Documentatie‎ > ‎

Proef- en saldibalans

De interactieve proef-en saldibalans


De proef- en saldibalans in Yuki is het startpunt voor het controleren van de individuele grootboekrekeningen. Het overzicht is beschikbaar voor de backoffice en gebruikers met rol 'Externe accountant'. Gebruikers met de rol 'Portaal backoffice controller' of 'Externe Accountant' hebben ook meer controle mogelijkheden met de functie Controle proef- en saldibalans (jaarwerk).

Open de module 'Boekhouding' en klik vervolgens links in je scherm op 'Proef- en saldibalans'.
 
Het volgende scherm wordt geopend:Het interactieve overzicht kent de zes traditionele kolommen:
  • Openingssaldo Debet (OPENING D)
  • Openingsbalans Credit (OPENING C)
  • Saldo debetmutaties (DEBET)
  • Saldo creditmutaties (CREDIT)
  • Saldo einde periode Debet (SALDO D)
  • Saldo einde periode Credit (SALDO C).

Door te klikken op het grootboekrekeningnummer of de rekeningomschrijving open je de desbetreffende grootboekkaart met schermvoorbeeld van de desbetreffende documenten. Je hebt hier een aantal nabewerkingsfuncties voor facturen, banktransacties en de grootboekkaart (totaalsaldo) tot je beschikking.

Bovenin je scherm vind je de volgende knoppen:

  De proef- en saldibalans of de beginbalans wordt getoond.
  Periode selectie. Selecteer hier de periode die je wilt controleren.
  Toon de proef- en saldibalans in de commerciële weergave (zonder fiscale correcties) of de fiscale                             weergave (inclusief fiscale correcties).  
  Geen groepering of Toon 1 niveau (groepering in balansrekeningen én omzet- en kostenrekeningen).
                      De Checksum onderaan het overzicht controleert of de totalen van de kolommenbalans in evenwicht                          zijn.    
  Toon of verberg rekeningen met een eindsaldo van 0,00 euro.
  Toon of verberg de eindejaarsboekingen.  
  Bekijk de proef- en saldibalans van een bepaalde administratie of van alle administraties in                                      het domein.
  Exporteer de proef- en saldibalans naar Excel (XLS).Overzicht Beginbalans

In dit overzicht wordt het rekeningschema van de beginbalans getoond óf alle documenten waarvan de verwerkte gegevens in de beginbalans zijn opgenomen.Door de documentsoort 'Beginbalansen', 'Facturen' of 'Overige documenten' te selecteren kun je in meer detail bekijken uit welke specifieke boekingen de beginbalans bestaat.