Kwaliteitsmonitor: Activa (betaversie, nog niet beschikbaar)

Controle van activa

De controle van de activa bestaat uit de volgende zaken:
  • Worden de activa elke maand afgeschreven?
  • is er onbeoordeelde nieuwe activa aanwezig?
  • Zijn de groepsinstellingen van de activa volledig?


Afschrijvingen van activa

Om actuele rapporten te kunnen presenteren aan gebruikers moeten de activa ook maandelijks worden afgeschreven. Deze controle telt het aantal maanden waarin er afgeschreven zou moeten zijn tot aan de afgelopen maand.

PLAATJE

ACTIE!
Open een activa rekening in de bovenstaande lijst om de ontbrekende afschrijvingen te boeken. Wanneer je voor een bepaalde (geselecteerde) periode alle activa rekeningen in een keer wilt afschrijven open je de module 'Boekhouding' en klik je vervolgens op de link 'Activa'. In de nu geopende activastaat selecteer je de periode waarna je vervolgens klikt op de knop 'Afschrijven'.


Onbeoordeelde nieuwe activa

Voordat je activa gaat afschrijven wordt er gecontroleerd of er nieuwe activa in de administratie aanwezig is die nog niet is beoordeeld. De beoordeling houdt in dat de nieuwe activa correct is geboekt en de correcte instellingen voor de afschrijving daarvan zijn ingevoerd.

PLAATJE

ACTIE!
Doorloop de bovenstaande lijst met nieuwe niet goedgekeurde activa. Controleer of de nieuwe activa correct is geboekt en boek vervolgens de afschrijvingen voor een bepaalde periode waardoor de nieuwe activa automatisch wordt goedgekeurd (m.a.w. beoordeeld).


Onvolledige groepsinstellingen activa

In de administratie moet elke activa (grootboekrekening) gekoppeld zijn aan een groep die bestaat uit een balansrekening afschrijvingen, de resultatenrekening afschrijvingen en de rekening waarop de eventuele verkoop van een activum wordt geregistreerd.
Er wordt gecontroleerd of er activa rekeningen zijn waarvan de groepsinstellingen niet compleet zijn.

PLAATJE

ACTIE!
Doorloop de bovenstaande lijst en open een activa rekening om de ontbrekende grootboekrekening(en) alsnog te koppelen.


Zie ook: