Documentatie‎ > ‎

Rechten per rol

Rollen worden in Yuki gebruikt om rechten te regelen. Door iemand een rol toe te kennen, kun je iemand extra rechten geven. Elke gebruiker heeft bepaalde basisrechten. De rechten kunnen worden bekeken en gewijzigd door rechtsboven in je scherm te klikken op 'Domein'. 


In dit scherm kunnen gebruikers worden verwijderd door op het rode kruisje achter de naam te klikken. In de 'Rechtenmatrix' bovenin je scherm zie je welke gebruiker tot welke administratie toegang heeft.
Basisrechten van elke gebruiker


Ook gebruikers zonder rollen hebben rechten in Yuki. Je hoeft dus niet per se iemand een rol toe te kennen. Elke gebruiker heeft in Yuki de volgende rechten: Scannen, uploaden of mailen van documenten.
 • Vragen stellen aan Yuki
 • Documenten bekijken met het beveiligingsniveau 'alle gebruikers'
 • Nieuwe documenten aanmaken
 • Dossiers bekijken en nieuwe dossiers aanmaken
 • Adressen bekijken, aanmaken en wijzigen
 • Eigen e-mailbox beheren
 • Agenda bekijken en nieuwe afspraken maken
 • Taken bekijken en aanmaken.

LET OP!
Een speciale rol is 'Kijkgebruiker'. In die rol kun je nooit iets uploaden/scannen, wijzigen of aanmaken. Extra rechten per rol

Yuki kent momenteel de volgende rollen:

Hieronder worden per rol de extra rechten beschreven.

Speciale rol Kijkgebruiker


Een gebruiker met deze rol kan in een domein uitsluitend gegevens inzien. Het aanmaken, wijzigen of uploaden van documenten is met deze rol niet mogelijk. De rol 'Kijkgebruiker' kan met alle andere rollen gecombineerd worden. Wil je bijvoorbeeld iemand alle financiële gegevens laten inzien zonder deze te kunnen wijzigen dan geef je deze persoon zowel de rol 'Financiële administratie' als de rol 'Kijkgebruiker'.


Extra rechten Verkoop

 • Verkoopfacturen aanmaken en versturen
 • Verkoop- en omzetlijsten bekijken
 • Verkoopinformatie per klant bekijken
 • Openstaande facturen per klant bekijken.


Extra rechten Inkoop

 • Inkooplijst bekijken
 • Inkoopfacturen en declaraties bekijken
 • Saldilijst leveranciers bekijken.

Extra rechten Financiële administratie


Iemand met de rol 'Financiële administratie' heeft alle rechten van de rol 'Verkoop' plus de volgende rechten:
 • Financiële monitor bekijken
 • Bankafschriften bekijken
 • Winst- en verliesrekening bekijken
 • Balans bekijken
 • Doorzoomen naar grootboekkaarten
 • Alle documenten bekijken in de archiefmappen 'Verkoop', 'Inkoop', 'Bank', 'Personeel', 'Belasting' en 'Overig financieel'. In de map personeel alleen de financiële documenten
Recent toegevoegd:
 • Factuurbewerkingen doen vanaf het document (zie ook Factuurbewerkingen)
 • Bladeren tussen grootboekkaarten (vorige en volgende)
 • Acties vanuit de grootboekkaart uitvoeren
 • Acties vanuit debiteuren- en crediteurenkaart uitvoeren (matchen, afboeken, betaalwijze veranderen etc.)
 • Acties vanuit een banktransactie uitvoeren (matchen, boeken en splitsen).

Extra rechten Externe accountant


Een 'Externe accountant' heeft de rechten van iemand met de rol 'Financiële administratie'. Tevens geeft deze rol toegang tot diverse extra overzichten en functies:
 • Journaalposten bekijken
 • Memoriaalboekingen aanmaken
 • Openstaande posten matchen
 • Vanuit grootboekkaart bewerkingen uitvoeren (zoals kosten spreiden, grootboekrekening wijzigen, btw-code wijzigen etc.) (zie ook Nabewerkingsfuncties
 • Proef- en saldibalans bekijken
 • Financiële gegevens exporteren
 • XML auditfile aanmaken
 • Administraties bevriezen
 • Standaardwaarden bij relaties aanmaken/wijzigen.

Extra rechten Directie

Iemand met de rol 'Directie'  heeft alle rechten van de rollen 'HRM', 'Verkoop' en 'Financiële administratie' (behalve de recent toevoegde). Tevens geeft deze rol toegang tot diverse extra functies:
 • Aanmaken van taaksoorten
 • Aanmaken werksoorten
 • Aanmaken archiefmappen (Dit is de enige rol met dit recht)
 • Aanmaken tabbladen (HRM mag dit ook maar alleen in de ordner 'Personeel')
 • Gebruikers toevoegen
 • Toegangscontrole regelen
 • Boeken van banktransacties die nog open staan op debiteuren of crediteuren. Via de Yuki Postbus kan men deze direct in de kosten of omzet boeken.
Hij of zij heeft niet automatisch de rechten van 'Externe accountant'. Wil hij of zij deze rechten ook, dan moet ook de rol 'Externe accountant' toegewezen worden aan deze gebruiker.


Extra rechten HRM

 • Inzage in de archiefmap 'Personeel'.
 • Aanmaken tabbladen in archiefmap 'Personeel'. Op die manier kunnen vertrouwelijke documenten zoals salarisgegevens, arbeidscontracten en beoordelingsgesprekken afgeschermd worden van de basisgebruiker.

Speciale rol Security manager


Deze rol dient in combinatie met de rol 'Directie' te worden gebruikt. Met deze rol is het mogelijk om andere gebruikers de rollen 'Security Manager' en 'Procuratie' toe te kennen. 
De eigenaar zit niet in de rol 'Security Manager' maar heeft wel altijd de bijbehorende rechten. De rol 'Security Manager' is bedoeld om naast de eigenaar nog iemand anders rechten te geven om de Procurement rollen uit te delen. 

Tevens geeft deze rol toegang tot diverse extra functies:

Speciale rol Procuratie

Indien betaallijst beveiliging is ingeschakeld, is deze rol in combinatie met de rol 'Financiële administratie' vereist om SEPA betaalbestanden te mogen aanmaken.