Documentatie‎ > ‎

Werken met standaard prijslijst

In Yuki worden alle aangemaakte verkoopartikelen toegevoegd aan de standaard prijslijst. Een prijslijst bepaalt binnen Yuki:

  • Welke artikelen voor een bepaalde factuur beschikbaar zijn
  • Met welke prijs dat artikel moet worden voorgesteld op die factuur (kan wel aangepast worden)
  • Welk btw-percentage in dat geval voorgesteld moet worden (kan aangepast worden op de factuur)
  • Of de ingegeven prijs inclusief of exclusief btw is. Dit kan niet worden aangepast per factuur.

Een prijslijst is een prijsmodel en niet noodzakelijkerwijs een prijsafspraak. Bij prijsafspraken met klanten die een afwijking vormen van de standaardprijs kun je een prijsovereenkomst gebruiken.


Bij verkoop aan zowel particulieren als aan bedrijven (prijzen inclusief of exclusief btw), aan volstrekt verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld handelaren en eindgebruikers) en/of aan het buitenland (speciaal btw-tarief) is het raadzaam en ook mogelijk om in Yuki extra prijslijsten aan te maken. 

Voor elke verkoopfactuur die je aanmaakt, kun je dan aangeven welke prijslijst voor die factuur van toepassing is.


LET OP!
Wanneer de Vreemde valuta module is geactiveerd in een domein kunnen er één of meer prijslijsten in vreemde valuta worden aangemaakt.

 

Open de module 'Verkoop' en klik links in je scherm op 'Prijslijsten'.

Het volgende scherm wordt geopend:Door bovenin je scherm te klikken op de knoppen 'Verkoopartikelen' en 'Prijsovereenkomsten' kun je een lijst bekijken van de aanwezige verkoopartikelen en prijsovereenkomsten.


Om de verschillende éénheden (bijvoorbeeld kilo's, liters etc.) vast te leggen waarin de artikelen worden verkocht klik je bovenin je scherm op de knop 'Eenheden'.

De standaard prijslijst kan naar wens worden aangepast:
  • Prijzen exclusief of inclusief btw
  • Artikel deactiveren of activeren
  • Per artikel prijs exclusief btw, éénheid en btw-code wijzigen.

LET OP!
Zodra een artikel wordt geactiveerd in een prijslijst óf de artikelprijs (in- of exclusief btw), éénheid en/of btw-code wordt gewijzigd kun je bij het desbetreffende artikel de prijshistorie bekijken.

Daarnaast kun je ook:
  • Prijzen met ingang van bepaalde datum aanpassen
  • Artikelen importeren en/of exporteren in prijslijst
  • Prijslijst aan relatie koppelen.


Standaard prijslijst aanpassen


Om de standaard prijslijst aan te passen klik je op > voor de standaard prijslijst óf de omschrijving van de prijslijst. Klik vervolgens op de knop 'Wijzigen'. Het volgende scherm wordt geopend:Verkoopprijzen exclusief of inclusief btw
Alle artikelen worden normaal gekoppeld aan de standaard prijslijst. Dit is een prijslijst exclusief btw. Heb je verder geen behoefte aan meer dan één prijslijst, maar lever je eigenlijk enkel aan consumenten (inclusief btw) dan volstaat het om de standaard prijslijst aan te passen en daar aan te geven dat alle verkoopprijzen inclusief btw zijn.

Hiervoor selecteer je het veld 'Inclusief btw'.

Alle verkoopprijzen van artikelen die aan de standaard prijslijst gekoppeld zijn, zijn nu inclusief btw.

Artikel deactiveren of activeren
Een artikel kan worden gedeactiveerd in een prijslijst en is vanaf dat moment niet meer gekoppeld aan de desbetreffende lijst. Het artikel verdwijnt uit de lijst met actieve artikelen in deze prijslijst maar blijft echter in de lijst met alle artikelen van het domein aanwezig en kan op elk moment weer worden geactiveerd (gekoppeld).

Na het activeren van een artikel in een prijslijst wordt de ingangsdatum van deze wijziging automatisch ingevuld in de kolom 'Geldig vanaf'.

Per artikel prijs exclusief btw, éénheid of btw-code wijzigen
Van elk artikel in een prijslijst kan de prijs exclusief btw, de éénheid en/of de btw-code op elk moment worden aangepast.

Na het klikken op de knop 'Bewaren' wordt alleen de ingangsdatum van de prijswijziging(en) automatisch ingevuld in de kolom 'Geldig vanaf' en verwerkt in de prijshistorie van het desbetreffende artikel.

Prijshistorie

Om de prijshistorie van een artikel te bekijken klik je op > voor het artikel in de prijslijst.Het volgende scherm wordt geopend:Hier zie je de einddatum van de oude prijs en de startdatum van de nieuwe prijs van het artikel.

Door te klikken op de knop bovenin je scherm kun je voor het artikel een nieuwe prijs vanaf een bepaalde datum óf een oude prijs tot een bepaalde datum invoeren:Prijzen met ingang van bepaalde datum aanpassen


Je kunt in een prijslijst ook eenvoudig de prijzen aanpassen voor de toekomst. Wil je bijvoorbeeld met ingang van het nieuwe jaar andere prijzen hanteren, dan kun je die wijzigingen al in december voorbereiden.

Om de prijzen van de standaard prijslijst aan te passen open je de prijslijst en klik je 'Wijzigen'. 

Geef in de datum aan dat de wijzigingen bijvoorbeeld per 30-06-2018 in de toekomst doorgevoerd moeten worden. Voer vervolgens alle nieuwe prijzen voor de desbetreffende artikelen in.Klik op de knop 'Bewaren' als je alle wijzigingen hebt doorgevoerd.Bij het opnieuw openen van de standaard prijslijst met datum 19-04-2018 is zichtbaar tot welke datum de oude prijzen geldig zijn.
Tijdens het invoeren van facturen is de invoerdatum bepalend voor de prijsvoorstellen. Dus een factuur die je op 1 juli invoert, heeft dan andere prijzen dan de factuur die je nog op 28 juni doorvoert.


Artikelen importeren en/of exporteren in prijslijst


De importfunctionaliteit is te gebruiken om in een prijslijst verkoopartikelen te importeren die nog niet aanwezig zijn in het domein. Het is echter ook mogelijk om alle verkoopartikelen van een prijslijst te exporteren.Prijslijst aan relatie koppelen


Om altijd de juiste prijslijst bij een bepaalde relatie (klant) te hanteren, kun je bij een relatie die prijslijst vastleggen. 


Open de module 'Adresboek', zoek en open de relatiekaart van de klant. Klik op de knop 'Wijzigen' en klik vervolgens op het tabblad 'Extra'.
Gebruik het vergrootglas in het veld 'Prijslijst' om de juiste prijslijst bij deze relatie (klant) vast te leggen.
Klik vervolgens op de knop 'Bewaren'.

LET OP!
Om in een prijslijst alle relaties (klanten) te bekijken waarvoor deze prijslijst wordt gehanteerd klik je bovenin je scherm op de knop 'Relaties'.
Zie ook: