Importeren en/of exporteren van verkoopartikelen (via prijslijst)

De importfunctionaliteit is te gebruiken voor het importeren van verkoopartikelen die nog niet aanwezig zijn in het domein. Hier zijn echter wel een paar nadelen aan verbonden:
 • Artikelen worden in de gekozen prijslijst geïmporteerd maar ook in de standaard prijslijst van de standaard administratie en niet in de standaard prijslijst van de gekozen administratie
 • Als de referentie en/of omschrijving al bestaan dan importeert Yuki het artikel niet maar volgt er echter geen foutmelding
 • Nieuwe artikelen worden automatisch aan de eerste omzetrekening gekoppeld en moeten, indien nodig, achteraf worden aangepast.

LET OP!
Het exporteren en importeren van artikelen kan ook worden gebruikt om in het domein aanwezige verkoopartikelen op een éénvoudige manier aan één of meerdere prijslijsten in een andere administratie binnen datzelfde domein te koppelen.Importeren van artikelen in prijslijst
 
 • Open de module 'Verkoop' en klik links in je scherm op 'Prijslijsten'
 • Open de prijslijst waarin je de artikelen wilt importeren door te klikken op > voor de prijslijst óf op de omschrijving van de prijslijst
 • Klik in het midden bovenin je scherm op de knop ‘Importeren’ (pijl naar boven).
  Het volgende scherm wordt geopend: • Zoek en selecteer het importbestand op je PC en klik vervolgens op de knop 'Importeren'.

Als het bestand bijvoorbeeld via Excel is gevuld met de juiste gegevens kan het bestand via importeren worden toegevoegd aan de gekozen prijslijst en standaard prijslijst van de standaard administratie.

Na het importeren kun je per prijslijst de prijs, het btw percentage en de geldigheidsdata 'van' en 'tot en met' aanpassen. Voor een uitgebreide beschrijving zie Werken met standaard prijslijst.

LET OP!
Op prijslijstniveau kun je aangeven of de prijzen inclusief of exclusief btw zijn. Bij het importeren moet je zelf in de gaten houden dat je een prijslijst van hetzelfde type selecteert.

Vreemde valuta wordt op prijslijstniveau bepaald maar dit gegeven wordt bij het importeren niet opgenomen in het bestand. Dus bij het importeren goed opletten dat je de prijslijst met dezelfde valuta kiest of later de prijs aanpast naar de valuta.

Foutmeldingen

Als de geldigheidsdatum 'tot en met' voor de geldigheidsdatum 'van' ligt volgt de melding "Er is een fout opgetreden in regel 2 van het importbestand: 'Valid to' cannot be less than 'Valid from'".


Voorwaarden importbestand met te importeren artikelen

Het importbestand moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dit kan worden gecontroleerd door simpelweg een prijslijst uit Yuki te exporteren.

Exporteren van artikelen uit prijslijst 
 • Open de module 'Verkoop' en klik links in je scherm op 'Prijslijsten'
 • Open de prijslijst waarvan je de artikelen wilt exporteren door te klikken op > voor de prijslijst óf op de omschrijving van de prijslijst.
 • Klik rechtsboven in je scherm op de knop ‘Download’ (pijl naar beneden).
  De artikelen worden als een CSV bestand gedownload.


Zie ook: