Verkoopfacturen incasseren

In de nog te incasseren lijst staan verkoopfacturen met betaalwijze incasso. Op basis van het type machtiging worden de facturen weergegeven.

 
 
De facturen kunnen worden geselecteerd door het vak voor de factuurregel aan te vinken.
Om de geselecteerde facturen op te nemen in het SEPA incassobestand moet er er op het  icoon geklikt worden.
 
Vervolgens zal het concept zakelijke SEPA incassobestand worden weergegeven.
 
 

Eigen bankrekening:

De bankrekening waar het incassant ID is ingevoerd moet geselecteerd zijn.

Verwerkingsdatum:

De datum wanneer het bestand verwerkt moet worden kan hier ingevoerd worden.


Incassolijst


In de incassolijst staan de de verkoopfacturen in het SEPA incassobestand.
De status van de te incasseren factuur wordt getoond door middel van een groen of geel icoontje:

  Indien er nog gegevens ontbreken om de factuur te incasseren.
Als de gegevens volledig zijn en de factuur gereed is om te incasseren.
 
Het incasso bestand kan uit meerdere batches bestaan. Dit kan voorkomen als bijvoorbeeld facturen op verschillende dagen worden geincasseerd. Ook wordt er een splitsing gemaakt tussen SEPA machtigingen met de status FRST en machtigingen met de status RCUR.
 
Wanneer u zeker weet dat het incassobestand correct is en het wilt versturen naar de bank kunt u het bestand definitief maken. Er kunnen na het definitief maken geen wijzigingen meer worden aangebracht in het SEPA incassobestand.Zie ook: