Dossier (gegevens en koppelingen)

Open de module 'Dossiers' door te klikken op het icoon 'Dossiers' bovenin je scherm. In het startscherm van de module 'Dossiers' klik je vervolgens op > voor een dossier of op de naam van een dossier om de gegevens en koppelingen van het desbetreffende dossier te bekijken.

Het volgende scherm wordt geopend:Links in je scherm vind je de belangrijkste gegevens en koppelingen van het dossier. Ze worden hieronder kort beschreven.


Dossier gegevens
Elk dossier bevat twee tabbladen waarop je alle zaken die gekoppeld zijn aan het dossier én alle details zoals o.a. de dossiercode, de startdatum en de toegang tot het dossier kunt bekijken. 
Voor een uitgebreide beschrijving van de (basis)gegevens van een dossier zie Dossier (basis)gegevens


Financiële details
In Yuki kun je per dossier de financiële details bekijken van de netto omzet, kostprijs van de omzet, bedrijfslasten en overige transacties. 
Voor een uitgebreide beschrijving van dit overzicht zie Financiële details (dossiers).


Omzet en kosten
Het overzicht 'Omzet en kosten' ook wel de 'winst & verliesrekening' genoemd, geeft een meer gedetailleerd beeld van de stand van zaken. Je ziet van het dossier de tussentijdse resultaten van het huidige jaar.
Voor een uitgebreide beschrijving van dit overzicht zie Omzet en kosten & Bezittingen en schulden.


Bezittingen en schulden
Het overzicht 'Bezittingen en schulden', ook wel de 'balans' genoemd geeft o.a. een beeld van de investeringen en de openstaande vorderingen en schulden. Je ziet van het dossier de tussentijdse balans per vandaag.
Voor een uitgebreide beschrijving van dit overzicht zie Omzet en kosten & Bezittingen en schulden.


Koppelingen
Hier kun je overzichten bekijken van alle zaken die op dit moment aan het dossier zijn gekoppeld:

Andere dossiers
In Yuki kun je een aantal overzichten van dossiers bekijken die in feite dezelfde lijst tonen maar met een ander filter. De volgende overzichten van dossiers zijn aanwezig:
  • Lopende dossiers
  • Mijn dossiers
  • Alle dossiers
  • Recent bekeken.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze overzichten zie Overzichten dossiers.Zie ook: