Margeregeling BTW

In bepaalde administraties komen we de margeregeling voor de BTW tegen. Het gaat dan om autohandel of gebruikte goederen waarop wegens inkoop van particulieren geen BTW als voorbelasting kan worden afgetrokken. Bij verkoop van deze goederen wordt alleen over de marge BTW afgedragen, maar die BTW mag niet op de factuur worden vermeld en kan ook niet als voorbelasting worden afgetrokken bij de koper. Er wordt alleen op de factuur vermeld dat de transactie onder de margeregeling valt. 

Voor de aangifte BTW is een keuzemogelijkheid:

  1. per goed (bijv. per auto) de marge bepalen en daarover de BTW afdragen
  2. per tijdvak de marge bepalen over alle margeinkopen en margeverkopen bij elkaar en daarover BTW afdragen (ook wel globalisatieregeling)

Over het algemeen is het gunstiger om de tijdvakregeling (2) toe te passen omdat een negatieve marge in een tijdvak kan worden gecompenseerd met een volgend tijdvak en zelfs mag er over de jaargrens heen worden gecompenseerd, wat niet mogelijk is bij de individuele regeling. Maar let op: Een negatieve marge in een kwartaal leidt nooit tot een teruggave BTW. Als de klant kiest voor individuele regeling (1) moet hij van alle margegoederen een gedetailleerde administratie bijhouden en voor Yuki op elke verkoopfactuur vermelden wat de inkoopprijs van dat goed is geweest, zodat Yuki de juiste BTW over de marge kan verwerken. Deze gespecificeerde administratie is bij de tijdvakregeling (2) niet nodig.

Bij het boeken van zowel inkopen als verkopen moeten transacties die onder de margeregeling vallen op aparte grootboekrekeningen worden geboekt, want op die manier is de marge eenvoudig vanuit het grootboek terug te rekenen. Dus zowel voor inkopen als verkopen worden aparte rekeningen aangelegd voor marge-transacties. Aan het einde van een aangifteperiode wordt de winstmarge berekend en als die positief is wordt daarover de BTW geboekt (marge x 21/121) als af te dragen BTW op een tegenrekening in de omzetgroep, maar niet dezelfde als waarop de omzet wordt geboekt. Deze boeking mag namelijk niet de berekening van een volgende periode beïnvloeden. 

Bij een reisbureau wordt een vergelijkbare regeling gebruikt, de reisbureauregeling. De werking komt voor een groot deel overeen met de margeregeling. 

  1. bij de winstmarge per reis kan niet worden gecompenseerd met andere reizen. 
  2. bij de winstmarge per tijdvak kunnen negatieve marges worden gecompenseerd met latere positieve marges.

Er moet bij het boeken wel duidelijkheid zijn of het om inkopen gaat die rechtstreeks ten behoeve van reizigers zijn, dan wel om andere kosten zoals accountantskosten, telefoon e.d.
  • De inkopen rechtstreeks ten behoeve van reizigers boeken we als inkopen op aparte grootboekrekeningen in de 6xxxx groep zonder er BTW uit te halen (ook niet als er BTW op de inkoopfactuur wordt vermeld!).
  • De overige inkopen/kosten boeken we met aftrek van voorbelasting. 
  • De opbrengst van de reisverkopen boeken we op aparte omzetrekeningen 8xxxx.
  • LET OP: De omzet voor eigen inspanningen van het reisbureau (bijv. als de touringcar van het reisbureau is) worden gewoon belast met BTW en boeken we op een andere omzetrekening.

Aan het einde van een aangifteperiode wordt de winstmarge berekend en als die positief is wordt daarover de BTW geboekt (marge x 21/121) als af te dragen BTW op een tegenrekening in de omzetgroep, maar niet dezelfde als waarop de reisomzet wordt geboekt. Deze boeking mag namelijk niet de berekening van een volgende periode beïnvloeden. 

Als de BTW over de omzet is geboekt kan de aangifte vanuit Yuki naar de Belastingdienst worden verstuurd.
Comments