Personeel


Overzicht van alle werknemers en de relevante documenten zoals hun salarisstroken, declaraties en verzuimregistratie.
Open de module 'Personeel' door te klikken op het icoon 'Personeel' bovenin je scherm. Het startscherm van de module 'Personeel' wordt nu geopend:Links in je scherm vind je de belangrijkste functies van de module 'Personeel'. Ze worden hieronder kort beschreven.

Werknemers
In dit overzicht vind je alle werknemers die in één of meer administraties zijn aangemaakt.
Voor een uitgebreide beschrijving van dit overzicht zie Werknemers.


Personeelsdossiers
In de personeelsdossiers zijn alle documenten die zijn aangeleverd van en over werknemers opgeborgen. Alle salarisstroken, declaraties, HR documenten en beoordelingen zijn per tabblad geordend.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Personeelsdossiers. 


Verzuim
Dit overzicht toont alle (totale) verzuim van alle werknemers in één of meer administraties in een domein. Wanneer er bij de werknemer een manager is vastgelegd kan vanuit dit overzicht elke verzuimregistratie door de manager worden goed- of afgekeurd.
Voor een uitgebreide beschrijving van dit overzicht zie Verzuim.


Rekening courant
Alle verwerkte documenten die in Yuki in rekening-courant zijn geboekt op grootboekrekening 'RC personeel' of 'RC [naam bestuurder]'.
Voor een uitgebreide beschrijving van dit overzicht zie Rekening courant (Personeel).


Werkkostenregeling
Sinds 1 januari 2015 is de WKR voor alle werkgevers verplicht. Binnen deze regeling kun je maximaal 1,2% van je totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor je werknemers. Yuki heeft voor deze regeling een WKR tool ontwikkeld. De WKR rapportage wordt als een PDF in het archief van Yuki bewaard.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Werkkostenregeling (WKR).


Nieuwe werknemer
Je kunt in Yuki werknemers aanmaken. Werknemers kunnen wel gebruikers zijn maar gebruikers zijn natuurlijk niet altijd werknemers. Werknemers zijn ook (contact)persoon.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Nieuwe werknemer aanmaken.


Etiketten
Van alle relaties, dus ook werknemers, die je in Yuki hebt vastgelegd kun je etiketten afdrukken.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Etiketten.


Onkostendeclaratie
Yuki heeft een elektronisch formulier ontwikkeld waarin je als gebruiker zelf alle kleine onkosten die je privé hebt betaald kunt invullen en declareren. 
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Elektronische onkostendeclaratie aanmaken.


Nmbrs service
Nmbrs® is geïntegreerd met Yuki. Door de koppeling met Nmbrs® is het mogelijk de loonstroken, journaalposten,  loonaangiften en jaaropgaven uit Nmbrs® te halen en deze automatisch in Yuki te plaatsen. 
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Nmbrs® koppeling met Yuki.


Loket service (alleen beschikbaar voor backoffice)
Loket is geïntegreerd met Yuki. Door de koppeling met Loket is het mogelijk de loonstroken, journaalposten en loonaangiften uit Loket te halen en deze automatisch in Yuki te plaatsen. 
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Loket koppeling met Yuki.


Zie ook: