Dossier (basis)gegevens

Alleen de beheerder van een dossier kan door op één van de knoppen bovenin het scherm te klikken de details van een dossier wijzigen, het dossier verwijderen, meerdere documenten in het dossier uploaden en de inhoud van een dossier volledig in een ander bestaand dossier plaatsen.

Alle andere gebruikers (inclusief gebruikers met de rol 'Backoffice') die toegang hebben tot een dossier kunnen alleen een nieuwe taak aanmaken. 

LET OP!
Bij het samenvoegen van twee dossiers gaan alle overige details van een dossier zoals het toegangslevel, de start- en einddatum en de tags verloren. De details van het dossier waarin de inhoud van een ander dossier wordt geplaatst is dus leidend. Elk dossier in Yuki bevat twee tabbladen namelijk 'Totaaloverzicht' en 'Details'.Totaaloverzicht

Op dit tabblad zie je alle documenten, relaties, e-mail, afspraken en taken (inclusief werkopdrachten) die aan het dossier zijn gekoppeld.LET OP!
De gekoppelde banktransacties en transacties van een memoriaalboeking (gekoppeld via grootboekkaart) vind je terug in het overzicht 'Financiële details'.

Door te klikken op het onderwerp of de omschrijving open je direct het document, de relatie, de e-mail, de taak, de afspraak of de werkopdracht.Details

Op dit tabblad vind je alle (basis)gegevens zoals je die hebt ingevoerd bij het aanmaken van het dossier.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze gegevens zie Nieuw dossier aanmaken en Toegangsniveaus dossiers.Bij de loggegevens kun je o.a. zien op welke datum het dossier is aangemaakt en/of gewijzigd en door welke gebruiker.