Rekening courant (Personeel)

In Yuki kun je een overzicht bekijken van alle verwerkte documenten (regels) die zijn geboekt in rekening-courant op de grootboekrekening 'RC personeel' of 'RC [naam bestuurder]'.

LET OP!
Alleen de eigenaar van het domein (met rol 'Directie') en alle gebruikers met de rol 'Directie' kunnen de regels in rekening-courant bekijken.

Om alle documenten te bekijken die op een Rekening Courant rekening zijn geboekt open je de module 'Personeel' en klik je links in je scherm op 'Rekening courant'.Het volgende scherm wordt geopend:Om een nieuwe salarisstrook voor een werknemer aan te maken klik je op de knop 'Nieuwe salarisstrook'.

Rechts in je scherm maak je gebruik van één van de knoppen 'Tags', 'Gebruikers' of 'Dossiers' om de documenten in rekening courant te filteren. Een filter kun je verder specificeren door één van de volgende combinaties toe te passen:
  • EN: de gegevens met alle geselecteerde tags, gebruikers of dossiers worden getoond
  • OF: de gegevens met één van de geselecteerde tags, gebruikers of dossiers worden getoond
  • NIET: de gegevens die geen van de geselecteerde tags, gebruikers of dossiers hebben worden getoond.
Er kan in het Zoekveld worden gezocht naar documenten in rekening courant op Onderwerp, Factuurdatum, Factuurnummer en Bedrag. 

Alle documenten in rekening courant van een bepaald jaar, half jaar, kwartaal of maand kunnen worden bekeken.

Je kunt de documenten in rekening courant bekijken van een bepaalde administratie of van alle administraties in het domein. 

Om de getoonde kolommen in het overzicht aan te passen klik je rechtsboven in je scherm op de knop 'Pas de getoonde kolommen aan'.

Alle kolommen, behalve de kolom 'Type', kunnen oplopend of aflopend worden gesorteerd.Zie ook: