Rekeningschema instellen

Yuki werkt met een semi-vast rekeningschema. Dat wil zeggen dat de indeling van het schema vast is. Daarbinnen heb je echter de mogelijkheid om een verfijning aan te brengen door rekening te activeren / deactiveren of door van rekeningen een duplicaat aan te maken. Lees hieronder meer over het verfijnen van het rekeningschema.


Wat je moet weten

Het schema is enkel door een BO medewerker te bewerken. Tevens is er de mogelijkheid om met een kantoorschema te werken en van daaruit rekeningen over verschillende domeinen bij te werken. Een domein kent maar 1 schema. Er bestaat dus GEEN schema per administratie. Sommige rekeningen worden aangemaakt als je bij het instellen van een administratie een aandeelhouder, bestuurder of deelneming vastlegt.


Vast kantoorschema

Je kunt werken met een template schema waarmee je eenvoudig schema's in andere domeinen kunt bijwerken. Maak daarvoor binnen de portaal een "dummy" domein aan en definieer in dat domein het schema dat je binnen het kantoor wenst te gebruiken.


Het schema aanpassen voor een domein

Het rekeningschema kan per domein worden ingesteld. Enkel een medewerker in een backoffice rol of in de rol Extern accountant kan dat. Een gebruiker van de klant kan dat dus niet.
Het schema is op te roepen via diverse links, onder andere via "Domein" -> Rekeningschema (of MAR in Belgische domeinen). Je kunt het schema ook altijd direct oproepen via een snelkoppeling [+] links onderin het scherm. 

De volgende pagina wordt dan zichtbaar:

 • Selecteer of je omzet- en kostenrekeningen zoekt of bezittingen en schulden (balansrekeningen)
 • Kies of je enkel de actieve (zichtbare) rekening wenst te tonen in de lijst of alle beschikbare rekeningen
 • Je kunt een rekening op een deel van de omschrijving of nummer zoeken
 • Je kunt het schema koppelen aan een kantoorschema.
Als je een rekening uit de lijst wenst aan te passen kun je het volgende doen:
 • Activeren / deactiveren
 • Dupliceren
 • Instellen.

Activeren / deactiveren

Vink de kolom 'Ingeschakeld' aan of uit. Niet ingeschakelde rekeningen kunnen niet bij het invoeren van boekingen geselecteerd (gevonden) worden. De software staat niet toe dat een nieuwe boeking op een "Niet ingeschakelde" rekening geboekt wordt. Het is wel mogelijk om een rekening waarop in het verleden geboekt werd uit te schakelen. Die rekening blijft wel zichtbaar voor de rapportage, maar kan niet meer gebruikt worden voor nieuwe boekingen.


Rekening dupliceren

Hiermee maak je een extra rekening aan in het schema. Die rekening wordt onder dezelfde rubriek gerapporteerd als de rekening waarvan deze wordt gekopieerd. Rekeningen die in het overzicht een (+) in de laatste kolom hebben kunnen gedupliceerd worden.
De nieuwe rekening kan een code (nummer) binnen een vooraf vastgestelde range gegeven worden. Ook kun je van die rekening de volgende zaken instellen:
 • Omschrijving
 • Moet de rekening ingeschakeld (geactiveerd worden)
 • Is BTW van toepassing (moeten boekingen op deze rekening meegenomen worden in de BTW aangifte?)
 • Voor welk % zijn boekingen op de rekening aftrekbaar voor de btw (Dit is een voorstel en kan per boeking gewijzigd worden)
 • Notities: Speciale instructies voor BO medewerkers> De medewerker krijgt een signaal indien de rekening wordt geselecteerd in een invoerscherm. 
 • In NL: Groeperingscode. Enkel in te stellen voor omzet en kostprijs rekeningen. Dit heeft enkel invloed op de web-service koppeling voor Visionplanner en CaseWare: De saldi van deze rekeningen worden tijdens de export gegroepeerd per groeperingscode.

Rekening instellen

Door op het potloodje op de regel te klikken kan van een rekening de instellingen gewijzigd worden (zie hierboven).


 • Bij bepaalde rekeningen kan de omschrijving aangepast worden, bij andere niet. Dit is echter centraal bepaald. 
 • Bij bepaalde rekeningen zoals bij een RC kan een relatie aan de rekening gekoppeld worden. Vaak is dat al door de software gedaan. 


Zie ook: