenten en banktransacties voor steekproeven'.

Daarna stel je de frequentie van de steekproeven in door het percentage documenten en banktransacties dat moet worden meegenomen in de steekproeven in te voeren.

LET OP!
Het standaardpercentage is 2%.

Klik vervolgens op de knop 'Bewaren' om deze instellingen op te slaan.Zie ook: