Nieuwe kasbon aanmaken

Er is een bedrijfskas of een kassa aanwezig in het bedrijf (administratie). De aangeleverde facturen en/of bonnen worden verwerkt met betaalwijze 'Contant' wanneer het bedrijf een bedrijfskas heeft óf de kastransacties worden geboekt op basis van een wekelijkse of maandelijkse aangeleverde kasstaat (kassa).

In de volgende situaties biedt Yuki de mogelijkheid om een kasbon aan te maken:   
  • Bedrijfskas: Geen factuur of bon beschikbaar van contante inkomsten of uitgave(n). 
  • Kassa: Contante inkomsten of uitgave(n) is niet meegenomen op de in Yuki verwerkte wekelijkse of maandelijkse kasstaat.
Open de module 'Bank' en klik vervolgens links in je scherm op 'Kas'. Klik nu in de lijstweergave op de omschrijving van de kas waaraan je een kasbon wilt toevoegen. Om een kasbon toe te voegen klik je vanuit de geopende kas bovenin je scherm op de knop 'Open een nieuwe kaart'. In het nu geopende scherm klik je op het type kasbon die je wilt aanmaken.


Je hebt bijvoorbeeld contant geld uit de bedrijfskas genomen om een zakelijke uitgave te betalen waarvan je de factuur of bon niet kunt aanleveren in Yuki. In het bovenstaande scherm klik je op 'Contante uitgave' waardoor het volgende invoerscherm wordt geopend:Merk op dat het type kastransactieregel dat je gaat invoeren 'Contante uitgave' is. Controleer of het correcte beginsaldo (laatste saldo van de bedrijfskas of eindsaldo van vorige kasstaat) is ingevuld en corrigeer dit indien nodig.
Voer vervolgens de gegevens van de kasbon (documenttype kasstaat) in zoals beschreven in de helppagina Het boeken van kasstaat.Zie ook: