Documentatie‎ > ‎

Relatietype bedrijf of (contact)persoon

Relaties in Yuki


In Yuki kun je twee soorten relaties aanmaken: bedrijven en (contact)personen. Contactpersonen en bedrijven kunnen aan elkaar gekoppeld zijn. Bedrijven kunnen ook aan elkaar zijn gekoppeld via de moeder-dochter relatie (zie tabblad 'Extra'). Als een contactpersoon aan een bedrijf is verbonden dan kun je vanuit de bedrijfskaart ook de documenten zien van de verbonden contactpersonen.

Bedrijven


Bedrijven worden door Yuki aangemaakt vanuit de centrale database of vanuit het gescande document. De gebruiker kan ook eigen adressen aanmaken, importeren of creëren via de Yuki Webservice. Lees meer over onze webservices in de Yuki API Documentatie. Bedrijven kunnen leverancier, klant of niets zijn en kunnen al dan niet in het persoonlijke adresboek staan. (zie tabblad 'Extra'). Als er inkoop- of verkoopfacturen aan het bedrijf zijn gekoppeld dan zijn er extra links beschikbaar, anders niet. Je kunt een relatie veranderen van 'Bedrijf' naar 'Contactpersoon' en andersom.

Personen


Personen zijn contactpersonen bij bedrijven, privépersonen, gebruikers in Yuki of werknemer. Afhankelijk van het type zijn er andere functies beschikbaar in het scherm.

Werknemer

Werknemer


Indien een contactpersoon een werknemer is, is links in je scherm onder 'Werknemersgegevens' de optie 'HR documenten' en 'Verzuim' beschikbaar.

LET OP!
De gegevens op het tabblad 'Werknemer' zijn alleen zichtbaar voor de werknemer zelf en gebruikers in het domein met de rol 'Backoffice', 'HRM' of 'Directie'.

E-mailadressen


Yuki kent verschillende typen e-mailadressen:
  • werk
  • privé
  • factuur
  • factuurkopie
  • overige.
Van adressen van het type 'werk', 'privé' of 'factuur' kun je er maar één aanleggen. Als je een nieuw e-mailadres van type 'werk', 'privé' of 'factuur' aanmaakt, dan wordt bij het reeds bestaande e-mailadres het type op 'Overig' gezet. Van het type 'factuurkopie' en 'overige' kun je oneindig veel e-mailadressen aanmaken.Zie ook: