Steekproeven (backoffice portaal)

Een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan aangeven of er van alle door de backoffice verwerkte transacties (documenten en banktransacties) steekproeven moeten worden klaargezet en zo ja, welk percentage.

Deze functionaliteit moet door de portaalbeheerder rechtsboven in het backoffice portaal worden geactiveerd en ingesteld door te klikken op 'Instellingen'

Vanuit de desktop in het Yuki backoffice portaal klik je op de tegel 'Steekproeven' om een overzicht te bekijken van alle steekproeven uit de steekproefcontrole.Het volgende scherm wordt geopend:Selecteer linksboven in je scherm of je alle steekproeven of alleen de gecontroleerde of de nog te controleren steekproeven wilt bekijken.

Daarnaast geef je aan of je alleen de afgehandelde of de gecontroleerde documenten en banktransacties van een bepaalde periode getoond moeten worden.

Door te klikken op een kolomkop kun je elke kolom behalve de kolom 'Notities' desgewenst in omgekeerde volgorde sorteren.Steekproeven beoordelen

Door te klikken op > voor het te controleren document of de banktransactie open je de steekproef:Rechts in je scherm vind je het gedeelte waar je de steekproef kunt beoordelen:Selecteer 'Juist' wanneer er geen fouten aanwezig zijn in het verwerkte document of de banktransactie óf specificeer de fout die in de boeking is gemaakt. Indien nodig kunnen er nog extra opmerkingen toegevoegd worden.

Klik op de knop 'Bewaren' waardoor de beoordeling wordt opgeslagen en de volgende steekproef automatisch wordt geopend.

Nadat alle klaargezette steekproeven zijn beoordeeld kan de lijst met gecontroleerde steekproeven worden bekeken:Alle gecontroleerde steekproeven kun je groeperen op 'Gebruiker' of 'Domein'.