Documentatie‎ > ‎

Nieuwe gebruiker aanmaken in accountancy portal

Nieuwe medewerker toevoegen


Het accountantskantoor kan eigen medewerkers toegang geven tot de Yuki accountancy portal. Vanuit de portal wordt gekozen voor Medewerkers en vanuit de lijst met medewerkers kan worden gekozen voor Nieuwe medewerker toevoegen. Onderstaand dialoogvenster wordt geopend en een nieuwe medewerker kan worden toegevoegd.Rollen toekennen aan medewerkers


Gebruikers in de rol 'Externe Accountant Management' kunnen hun medewerkers diverse rollen toekennen. Elke nieuw aangemaakte medewerker bevindt zich standaard in de rol 'Externe accountant'. Met deze rol kan een medewerker backOffice werkzaamheden uitvoeren. Een medewerker kan ook de rol 'Externe Accountant Data Entry' toegewezen krijgen. Indien een medewerker deze rol heeft kan hij/zij alleen data-entry werkzaamheden uitvoeren (en dus geen documenten of transacties afhandelen).
Zie ook: