Niet gekoppeld (dossiers)

Het overzicht 'Niet gekoppeld' toont alle documenten en transacties die nog niet zijn gekoppeld aan een dossier.

Documenten (in- en verkoopfacturen) en transacties (banktransacties en memoriaalboekingen) die niet in dit overzicht worden getoond kun je ook aan een dossier koppelen via de grootboekkaart.

Open de module 'Dossiers' en klik vervolgens links in je scherm op 'Niet gekoppeld'.Het volgende scherm wordt geopend:Bovenin je scherm vind je de volgende knoppen:
  1. Selecteer hier de periode waarvan je de financiële details wilt bekijken.
  2. Klik op de knop 'Zoek' om een te koppelen document of transactie te zoeken op Onderwerp, Relatie, Factuurnummer of Grootboekrekening.
  3. Wissel tussen het wel of niet tonen van een schermvoorbeeld van het geselecteerde document.
  4. Wissel tussen de weergave van alle nog te koppelen documenten en transacties, de omzet en kosten (bedrijfslasten gerelateerde rekeningen) óf de bruto-marge (omzet en kostprijs van de omzet gerelateerde rekeningen).
  5. Bekijk de nog te koppelen documenten en transacties van een bepaalde administratie of van alle administraties in het domein.
  6. Selecteer het overzicht van de nog te koppelen documenten en transacties van de juiste administratie.
  7. Download het getoonde overzicht als een CSV bestand (Excel). 
  8. Print het getoonde scherm.


Document of transactie koppelen

Om een document of transactie aan een dossier te koppelen klik je achter de desbetreffende regel op het icoon 'Documenten koppelen'.

LET OP!
Elke gebruiker kan alleen een document of transactie koppelen aan een dossier waartoe hij of zij toegang heeft.Het volgende scherm wordt geopend:In deze lijst van lopende dossiers selecteer je het dossier waaraan je het document of de transactie wilt koppelen.
Het desbetreffende document of de transactie verdwijnt nu uit het overzicht van niet gekoppelde documenten en transacties.

LET OP!
Alleen gebruikers met financiële rechten ('Financiële  administratie' en 'Externe accountant') en gebruikers met de rol 'Backoffice' kunnen een gekoppeld document of transactie eventueel naar een ander dossier verplaatsen óf de transacties van een nog te koppelen factuur (in- en verkoop) splitsen en aan verschillende dossiers koppelen door achter de regel te klikken op het icoon 'Transacties koppelen/bewerken'.
Zie ook: