Nieuwe kas toevoegen

Wanneer er in een bedrijf (administratie) meer dan één kassa aanwezig is moeten deze kassen handmatig worden toegevoegd. 

Open de module 'Bank' en klik vervolgens links in je scherm op 'Kas'. Selecteer nu de lijstweergave door bovenin je scherm te klikken op de knop 'Lijst'.Klik links in het nu geopende scherm op 'Kas toevoegen' of bovenin je scherm op de knop 'Nieuwe kas' om in deze administratie of een andere administratie in het domein een nieuwe kas aan te maken. Het invoerscherm wordt geopend:Vul de bovenstaande velden zo volledig mogelijk in.

Omschrijving
Vul hier een compacte beschrijving in waaraan de rekening herkend kan worden.  Als er meer dan één administratie in het domein aanwezig is het raadzaam om ook de naam van de administratie in de omschrijving op te nemen.

Beheerder
Selecteer één van de aanwezige administraties in het domein als beheerder van deze kas.

Valuta
Geef aan of de contante inkomsten en uitgaven in Euro's, Britse ponden of US Dollars moeten worden geboekt.

Beginsaldo
Als de kas al actief was in voorgaande boekjaren die niet in Yuki gevoerd werden, vul dan hier het saldo in conform de eindbalans van het jaar voor het eerste boekjaar
Yuki maakt automatisch een mutatie aan voor de beginbalans op de rekening '11099 - Tussenrekening beginbalans banken'. 
Deze memoriaalboeking of diverse boeking kan niet door de gebruiker worden gewijzigd. Als het beginsaldo bij de kas wordt aangepast dan wordt de journaalpost achter de schermen aangepast. Er wordt geen nieuwe boeking meer gemaakt.

Grootboekrekening
De grootboekrekening wordt automatisch door Yuki toegewezen zodra de gegevens van de nieuwe kas zijn bewaard in Yuki.

Op inactief zetten
Wanneer je dit vinkje aanzet, zorg je ervoor dat de inactieve kas niet wordt weergegeven in het dropdown menu waarin je een kas selecteert voordat je een kasstaat boekt.

Je bewaart de ingevulde gegevens van de kas door linksboven in je scherm op de knop 'Bewaren' te klikken. Je ziet nu alle gegevens van de kas die je zojuist hebt toegevoegd in Yuki.
De grootboekrekening waarop alle kastransacties van deze kas worden geboekt is '10001 Yuki-Training 2 Kas'.Zie ook: