Kwaliteitsmonitor

Lees de onderstaande helppagina of bekijk de video 'Kwaliteitsmonitor'.

https://vimeo.com/252197639


De kwaliteitsmonitor in Yuki houdt voortdurend in de gaten of bepaalde onderdelen van de boekhouding van de administratie(s) in een domein compleet en correct zijn verwerkt. 

De kwaliteit van deze onderdelen wordt gemeten op basis van een aantal controles die elke nacht automatisch worden uitgevoerd. Alle controles worden uitgevoerd vanaf de datum dat een boekjaar in een administratie is afgesloten tot aan de laatste dag van de vorige maand.

In elke administratie wordt de kwaliteit van de volgende onderdelen d.m.v. de controles van de kwaliteitsmonitor gemeten:

De score van al deze controles wordt als een totaalcijfer weergegeven in de kwaliteitsmonitor.

Je vindt de scores van de kwaliteitsmonitor terug in je portaal én in je domein(en) en bijbehorende administratie(s).


Portaal

Voor een uitgebreide beschrijving van de kwaliteitsmonitor in je portaal zie de helppagina Kwaliteitsmonitor (backoffice portaal)!

Vanuit het backoffice portaal klik je op de tegel 'Kwaliteit' om een overzicht te bekijken van de cijfers (scores) van alle door de kwaliteitsmonitor uitgevoerde controles van de domeinen en hun administratie(s) in je portaal.Van elke administratie zie je hier wie op welke datum de laatste maandelijkse controle (inclusief notities) van de administratie heeft uitgevoerd en vastgelegd. 
Daarnaast kun je op basis van de workflow heel eenvoudig bekijken van welke administraties in het portaal de maandelijkse controles achterstallig zijn óf deze maand of volgende maand nog uitgevoerd en vastgelegd moeten worden.
 
Deze workflow en de scores van de kwaliteitsmonitor zijn ook grafisch te bekijken in de backoffice monitor!


Domein

Voor een uitgebreide beschrijving van de kwaliteitsmonitor in een domein zie de helppagina Kwaliteitsmonitor (domein)!

Vanuit de kwaliteitsmonitor in het backoffice portaal klik je op de naam van de administratie om de cijfers (scores) te bekijken van alle door de kwaliteitsmonitor uitgevoerde controles van het domein en bijbehorende administratie(s).

De kwaliteitsmonitor geeft de score van de controles als een totaalcijfer voor het gehele domein weer.
Om de samenstelling van dit totaalcijfer per administratie tot in detail te bekijken klik je links in het scherm op het 'grote' cijfer. 

Je kunt per gecontroleerd onderdeel de kwaliteit (score) van een administratie verbeteren door ervoor te zorgen dat de benodigde aanvullingen en/of correcties worden uitgevoerd.

Daarnaast leg je hier de door jouw uitgevoerde maandelijkse controle(s) van de administratie en de bijbehorende notities vast. 

Je kunt hier ook een overzicht openen van alle maandelijkse controles die al in de administratie zijn uitgevoerd.Zie ook: