Documentatie‎ > ‎

Prijsovereenkomsten (prijsafspraken met klanten)

Prijslijsten worden gebruikt om prijsstructuren voor groepen gebruikers vast te leggen en de btw te sturen. Prijsafspraken kun je gebruiken om individuele prijsafspraken met je klant vast te leggen. 


Je kunt alle vastgelegde prijsovereenkomsten of alleen de prijsovereenkomsten met een bepaalde klant of van een specifiek artikel bekijken.Vastleggen prijsovereenkomsten

Er zijn twee manieren om prijsafspraken vast te leggen:
 • wijzigen prijs van artikel tijdens het aanmaken van een verkoopfactuur
 • handmatig vastleggen van prijs bij klant.

Wijzigen prijs van artikel tijdens aanmaken verkoopfactuur

De manier om prijsafspraken vast te leggen, is tijdens het aanmaken van verkoopfacturen. Indien je tijdens de invoer van een factuur voor de klant de prijs van een artikel wijzigt (afwijkend van de prijslijst) en je de regel bewaart, wordt je gevraagd of je ook voor de volgende keer die prijs voor dat artikel wilt gebruiken. 

Open de module 'Verkoop' en klik links in je scherm op de knop 'Nieuwe factuur'.
Voer alle gegevens van de verkoopfactuur in en wijzig vervolgens de prijs van het artikel.Klik op de knop 'Bewaren'. Het volgende scherm wordt geopend:


Om de prijsafspraak voor deze klant vast te leggen klik je op de knop 'Ja'.


Handmatig vastleggen van prijs bij klant

Je kunt ook handmatig prijsafspraken bij een klant vastleggen. 

LET OP!
Je kunt enkel prijsafspraken vastleggen bij al bestaande klanten. Je moet er dus al eerder een verkoopfactuur naar hebben verstuurd.

Open de module 'Adresboek' en klik op het icoon 'Klanten'.
Zoek en open de adreskaart van de klant waarbij je een prijsafspraak wilt vastleggen.Klik linksonder in je scherm op de knop 'Prijsovereenkomsten' om alle bestaande prijsafspraken met deze klant te tonen.


  
Om een nieuwe prijsafspraak toe te voegen, klik je op linksboven in je scherm op de knop 'Nieuw'. Selecteer het artikel waarvoor je een afwijkende prijs wilt vastleggen, voer de nieuwe prijs (inclusief of exclusief btw) in en geef het btw-percentage aan.
Klik op de knop 'Bewaren' om de nieuwe prijsovereenkomst bij de klant vast te leggen.Bekijken prijsovereenkomsten

Je kunt alle prijsovereenkomsten of alleen de prijsovereenkomsten met een bepaalde klant of van een specifiek artikel bekijken: 
 • Alle prijsovereenkomsten
  Open de module 'Verkoop', klik links in je scherm op 'Prijslijsten' of 'Verkoopartikelen' en klik vervolgens bovenin je scherm op de knop 'Prijsovereenkomsten'.
 • Prijsovereenkomst(en) met bepaalde klant
  Open de module 'Adresboek', klik op het icoon 'Klanten', open de relatiekaart van een klant en klik linksonder in je scherm op 'Prijsovereenkomsten'.
 • Prijsovereenkomst(en) van specifiek artikel
  Open de module 'Verkoop', klik links in je scherm op 'Verkoopartikelen' en open het artikel.