Documentatie‎ > ‎

Werken met placeholders

Werken met placeholders in facturen en herinneringen


Placeholders zijn speciale verwijzingen naar gegevens van de factuur of de klant die gebruikt kunnen worden in de e-mail tekst van factuur lay-outs of herinnering lay-outs. Zo'n placeholder staat altijd tussen vierkante haken. Een voorbeeld: [InvoiceNumber] verwijst naar het factuurnummer en [Contact] naar de naam van de klant. Op de uiteindelijke herinnering of aanmaning óf in de e-mail waarmee de verkoopfactuur verstuurd wordt, wordt de placeholder vervangen door het gegeven waar het naar verwijst.Placeholders voor e-mail bij versturen verkoopfacturen

 • [Contact]: volledige naam van de klant
 • [ContactBankAccount]: het standaard bankrekeningnummer van de klant (bijvoorbeeld bij incasso)
 • [Heading]: bijvoorbeeld: Beste John
 • [InvoiceDate]: factuurdatum
 • [InvoiceProject]: het dossier waaraan de factuur toegevoegd is
 • [IssuerCompany]: de naam van jouw bedrijf van waaruit de factuur verstuurd werd
 • [IssuerCompanyCity]: de plaats van waaruit de factuur verstuurd werd
 • [IssuerCompanyBankAccount]: het standaard bankrekeningnummer van je bedrijf
 • [Number]: factuurnummer
 • [PaymentDaysSetting]: standaard betaaltermijn
 • [DueDate]: vervaldatum van de factuur
 • [Subject]: onderwerp van de factuur
 • [TotalAmount]: totaalbedrag van de factuur (te betalen)
 • [TotalAmountFC]: totaalbedrag van de factuur (te betalen) in vreemde valuta
 • [Currency]: vreemde valuta.


Placeholders voor herinneringen en aanmaningen

 • [Heading]: bijvoorbeeld: Beste John
 • [PrintDate]: de datum waarop de herinnering wordt aangemaakt bijvoorbeeld 18 januari 2010
 • [IssuerCompany]: de naam van jouw bedrijf van waaruit de factuur verstuurd werd
 • [IssuerCompanyCity]:de plaats van waaruit de factuur verstuurd werd
 • [IssuerCompanyBankAccount]: het standaard bankrekeningnummer van je bedrijf
 • [InvoiceSubject]: het onderwerp van de factuur waar de herinnering betrekking op heeft
 • [InvoiceDate]: de datum van de factuur waar de herinnering betrekking op heeft
 • [InvoiceDueDate]: de vervaldatum van de factuur waar de herinnering betrekking op heeft bijvoorbeeld '05-01-2010'
 • [InvoiceNumber]: het factuurnummer van de factuur waar de herinnering betrekking op heeft
 • [InvoiceAmount]: het totaalbedrag van de factuur waar de herinnering betrekking op heeft
 • [InvoicePaidAmount]: het bedrag wat inmiddels al betaald is
 • [InvoiceOpenAmount]: het bedrag dat nog betaald moet worden
 • [InvoiceCompany]: de naam van jouw bedrijf van waaruit de herinnering verstuurd wordt
 • [InvoiceCompanyCity]: de plaats waar je bedrijf gevestigd is
 • [ContactFirstName]: voornaam van de contactpersoon van de klant
 • [ContactLastName]: achternaam ven de contactpersoon van de klant
 • [ContactFullName]: volledige naam van de contactpersoon van de klant
 • [TodayLong]: vandaag in lang formaat bijvoorbeeld 'Donderdag 17 juni 2010'
 • [TodayShort]: vandaag in kort formaat bijvoorbeeld '17-06-2010'


Voorbeeld tekst voor herinnering


[Heading]

Nogmaals dank voor het vertrouwen dat je ons hebt gegeven. Ik hoop dat je tevreden bent over onze service.
Op [InvoiceDate] mochten we je een factuur sturen voor onze werkzaamheden gedurende de
vorige maand. De betaaltermijn daarvan verloopt over enkele dagen.

In het licht van onze plezierige relatie zou het voor ons een extra stimulans zijn als je het bedrag
van de factuur, zijnde [InvoiceAmount] euro, een dezer dagen aan ons kunt overmaken
op rekening [IssuerCompanyBankAccount] t.n.v. [IssuerCompany].

Voor alle zekerheid hebben we een kopie van de factuur bijgevoegd. Mocht de factuur nog aanleiding
geven tot vragen, neem dan even contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

[IssuerCompany]