Documentatie‎ > ‎

Startpagina voor accountants

Startpagina voor externe accountants


Dit is de startpagina voor accountants van klanten die met Yuki werken.  Deze pagina is voor accountants die mee willen kijken met hun klanten.

Yuki en de accountant


Yuki neemt het invoerwerk van ondernemers of accountants voor haar rekening. Dit leidt wel eens tot de vraag of daarmee niet de rol van de accountant door Yuki wordt overgenomen. Niets is minder waar. De accountant is en blijft de vertrouwenspersoon die zorgt voor een zorgvuldige jaarafsluiting, fiscale aangifte en die samen met de klant interpretaties maakt die consequenties hebben. Ook is de accountant, misschien nog wel meer dan voorheen, de financiële huisarts van de ondernemer, die hem of haar met raad en daad bijstaat en de ondernemer behoedt voor onverantwoorde risico's.

Een deel van onze wiki is daarom ook gericht op de rolverdeling tussen Yuki en de accountant van de klant. Deze rolverdeling zal anders zijn voor Accountants die Yuki als platform gebruiken ter ondersteuning van hun klanten en zelf de Back Office doen.


De taakverdeling in het tot stand komen van een administratie


Yuki, de klant en de accountant zullen dus moeten samenwerken in het tot stand komen van een administratie.


Taken van de klant

 • Aanleveren van documenten en transacties 
 • Beantwoorden van vragen (van Yuki of accountant) 
 • Meekijken of de administratie een reëel beeld geeft van de werkelijkheid (openstaande posten en gekozen categorieën).

Taken van 

 • Boeken van documenten en transacties volgens vaste standaarden 
 • Matchen van facturen en betalingen 
 • Periodieke controle op volledigheid (meestal in de aanloop naar de btw-aangifte
 • Vragen stellen over onduidelijke documenten of vermeende incompleetheid van administratie) 
 • Voorbereiden en (eventueel na goedkeuring). verzenden van periodieke btw-aangifte

Taken van de accountant

 • Aanleveren van een gedetailleerde openingsbalans en saldilijst debiteuren, crediteuren en eventuele andere details van de beginbalans 
 • Aanleveren van loonjournaalpost en andere salaristransacties (indien accountant de salarissen voor klant verwerkt) 
 • Periodieke controle van door yuki verwerkte transacties (optioneel, indien klant dat wenst) 
 • Controle van door yuki opgestelde periodieke btw-aangifte (optioneel, indien klant dat wenst) 
 • Jaarwerk, zoals boeken afschrijvingen, rente op RC, overlopende posten etc, speciale fiscale regelingen en suppletie aangifte btw. 
 • Opmaken van jaarrekening, publicatiestukken en aangiftes IB en Vpb

Tools voor accountants


Een accountant die toegang krijgt tot de yuki admininistratie van zijn klant krijgt een speciale rol toegewezen: de rol Extern accountant. Deze rol geeft toegang tot extra rapporten, gedetailleerde informatie en extra functies: