NIet aangeleverde afschriften

Vuistregels

  • Voordat je op zoek gaat naar een inconsistentie, laat je Yuki altijd eerst nog even de inconsistentie opnieuw bepalen. Klik hiervoor op Afbeelding toevoegen.
  • Bereken altijd het verschil tussen het controle eindsaldo en het eindsaldo van de bank. Zoek via de zoekbalk op dit bedrag. Mijn ervaring is dat dit een uitstekend hulpmiddel is om snel dubbele transacties op te sporen
  • Ook al kleurt het hele overzicht rood. Er is geen sprake van inconsistentie zolang het eindsaldo van de bank gelijk is aan het controle eindsaldo. Daar waar de eindsaldo’s uit elkaar lopen ligt meestal het probleem. 


  • Bij het afschift van 30-07-2012 en de afschriften daaronder zijn de eindsaldo's nog gelijk. De 9.469,43 euro is dus het eindsaldo op 30-07-2012.
    Op 13-08 en 24-08 lopen de eindsaldo's uiteen.
  • klik op de datum 13-08-2012 en je krijgt de geimporteerde transacties staan, open met de rechtermuis het bestand, dat rechts op het scherm staat.

  • het beginsaldo van het afschrift heeft als datum 07-08-2012. Dit betekent dus dat Yuki de transacties tussen 31-07-2012 en 07-8-2012 mist.
ACTIE
Vraag de transactie op, voor alle zekerheid de transacties van 30-07-2012 tot en met 07-08-2012.

LET OP
Het kan gebeuren dat in een hele reeks afschriften op regels de eindsaldo's verschillen, maar als verder naar boven de eindsaldo's alsnog weer gelijk zijn, zit het probleem niet in die regels.