Steekproeven (backoffice portaal)

Een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan aangeven of er van alle door de backoffice verwerkte transacties (documenten en banktransacties) steekproeven moeten worden klaargezet en zo ja, welk percentage.

Deze functionaliteit moet door de portaalbeheerder rechtsboven in het backoffice portaal worden geactiveerd en ingesteld door te klikken op 'Instellingen'

Vanuit de desktop in het Yuki backoffice portaal klik je op de tegel 'Steekproeven' om een overzicht te bekijken van alle steekproeven uit de steekproefcontrole.Het volgende scherm wordt geopend:Selecteer linksboven in je scherm of je de nog te controleren steekproeven of alleen de gecontroleerde steekproeven wilt bekijken.

Daarnaast kunnen zowel de nog te controleren als de gecontroleerde steekproeven worden gefilterd op:
  • Verwerkt, automatisch verwerkt of handmatig verwerkt
  • Alle documentsoorten of één specifieke documentsoort (factuur, inkoopfactuur, verkoopfactuur, elektronisch afschrift, salarisstrook of beginbalans)
  • Alle resultaten, de juiste resultaten of de onjuiste resultaten
  • Afgehandeld of gecontroleerd in een specifieke periode. 

Door te klikken op een kolomkop kun je elke kolom behalve de kolom 'Notities' desgewenst in omgekeerde volgorde sorteren.Steekproeven beoordelen

Door te klikken op > voor het te controleren document of de banktransactie open je de steekproef:Rechts in je scherm vind je het gedeelte waar je de steekproef kunt beoordelen:Selecteer 'Juist' wanneer er geen fouten aanwezig zijn in het verwerkte document of de banktransactie óf specificeer de fout die in de boeking is gemaakt. Indien nodig kunnen er nog extra opmerkingen toegevoegd worden.

Klik op de knop 'Bewaren' waardoor de beoordeling wordt opgeslagen en de volgende steekproef automatisch wordt geopend.

Gecontroleerde steekproeven bekijken

Nadat alle klaargezette steekproeven zijn beoordeeld kan het overzicht met de gecontroleerde steekproeven worden bekeken:Alle gecontroleerde steekproeven kun je desgewenst groeperen op 'Gebruiker' of 'Domein'.