Documentatie‎ > ‎

Nieuwe verzuimregistratie aanmaken

Elke werknemer kan in Yuki een verzuimregistratie aanmaken. Wanneer er bij de werknemer een manager is vastgelegd moet deze manager elke nieuwe verzuimregistratie goed- of afkeuren.

De werknemer opent de module 'Personeel' en klikt vervolgens vanuit zijn of haar relatiekaart óf vanuit het overzicht Werknemers links in het scherm op 'Verzuim'. Het volgende scherm wordt geopend:Klik linksboven in je scherm op de knop 'Nieuwe verzuimregistratie'. Het volgende scherm wordt geopend:LET OP!
Een voorbeeld van overig verzuim is buitengewoon verlof bij huwelijk of overlijden.

LET OP! 
Het soort verzuim 'Opbouw/correctie vakantiesaldo' is alleen beschikbaar voor de eigenaar van het domein (met rol 'Directie') en gebruikers met de rol 'Directie' of 'HRM'.

Selecteer het soort verzuim dat je wilt aanmaken. Het volgende scherm wordt geopend:Voer de begin- en einddatum van je verzuim én het aantal dagen van je verzuim in.
Wijzig, indien gewenst, de omschrijving van de verzuimregistratie of voeg, indien nodig, notities toe.

LET OP!
Alleen het aanmaken van het soort verzuim 'Vakantie' is van invloed op het saldo van de vakantiedagen.

Klik op de knop 'Bewaren'.De manager moet de verzuimregistratie nog goed- of afkeuren.Zie ook: