E-mailadressen (van relatie)

Yuki kent verschillende typen e-mailadressen die je bij een relatie kunt vastleggen:
  • Privé
  • Werk
  • Factuur
  • Herinnering
  • Factuurkopie (bijvoorbeeld bij de contactpersoon van het bedrijf)
  • Overig.

LET OP!
Voor een uitgebreide beschrijving van welke e-mailadressen door Yuki worden gebruikt bij het versturen van verkoopfacturen zie E-mailadressen voor versturen verkoopfacturen.

Om de e-mailadressen van een relatie te bekijken open je de module 'Adresboek', zoek en open je de desbetreffende relatiekaart en klik je vervolgens links in je scherm op 'E-mailadressen'.Het volgende scherm wordt geopend:Van e-mailadressen van het type 'Werk', 'Privé' of 'Factuur' kun je er bij een relatie maar één aanleggen. Als je een nieuw e-mailadres van type 'Werk', 'Privé' of 'Factuur' aanmaakt, dan wordt bij het reeds bestaande e-mailadres het type op 'Overig' gezet. 
Van het type 'Factuurkopie' en 'Overig' kun je oneindig veel e-mailadressen aanmaken.

Klik op de knop 'Nieuw' linksboven in je scherm. Het volgende scherm wordt geopend:Voer de gegevens van het nieuwe e-mailadres in en klik vervolgens op de knop 'Bewaren'.Zie ook: