SEPA incassant ID invoeren

Allereerst dient er bij de bank een SEPA incassocontract aangevraagd te worden om te mogen incasseren. In een incassocontract worden een aantal zaken vastgelegd zoals o.a. het incassant ID, het type machtigingen en, indien gewenst, het maximum bedrag dat per transactie mag worden geïncasseerd.  

Het Incassant ID van het SEPA incassocontract moet worden toegevoegd aan de bankrekening waarvan u gaat incasseren in Yuki. Het is niet mogelijk een SEPA incassobestand aan te maken indien het Incassant ID niet is ingevoerd bij de desbetreffende bankrekening.


Na het invoeren van het Incassant ID maak je alle SEPA incasso machtigingen aan waarna je met behulp van een SEPA incassobestand je verkoopfacturen kunt gaan incasseren.

LET OP!
Alle gebruikers met financiële rechten ('Financiële administratie' of 'Externe accountant'), de rol 'Procuratie' óf de rol 'Directie' kunnen een SEPA incassant ID bij een bankrekening invoeren.

Open de module 'Bank' en klik op het potloodje voor de bankrekening waarbij je een incassant ID wilt invoeren.

Het volgende scherm wordt geopend:Voer het incassant ID in dat aanwezig is op het SEPA incassocontract van de bank. 

LET OP!
In het veld 'Incasso transactie limiet' kun je het maximum bedrag invoeren dat per transactie geïncasseerd mag worden. Alle te incasseren facturen boven deze transactie limiet kunnen niet worden opgenomen in een SEPA incassobestand.  Zie ook: