Aanmaken (automatische) herinnering of aanmaning in vreemde taal

In Yuki is het mogelijk om Engelse, Franse of Duitse verkoopfacturen en herinneringen en/of aanmaningen aan te maken en deze vervolgens handmatig of automatisch te versturen naar je klanten.

Voor het aanmaken van een herinnering of aanmaning in een vreemde taal moet je de volgende stappen doorlopen:
 
Automatisch versturen Engelse, Franse of Duitse herinnering

Bij het automatisch versturen van een Engelse, Franse of Duitse herinnering lay-out selecteert Yuki in de onderstaande volgorde de meest optimale te versturen herinnering of aanmaning:
 • Herinneringsniveau: Yuki selecteert de herinnering lay-out van het juiste niveau 
 • Betaalwijze:  Yuki gebruikt bij voorkeur de herinnering lay-outs 'Automatische incasso' of 'Niet-Automatische incasso' boven de herinnering lay-out 'Beiden'.
 • Taal: 
  • Yuki controleert of er al een Engelse, Franse of Duitse factuur (lay-out) is verstuurd. 
  • Yuki controleert of er bij de relatie een Engelse, Franse of Duitse standaard factuur lay-out is vastgelegd.
  • Yuki controleert of er een herinnering lay-out zonder een taal (in veld 'Taal') aanwezig is.
  • Yuki controleert of er een herinnering lay-out aanwezig is in dezelfde taal als die door de gebruiker is vastgelegd in zijn of haar persoonlijke voorkeuren.
  • Yuki selecteert de meest recent aangemaakte of gewijzigde herinnering lay-out.


Aanmaken herinnering lay-out in vreemde taal

 • Open de module 'Verkoop', klik links in je scherm op 'Instellingen herinneringen' en open vervolgens het tabblad 'Lay-outs'.
 • Voor het aanmaken van een nieuwe herinnering lay-out in het Engels, Frans of Duits klik je linksboven in je scherm op de knop 'Nieuwe lay-out'.


LET OP!
Wanneer je van één of meer herinneringsniveaus de standaard lay-out hebt verwijderd kun je deze altijd opnieuw genereren (in de taal die je als gebruiker hebt ingesteld bij 'Persoonlijke voorkeuren') door te klikken op de knop 'Regeneratie standaard layouts'. 

In het nu geopende scherm voer je in de secties 'Algemeen' en 'Instellingen' de instellingen voor de Engelse, Franse of Duitse herinnering lay-out in.


 • Omschrijving: Geef je lay-out een herkenbare omschrijving mee. Wanneer je dit veld leeg laat vult Yuki automatisch de volgende omschrijving in: 'Automated reminder, level 1', 'rappel automatique, niveau 1' of Automatische erinnerung, Stufe 1'
 • Administratie: Geef aan voor welke administratie de lay-out is bedoeld (indien je meer dan één administratie hebt)
 • Taal: Het is mogelijk in Nederlandse domeinen voor een herinnering of aanmaning in het Engels, Frans of Duits te kiezen.

 • Herinneringsniveau voor automatische herinneringen:
  • 1 - Attendering
  • 2 - Herinnering
  • 3 - Aanmaning
  • 4 - Ingebrekestelling.
 • Gebruik deze layout voor automatische incasso of niet-automatische incasso?:
  • Beiden
  • Automatische incasso
  • Niet-automatische incasso.

   LET OP!
   Zorg er voor dat je voor elke betaalwijze van je facturen per herinneringsniveau een lay-out in het Engels, Frans of Duits hebt aangemaakt.

OM NU AUTOMATISCH HET ONDERWERP EN DE TEKST VAN DE BRIEF EN DE E-MAIL IN DE GEKOZEN TAAL OP TE HALEN KLIK JE OP DE KNOP 'STANDAARD'.

Op deze manier kun je snel de standaard herinnering lay-outs van alle talen aanmaken!

Na het vastleggen van eventueel andere instellingen van deze herinnering lay-out klik je op de knop 'Bewaren'.

Wanneer er al een herinnering lay-out is aangemaakt met dezelfde taal, herinneringsniveau en betaalwijze verschijnt de volgende melding :Om een schermvoorbeeld te bekijken van de nieuwe herinnering lay-out klik je op de knop 'Schermvoorbeeld'.
De aangemaakte Engelse, Franse en/of Duitse herinnering lay-out verschijnt nu in de lijst met te selecteren herinnering lay-outs op het tabblad 'Lay-outs'.

Zie ook: