SEPA incasso machtiging aanmaken

Het is van belang dat het IBAN van de relatie is ingevoerd voordat de machtiging wordt aangemaakt. De BIC wordt voor Nederlandse banken automatisch ingevoerd door Yuki.

Voor het aanmaken van een SEPA incasso machtiging open je de module 'Boekhouding' en via 'Bank' links in je scherm klik je op 'Incasseren' en vervolgens 'Register'.

Bedrijf
Keuze in welke administratie de machtiging aangemaakt wordt.

Relatie
Dit invoer veld is bestemd voor het bedrijf of particulier waarvan u wil incasseren.

IBAN
Voordat de incasso machtiging aangemaakt wordt, dient er aan de relatie een IBAN nummer en BIC code gekoppeld te zijn.

Referentie

Dit kenmerk moet u zelf toekennen. Het moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Het moet uniek zijn in combinatie met het incassant ID
 • Het mag niet langer zijn dan 35 posities en moet bestaan uit letters en/of cijfers (alfanumeriek).
Omschrijving
Dit is een vrij in te voeren veld. Zonder de omschrijving is het echter niet mogelijk om van de machtiging een PDF bestand te genereren.

Type

Keuze uit vier verschillende machtigingen.
 • Eenmalig SEPA machtiging algemeen
 • Doorlopende SEPA machtiging algemeen
 • Eenmalig SEPA machtiging bedrijven
 • Doorlopende SEPA machtiging bedrijven.

Machtiging status

Als er is gekozen voor een doorlopende SEPA machtiging worden de volgende keuzes beschikbaar in het veld:
 • Doorlopend (eerste keer)
 • Doorlopend.

Indien er voor het eerst wordt geïncasseerd wordt met de doorlopende SEPA machtiging bij dient er altijd gekozen te worden voor Doorlopend (eerste keer)

Startdatum

 • Als er al een ClieOp incasso machtiging aanwezig van de relatie dan kan er als startdatum 01-09-2009 ingevoerd worden.
 • De startdatum mag nooit later zijn dan de eerste incasso-opdracht.
 • Wees ervan overtuigt dat de startdatum de datum is waarop de relatie een incasso machtiging heeft ondertekent. Het invullen va de startdatum is dus alleen zinvol als je al een getekende machtiging van de relatie is ontvangen.
Einddatum
Einddatum invoeren indien dit bekend is. Als de einddatum niet bekend is mag het veld leeg blijven.

Document

U kunt een door de relatie getekende machtiging uploaden en aan de machtiging koppelen in Yuki.
 
Als de machtiging wordt opgeslagen wordt er een PDF aangemaakt. Dit PDF bestand bevat de benodigde informatie om de machtiging te versturen naar de relatie om het te laten ondertekenen.

De door de relatie ondertekende machtiging kan vervolgens naar de bank verstuurd worden. Nu de machtigingen in orde zijn is het mogelijk facturen te incasseren.


Zie ook: