Selecteren van relaties voor etiketten

Na het invoeren van de instellingen voor de etiketten selecteer je de relaties die je als etiket wilt afdrukken.


LET OP!
Nadat je de relaties voor de af te drukken etiketten hebt geselecteerd ga je verder met stap 3 namelijk het samenstellen van de lijst met etiketten.

Open de module 'Adresboek' en klik vervolgens links in je scherm op 'Etiketten'.Je selecteert de relaties die je als etiketten wilt gaan afdrukken:
  • Alle adressen in het gezinsadresboek of alleen de adressen in jouw eigen Adresboek
  • Alle adressen of alleen contactpersonen, gezinnen of bedrijven.

Daarnaast kun je in je scherm een lijst met relaties laten weergeven waaraan één of meer dezelfde tags zijn gekoppeld. Hiervoor selecteer je rechts in je scherm één of meer tags.

In de lijst die vervolgens wordt getoond kun je relaties laten weergeven waaraan alle, één of geen van de geselecteerde tags is gekoppeld. De geselecteerde tags kunnen weer worden uitgezet.

Standaard worden die relaties in je scherm automatisch geselecteerd waarvan de velden 'Naam', 'Adres', 'Postcode' en 'Plaats' volledig zijn ingevuld. Je kunt nu handmatig relaties aan deze automatische selectie toevoegen door in het vakje voor één van de niet geselecteerde relaties te klikken.

Je kunt ook bovenin je scherm klikken op de knop 'Alles selecteren' om alle relaties in één keer te selecteren.

LET OP!
Gebruik de knop 'Selectie ongedaan maken' om de selectie van de relaties in één keer ongedaan te maken. Zie ook: