Korte handleiding

Deze korte handleiding geeft je hopelijk zinvolle aanwijzingen hoe je in Yuki je weg vind en wat je met Yuki allemaal kunt doen. Het is geenszins de bedoeling een volledige handleiding te geven. Zoek je een uitgebreide beschrijving van de werking van een onderdeel van Yuki, gebruik dan de zoekfunctie rechtsboven.

Uitleg van enkele veel gebruikte termen in deze help.

  • Administratie. De administratie is het geheel van documenten, boekhouding en adressen van één bepaald bedrijf.

  • Domein. Een afgeschermde database waarin één of meerdere administratie gevoerd kunnen worden. Het is aan te bevelen om enkel administraties die zeer nauw met elkaar verbonden zijn in hetzelfde domein aan te maken bijvoorbeeld een holding met haar dochters of bedrijven van dezelfde eigenaar.

  • Module. Dit is een set van diverse toepassingen die samen een onderdeel van de administratie vormen. Yuki kent o.a. de volgende modules: Yuki postbus, Archief, Boekhouding, Verkoop (en facturatie), Inkoop, Bank, HRM (personeel), CRM (relaties), Dossiers, Office (Agenda, mail, taken), Uren en Incasso.

  • Module menu. Dit is het menu aan de linkerzijde van het scherm. Het module menu laat je kiezen uit de verschillende toepassingen en overzichten van een module.

  • Startpagina. (Soms ook wel de Yuki desktop genoemd). Het eerste scherm nadat je bent ingelogd met de 'tegels' die je toegang geven tot toepassingen die je vaak gebruikt. Je kunt zelf toepassingen aan de tegels toevoegen.

  • Statusbalk. Dit is de onderste balk in het Yuki scherm. 

  • Navigatiebalk.  De bovenste balk van een Yuki scherm. Met de navigatiebalk kun je o.a. kiezen in welke module je wenst te werken.

Wat vind je allemaal in Yuki en waar vind je dat?


Nadat je de documenten hebt verstuurd en de banktransacties werden opgehaald, wordt er achter de schermen door de Yuki software en backoffice hard gewerkt om je boekhouding bij te werken. Als gebruiker kun je dus al snel op zoek naar wat je met Yuki allemaal kunt bekijken en nog meer kunt doen.

Zo biedt Yuki je informatie van bovenaf tot in het kleinste detail. Allerlei vragen zoals "hoe staat mijn bedrijf ervoor" en "wat moet klant X mij nog betalen" vind je eenvoudig in Yuki. Ook kun je van alles zelf doen: Facturen aanmaken, betalingen aanbieden aan de bank, herinneringen versturen. Functies die je allemaal in Yuki vind. Maar waar? De navigatiefunctie van Yuki is eenvoudig en overzichtelijk.