Budget / Margebijdrage (dossiers)

In Yuki kun je bij een dossier een budget invoeren voor de omzet en inkoop. Dit budget is voor de gehele looptijd van het budget (dus niet per jaar).

in dit overzicht kun je de voortgang van alle dossiers bekijken voor wat betreft de budgetten en verschillen t.o.v. de actuele omzet.

LET OP!
Elke gebruiker kan alleen de margebijdrage van een dossier bekijken waartoe hij of zij toegang heeft.

Open de module 'Dossiers' en klik vervolgens links in je scherm op 'Margebijdrage'.Het volgende scherm wordt geopend:Bovenin je scherm vind je de volgende knoppen:
 1. Selecteer hier de periode waarvan je de dossiers wilt bekijken.
 2. Maak hier een keuze waarop je de dossiers wilt filteren: Alle dossiers, Mijn dossiers, Beheerder of Relatie.
  Voer vervolgens het feitelijke selectiecriterium in.
  Door op de knop 'Zoek' te klikken wordt het filter op de lijst toegepast.

  LET OP!
  Als selectiecriterium kun je ook 'Dossiercode' gebruiken.

 3. Wissel tussen het wel of niet tonen van actieve (lopende) dossiers. Actieve dossiers zijn dossiers die nog geen einddatum hebben of waarvan de einddatum nog in de toekomst ligt.
 4. Wissel tussen het wel of niet tonen van dossiers met een totaalbedrag van 0,00 euro.
 5. Wissel tussen de weergave van de omzet en kosten (bedrijfslasten gerelateerde rekeningen) óf de bruto-marge (omzet en kostprijs van de omzet gerelateerde rekeningen).
 6. Bekijk de margebijdrage van dossiers van een bepaalde administratie of van alle administraties in het domein.
 7. Pas de getoonde kolommen in dit overzicht aan.
 8. Download het getoonde overzicht als een CSV bestand (Excel).

De kolom 'Marge' geeft het verschil aan tussen de omzet (omzetrekeningen) en de inkoop (kosten- en inkooprekeningen).
De kolom '(Marge) %' geeft de marge aan als percentage van de omzet.
De kolom 'Budget marge' geeft het verschil aan tussen het budget van de omzet (omzetrekeningen) en het budget van de inkoop (kosten- en inkooprekeningen).
De kolom '(Budget marge) %' geeft de budget marge aan als percentage van het budget van de omzet. 

LET OP!
Om de verschillen t.o.v. de actuele omzet te tonen kun je de kolommen 'Verschil omzet', 'Verschil inkoop' en 'Verschil marge' aanzetten. 

In dit overzicht kun je alle kolommen, behalve 'Budget omzet', 'Budget inkoop', 'Budget marge' en (Budget marge) '%', oplopend of aflopend sorteren.

Om de financiële details van een dossier te bekijken klik je op de naam van het dossier óf op > voor het dossier. 

Door onderaan in het overzicht te klikken op > voor 'Niet dossier gerelateerde omzet' zie je in het overzicht 'Niet gekoppeld' alle documenten en transacties in de administratie die nog niet zijn gekoppeld aan een dossier.Zie ook: