Home‎ > ‎Partner portaal‎ > ‎

Btw verzamelbestanden

Een Belgische accountant heeft de mogelijkheid om meerdere btw- of ic-aangiftes in één xml-bestand aan te leveren. In zo'n xml-bestand is één sectie aanwezig voor de Representative van de aangiftes, gevolgd door de individuele aangiftes. Hier een beschrijving hoe de btw-verzamelbestanden worden aangemaakt, hoe ze kunnen worden gedownload en hoe de individuele aangiftes daarna kunnen worden afgesloten.

Stap 1. Aangiftes markeren als "klaar om te verzamelen"

Indien de btw-aangifte voor een administratie gecontroleerd is kan deze aangemerkt worden om verzameld te worden. De accountant kan dit doen via de knop Klaar om te verzamelen in de toolbar.


De aangifte is nu gesloten voor wijzigingen. Tevens wordt nu de journaalpost aangemaakt waarmee het saldo van de aangifte geboekt wordt op de Rekening courant Btw.
Klik NIET op de knop "Afsluiten". Die knop moet u enkel gebruiken als u de aangifte als afzonderlijke aangifte wenst in te dienen.

Stap 2. Aangiftes verzamelen

De als klaar om te verzamelen aangemerkte aangiftes kunt u vervolgens verzamelen in 1 bestand. Dat doet u vanuit uw kantoorportaal. Kies in het portaal voor de knop "BTW".  In de lijst die dan verschijnt staan de btw-aangiftes die deze maand verwerkt moeten worden. Om de aangiftes die klaar zijn om te verzamelen te kunnen selecteren kiest u eerst voor de aangiften met de status "Aangemerkt om te verzamelen". 


Stap 3. Aangiftes opnemen in verzamelbestand

Vink in de lijst de btw-aangiftes aan die u wilt opnemen in het verzamelbestand. Wanneer u alle op te nemen btw-aangiftes heeft aangevinkt, kiest u voor ‘Maak verzamelbestand aan’. In de taalbalk verschijnt vervolgens een link naar het xml-verzamelbestand voor de Btw en voor de IC.

Stap 4. Verzamelbestand ophalen


Vanuit deze lijst kunnen nu de verzamelbestanden worden gedownload. 

Nadat u de bestanden heeft gedownload kunt u in het tabblad "Details bekijken hoe het XML bestand is opgebouwd.

Stap 4. Aanleveren bij overheid

De btw- of ic-xml-verzamelbestanden kunnen bij de overheid worden geüpload. Zodra u het indienen bij Intervat heeft afgerond dient u in de laatste stap nog aan te geven dat de bestanden met succes zijn ingediend.

Stap 5. Afsluiten aangiftes

Nadat het verzamelbestand is gedownload, verschijnt de knop 'Markeer als afgehandeld'. Zodra is aangegeven dat het verzamelbestand is aangeleverd zullen alle betrokken aangiftes in de domeinen de status Afgesloten krijgen.

Verzamelbestand verwijderen. 
Mocht u tussen het aanmaken van het verzamelbestand en het indienen bij Intervat nog iets wensen aan te passen, dan kunt u het verzamelbestand weer verwijderen. De aangiftes in dat bestand krijgen dan weer de status "Klaar om te verzamelen". U kunt dan eventueel nog een aangifte toevoegen of er een aangifte uithalen. U begint vervolgens weer bij stap 2.ZIE OOK:


 
Comments