Documentatie‎ > ‎

Uploaden van bestanden

Lees de onderstaande helppagina of bekijk de video 'Bestanden uploaden'!


https://www.youtube.com/watch?v=166Xj9g_Z8E


Uploaden, hoe werkt dat?

'Uploaden' is de term voor het kopiëren van bestanden van de hard disk van je computer naar een plaats ergens op het internet, in het geval van Yuki, naar de Yuki-servers. De bestanden blijven aanwezig op de PC, een kopie wordt verstuurd naar jouw domein in Yuki. Het tegenovergestelde van uploaden is downloaden.

We gaan hier verder in op de functie om gescande documenten te uploaden. We veronderstellen dat de documenten al gescand zijn en bewaard werden op een map op je PC.

Een aantal documenten die worden geupload komen eerst in de bundelbak terecht. Deze documenten dienen eerst te worden gebundeld voordat deze in de workflow terechtkomen vanwaaruit ze kunnen worden verwerkt door de backoffice.Uploaden van gescande documenten


In Yuki kun je op twee manieren documenten en/of bestanden uploaden naar een administratie:
  • vanuit de module 'Yuki postbus' (door de ondernemer)
  • vanuit de module 'Archief' (door de ondernemer en gebruikers met de rol 'Portaal backoffice' of 'Externe accountant').

Uploaden vanuit Yuki postbus

Open de module 'Yuki postbus' en selecteer de ordner waarin je de documenten en/of bestanden wilt uploaden.

LET OP!
Beweeg met je huis over de onderkant van een ordner om te lezen welke documenten en/of bestanden je in welke ordner kunt aanleveren.Wanneer je inkoopfacturen direct in de ordner 'Inkoop' upload dan zullen de documenten direct als inkoopfactuur worden gecategoriseerd.

Selecteer echter bij voorkeur de ordner 'Uitzoeken Yuki' zodat de backoffice kan bepalen hoe de documenten geboekt en geordend moeten worden en klik vervolgens op de knop 'Uploaden'. Wanneer er meerdere administraties in het domein aanwezig zijn selecteer je in het volgende scherm de juiste administratie.Klik in het nu geopende scherm op de knop 'Selecteer bestanden'.  Selecteer in het nu geopende scherm alle bestanden op je harddisk die moeten worden geüpload en klik vervolgens op de knop 'Openen'.Klik op de knop 'Uploaden starten' waardoor de bestanden nu één voor één geüpload. Als alle bestanden zijn geüpload verschijnt een overzicht van alle bestanden. Controleer of je geen bestanden mist.Je kunt in dit scherm kiezen of je de geüploade documenten wilt weergeven in een lijst of als miniatuurweergaven.


Uploaden vanuit het Archief

Open de module 'Archief' en klik links in je scherm op 'Uploaden' of bovenin je scherm op de knop 'Uploaden'.

Het volgende scherm wordt geopend:Selecteer de ordner 'Uitzoeken Yuki' om de documenten door de backoffice te laten verwerken in de administratie.
Selecteer de ordner 'Zelf te ordenen' wanneer de documenten niet in je financiële administratie verwerkt hoeven te worden.

Selecteer vervolgens alle bestanden op je harddisk die je wilt uploaden. Deze en de volgende stappen zijn hetzelfde zoals hierboven beschreven in 'Uploaden vanuit Yuki postbus'.