Documentatie‎ > ‎

Yuki facturen: veelgestelde vragen

Facturen van Yuki: veelgestelde vragen

Op deze pagina zijn antwoorden te vinden op veelgestelde vragen over de Yuki facturen die maandelijks worden verstuurd. De prijzen zijn afhankelijk van het gekozen prijsmodel (vaste fee of transactiebasis).
Deze pagina is onderverdeeld in vier categorieën:
 1. Betalingen en prijzen
 2. Transactie
 3. Opzeggingen
 4. Contact opnemen


Betalingen en prijzen

 • Hoe krijg ik meer inzicht in de door Yuki gefactureerde transacties?
  • Indien je in meer detail wilt weten welke transacties over de afgelopen maand in rekening zijn gebracht, kun je een detailoverzicht vinden door op het horizontale menubolletje ‘Yuki’ en vervolgens op de verticale menuoptie ‘Door Yuki verwerkte transacties’ te klikken, daar staat aangegeven hoeveel en welke transacties Yuki voor je heeft verwerkt.
 • Hoe komt het bedrag dat ik moet betalen tot stand? 
  • Het prijsmodel van Yuki bestaat uit een aantal componenten: 
   • Voor het basis abonnement wordt een vaste fee per maand per administratie gerekend. Hieronder valt het gebruik van de software, het onderhoud van de software, het gebruik van de Yuki helpdesk en het maken van back-ups. 
   • Per transactie die wordt verwerkt door de Yuki Backoffice wordt een transactie prijs gerekend.
   • Wanneer je gebruik maakt van extra services van Yuki (zoals de belastingaangifte) worden deze ook apart in rekening gebracht. 
 • Wanneer vindt er automatische incasso van het bedrag plaats?
  • Automatische incasso vindt altijd plaats aan het begin van de maand nadat de werkzaamheden zijn verricht ongeveer één à twee dagen na de ontvangst van de elektronische Yuki factuur. 
 • Ik ben kort geleden begonnen met Yuki. Wanneer krijg ik de eerste factuur?
  • Als er nog geen transacties zijn verwerkt door de Yuki boekhoudservice in de eerste maand waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden, factureert Yuki over deze eerste maand niet de vaste bijdrage (abonnementskosten) van 25 euro. De facturering van de maandelijkse 25 euro start in dat geval pas in de navolgende maand. Vindt er in de aanmeldingsmaand wel verwerking plaats van transacties, dan wordt de 25 euro uiteraard wel in rekening gebracht samen met de 0,74 euro per transactie.
 • Waarom moet ik een bedrag per maand betalen voor de Yuki belastingaangifte service? 
  • Wanneer je ervoor hebt gekozen dat Yuki de belastingaangifte verzorgt, wordt hiervoor een vast bedrag per maand in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de maanden waarin de aangifte niet wordt verstuurd (wanneer je per kwartaal of per jaar aangifte doet). Yuki zorgt er namelijk het gehele jaar voor dat jouw administratie zo goed mogelijk is voorbereid op de aangifte. 
 • Ik wil geen gebruik maken van automatische incasso, is dit mogelijk? 
  • Dit is helaas niet mogelijk. De betaling voor de Yuki service vindt uitsluitend plaats via een automatische incasso.
 • Ik vind het bedrag nogal hoog in vergelijking met wat je betaalt voor (online) boekhoudsoftware
  • Je kunt Yuki niet zomaar vergelijken met boekhoudsoftware. In feite betaal je bij Yuki maar 25,00 euro per maand voor de software. De transactievergoeding van 0,74 euro is een vergoeding voor het verwerken van je documenten en banktransacties. Daar staan ook additionele kosten bij Yuki tegenover (medewerkers die de niet-automatisch verwerkte transacties bekijken, aanvullen en verwerken, die controles uitvoeren en die vragen beantwoorden). Deze transactiekosten zou je moeten vergelijken met iemand die je moet inhuren om dat werk voor je te doen. 

Transacties

 • Wat is een transactie? 
  • In de regel is elk document dat je ter verwerking aan Yuki aanbiedt één transactie. Veel voorkomende documenten zijn: verkoopfacturen, inkoopfacturen, kassabonnen, loonheffingen en declaraties van medewerkers. Sommige documenten bevatten een verzameling van transacties. In dat geval rekent Yuki elke regel als een transactie: bankafschriften (elektronisch of papieren), creditcard afschriften en kasstaten. Tot slot zijn er nog documenten die op maat geboekt moeten worden (zogenaamde memoriaalboekingen). Ook daarvoor rekent Yuki een transactie per regel (tenzij ze al volledig voorgecodeerd en in elektronische vorm worden aangeleverd). Voorbeelden hiervan zijn: loonjournaalposten, openingsbalans en balanscorrecties. 
  • Voor verdere informatie zie ook: Definitie van Yuki transacties
 • Wat kost een transactie?
  • Per transactie die door de Yuki Backoffice wordt verwerkt wordt € 0,74 in rekening gebracht. 
 • Ik zie in mijn transactieoverzicht (te) veel elektronische banktransacties. Hoe komt dit?
  • Het is mogelijk dat je een bestand met privé bankmutaties naar Yuki hebt verstuurd of hebt geüpload. Yuki adviseert iedere ondernemer de privé en zakelijke administraties strikt te scheiden. Dit geeft in de praktijk meer inzicht in de zakelijke financiële huishouding. Het niet (meer) aanleveren van privébankmutaties kan een forse besparing opleveren op de Yuki verwerkingskosten.

Opzeggingen

 • Hoe kan ik opzeggen? 
  • Voor de eigenaar van een domein is het mogelijk om direct vanuit het domein of een administratie het contract op te zeggen door op de betreffende knop te klikken. Wanneer je dit bevestigt, kun je met ingang van de volgende maand je domein niet meer benaderen en geen nieuwe transacties in de boekhouding meer laten verwerken. Wanneer je meer dan één administratie hebt en je blijft een actieve administratie behouden kun je de inactieve administratie nog wel inzien, maar hiervoor niets meer uploaden. Wanneer je maar één administratie hebt, kun je na opzegging met ingang van de volgende maand de administratie ook niet meer inzien. 
                    
 • Wat is de opzegtermijn? 
  • De opzegtermijn voor de Yuki service is één maand. Wanneer je opzegt, zal vanaf de eerste dag van de komende maand het contract beëindigd zijn.
  • Voorbeeld: je zegt je contract op op 20 maart. Met ingang van 1 april is je contract stopgezet en kun je geen nieuwe transacties meer laten verwerken.
 • Waarom krijg ik nog een factuur terwijl ik al opgezegd heb?
  • De beëindiging van een Yuki serviceabonnement vindt altijd plaats aan het einde van de maand waarin de opzegging plaatsvindt. Als je je dus voor het einde van de maand afmeldt dan ontvang je aan het begin van de volgende maand de laatste Yuki factuur.

Contact opnemen met Yuki

 • Hoe kan ik contact opnemen met Yuki over de factuur die ik heb ontvangen? 
  • Als bovenstaande antwoorden je vraag niet beantwoorden, of je hebt een ander probleem met je factuur, dan kun je een e-mail sturen naar administratie@yuki.nl. Geef daarin duidelijk aan over welke factuur het gaat.
Comments